informativniislamskičasopis

Ersan Grahovac

0

Sjećanje na šejha Muhammeda el-Emina eš-Šinkitija

Šejh Muhammed el-Usejmin, rahmetullahi alejhi, kaže: „Bili smo učenici na Naučnom institutu u Rijadu, i sjedili smo u razredu, kada se neki šejh pojavio i ušao. Kada sam ga vidio, rekao sam: ’Ovo je jedan od beduina pustinje, ovaj nema… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Ersan Grahovac, prof. | 44
0

Biografija šejha Abdurrahmana el-Berraka

Na institutu i fakultetu učio je pred mnogim šejhovima, od koji su najpoznatiji: šejh Muhammed el-Emin eš-Šenkiti, rahimehullah, koji je bio njihov profesor tefsira i usuli-fikha; zatim šejh Abdurrezzak Afifi, rahimehullah, koji je bio… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Ersan Grahovac, prof. | 45
0

Ponavljanje usvojenog znanja kod prvih generacija

Mnogi od nas klonu duhom kada krenu putem traženja znanja i ne nađu za kratko vrijeme ono što su zamišljali, misleći da oni ipak nisu za taj put. Međutim, ako pogledamo u životopise učenjaka prvih generacija, vidjet ćemo da je većina… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | Ersan Grahovac, prof. | 48
0

Šejh Ahmed Šakir

Šejh Ahmed Šakir se poslije šest godina provedenih u Aleksandriji vratio u Kairo (1909.), kada je njegov otac imenovan za povjerenika Vijeća učenjaka Azhara. U Kairu su se pred Ahmedom proširile mogućnosti stjecanja znanja i povezivanja sa… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | Ersan Grahovac, prof. | 49
0

Dugotrajna ustrajnost naših velikana u stjecanju znanja

Ovaj serijal tekstova započeli smo u cilju buđenja visokih ambicija i uzvišenih težnji kod tragatelja za znanjem, navodeći primjere iz života selefa – ispravnih prethodnika, koji su svoj život posvetili stjecanju znanja. Prethodni tekst… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | Ersan Grahovac, prof. | 50
0

Prava imetka u islamu

Allahove raznovrsne blagodati koje je darovao ljudima mogu biti uzrok njihove zahvalnosti i toga da ih koriste kao sredstvo za obož‍avanje Allaha, zahvalnost Njemu i ispunjavanje Njegovog prava, za šta su i stvoreni, a može biti uzrok i… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | Ersan Grahovac, prof. | 50
0

Biografija šejha Muhammeda Hadima el-Fekijja

Kada su izgubili nadu da ljude mogu odvratiti od šejhove da’ve, odlučili su ga ubiti, pa su krenuli tražiti nekog da to izvrši za njih. Odabrali su čovjeka po imenu Mahrus Abdulhajj el-Džemel i rekli mu: ’’Kako možeš da slušaš… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | Ersan Grahovac, prof. | 50
0

Biografija šejha Muhammeda Halila Herrasa

Muhammed Halil Herras rođen je 1915. godine u gradu Šejn, u zapadnom dijelu Egipta. Godine 1926. upisao se na Al-Azhar, da bi 1940. godine, sa svojih 25 godina, diplomirao na Fakultetu za usulid-din. U tom periodu svog života bio je… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Ersan Grahovac, prof. | 52
0

Biografija šejha Abdurrahmana el-Vekila

Poslije svog preobraćenja iz sufizma u sljedbenika sunneta, upoznao je šejha Hamida el-Fekkijja, osnivača organizacije Ensarus-sunnetil-Muhammedijje u Misru. Šejh Abdurrahman el-Vekil postao je član ove organizacije koja je… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Ersan Grahovac, prof. | 53
0

Biografija šejha Ihsana Ilahija Zahira

Prijetnje su neprestano stizale i njegov život nalazio se u sve većoj opasnosti. Tako je bilo sve do 23. redžeba 1407. h.g. Tada je šejh prisustvovao simpoziju učenjaka koji je organizirala organizacija Ehlul-hadis. Na tom skupu… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Ersan Grahovac, prof. | 55