informativniislamskičasopis

Adnan Fetić

0

Kako je nastala prva fitna u ummetu?

Uzvišeni Allah kaže: “I čuvajte se iskušenja (smutnje) koja neće pogoditi samo one među vama koji su zulum činili.” (El-Enfal, 25)Huzejfa b. Jeman, radijallahu anhu, kazuje: “Svijet je zapitkivao Allahovog… Čitajte dalje

26. Novembar 2017 | Adnan Fetić, prof. | 81
0

Prva fitna u ummetu

Uzvišeni Allah dao je iz Svoje mudrosti da ashabi, najbolja generacija, budu izloženi svim vidovima kušnji i nedaća, da bi oni koji dolaze poslije njih uzeli iz toga pouku i nauk za sebe. Kur’ansko-hadiski tekstovi, koje smo spomenuli u… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Adnan Fetić, prof. | 82
0

Nepravedno ubistvo pravednog halife Osmana

Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, koji je poslao Svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, s uputom i vjerom istine da bi je uzdigao iznad svih vjera. A… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Adnan Fetić, prof. | 83
0

Događaji nakon ubistva halife Osmana

Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, koji je poslao Svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, s Uputom i vjerom istine da bi je uzdigao iznad svih vjera. A… Čitajte dalje

23. Maj 2018 | Adnan Fetić, prof. | 84
0

Zločini prvih haridžija

Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, koji je poslao Svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, s Uputom i vjerom Istine da bi je uzdigao iznad svih vjera! Neka… Čitajte dalje

31. Juli 2018 | Adnan Fetić, prof. | 85
0

Ubistvo Alije, četvrtog pravednog halife

Svaka zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, Koji je poslao Poslanika Svoga, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, s Uputom i vjerom Istine da bi je uzdigao iznad svih vjera. A… Čitajte dalje

19. Septembar 2018 | Adnan Fetić, prof. | 86
0

Haridžije nakon ubistva Alije

Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, koji je poslao Svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, s Uputom i vjerom istine da bi je uzdigao iznad svih vjera. A… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Adnan Fetić, prof. | 87
0

Podjele haridžija na različite pravce

U prošlom broju bilo je riječi o sekti haridžija nakon ubistva Alije, radijallahu anhu, koja se razvila u sektu sa određenim zabludjelim ubjeđenjima, metodama i praksama koje su uz… Čitajte dalje

5. Januar 2019 | Adnan Fetić, prof. | 88