informativniislamskičasopis

Hajrudin Tahir Ahmetović

0

Tefsir sure El-Humeze

(1) Teško svakom klevetniku – podrugljivcu, (2) koji blago gomila i… Čitajte dalje

19. Septembar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 86
0

Kako osjetiti slast vjerovanja

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kod koga se nađe troje, osjetit će slast vjerovanja: da su mu Allah i Njegov… Čitajte dalje

19. Septembar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 86
0

Allahovo lijepo ime El-Džebbar

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i El Džebbar. Ovo Allahovo lijepo ime spominje se jedanput u Kur’anu, u suri El Hašr: “On je Allah – nema drugog boga osim Njega,… Čitajte dalje

19. Septembar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 86
0

Tefsir zadnja dva ajeta sure El-Bekara

(285) “Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, a i vjernici, svaki od njih vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove i poslanike… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 87
0

Allahovo lijepo ime El-Mutekebbir

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i lijepo ime El-Mutekebbir, koje se u Kur’anu spominje jedanput i to u riječima Uzvišenog Allaha: “On je Allah – nema… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 87