informativniislamskičasopis

Adnan Nišić

2

U zamci anksioznosti i sujevjerja (prvi dio)

Poznato je da je depresija kod stanovništva na tlu Skandinavije prisutnija u odnosu na ostale zemlje Evrope, južnije od Skandinavije. Primjetno je da ni naši Bošnjaci, koji žive u skandinavskim zemljama, nisu pošteđeni ove bolesti. U… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Adnan Nišić, prof. | 67
0

U zamci anksioznosti i sujevjerja (drugi dio)

U prvom dijelu teksta kazali smo da “savremena” medicina, kao lijek za emocionalni poremećaj zvani anksioznost, nudi antidepresive, u čiju su se neučinkovitost uvjerili mnogi koji su, nakon popijenih bočica raznih vrsta antidepresiva,… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Adnan Nišić, prof. | 68
0

Skrivanje iza zakletvi – oružje munafika

“Ima ljudi čije te riječi o životu na ovome svijetu oduševljavaju i koji se pozivaju na Allaha kao svjedoka za ono što je u srcima njihovim, a najljući su protivnici.” (El-Bekara, 204) Dakle, munafici često koriste… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | Adnan Nišić, prof. | 69
0

Grijesi i njihove posljedice

Vremenom su se u ummetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pojavile raznorazne devijacije u pogledu shvatanja suštine grijeha i u poimanju kakav bi vjernik trebao imati odnos spram grijeha. U tekstu koji slijedi spomenut ćemo… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Adnan Nišić, prof. | 70
0

Kako povećati svoj imetak

Rekao je Uzvišeni Allah u hadisi-kudsijju: “O sine Ademov, udijeli i bit će ti udijeljeno.” (Muslim) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao je: “U svakom… Čitajte dalje

1. April 2016 | Adnan Nišić, prof. | 71
0

Put ka vrhuncu iskrenosti

Učenjaci ehli-sunneta vel-džemata navode dva uvjeta, koja moraju biti ispunjena, da bi djelo bilo primljeno kod Allaha, dželle šanuhu, a to su iskrenost u djelu i ispravnost djela, tj. da bude u skladu sa sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi… Čitajte dalje

18. Maj 2016 | Adnan Nišić, prof. | 72
0

Put ka vrhuncu iskrenosti (drugi dio)

U prethodnom broju govorili smo o putevima kojima šejtan dolazi do našeg srca kvareći naše nijete, navodeći nas da upadnemo u rijaluk tokom činjenja nekog od ibadeta i da na taj način umjesto sevapa zaradimo grijeh. Ovoga put navest ćemo… Čitajte dalje

12. August 2016 | Adnan Nišić, prof. | 73
0

Put ka vrhuncu iskrenosti (treći dio)

Neiskrenost i rijaluk prezrena su svojstva i Uzvišeni Allah razotkrit će takve ljude na dunjaluku i pokazati šta se zapravo krilo u njihovom srcu, a na to se ukazuje u hadisima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko bude tražio… Čitajte dalje

26. Oktobar 2016 | Adnan Nišić, prof. | 74
0

Narušavanje tuđe privatnosti

Hafiz Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao, u knjizi Džamiul-ulumi vel-hikem navodi da su učenjaci iz reda ispravnih prethodnika govorili da su osnove islamskog morala i ponašanja sadržane u četiri hadisa: ● “Ko vjeruje… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Adnan Nišić, prof. | 76
0

Jutarnji i večernji zikr – dnevna doza sigurne zaštite od šejtana

Svaki musliman, bez obzira u kojem vremenu i mjestu živio, mora biti oprezan i spreman na napade svog najvećeg neprijatelja – šejtana. O tome da je šejtan najveći neprijatelj čovjeku potvrđuju nam mnogobrojni ajeti iz Kur’ana, a jedan… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | Adnan Nišić, prof. | 77