informativniislamskičasopis

Abdullah E. Mujić

1

Pročitaj prije nego što zatražiš razvod braka!

U današnjem vremenu dominira trend razvoda brakova i to je očigledna činjenica koju nije potrebno potvrđivati statističkim podacima. Ovo je posebno zabrinjavajuće kada se ima u vidu da ovakvog stanja nisu pošteđeni ni brakovi muslimana, a… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | Abdullah E. Mujić, prof. | 49
0

Slanje kurbana u druge zemlje

Uzvišeni Allah propisao je propise iz Svoje mudrosti i milosti. Vrijeme hadždža i Kurban-bajrama je vrijeme činjenja ibadeta koji moraju biti obavljeni propisno kako bi bili primljeni kod Uzvišenog Allaha i kako bi čovjek imao nagradu za njihovo obavljanje.… Čitajte dalje

8. Novembar 2012 | Abdullah E. Mujić, prof. | 51
0

Razvijanje samopouzdanja kod kćerke

Majka joj treba dodijeliti neke zadatke koje je u mogućnosti učiniti, a ako bi pogriješila, majka je treba pohvaliti za njenu inicijativu, a zatim joj reći kako je trebala uraditi. Ponekad treba samo da je pohvali za njen trud, a zatim da,… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Abdullah E. Mujić, prof. | 52
0

Zaštita časti

Za normalno odvijanje i funkcioniranje života na ovome svijetu neophodno je zaštititi pet osnovnih stvari kod čovjeka, a to su: vjera, život, čast, razum i imetak. Šta je čast? Spominjanje po dobru, koje te obraduje, i spominjanje po… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Abdullah E. Mujić, prof. | 53
0

Poslanikovo dobročinstvo prema onima koji su ga uznemiravali

Aiša, radijallahu anha, pitala je Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: ''Da li si doživio teži trenutak od onog na dan Bitke na Uhudu?'' ''Svašta sam doživio od tvoga naroda – reče on – ali najteže što sam doživio… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | Abdullah E. Mujić, prof. | 54