informativniislamskičasopis

Hajrudin Tahir Ahmetović

0

Kraj godine

Draga braćo muslimani! Prošla je još jedna hidžretska godina. Njeni dani i njene noći su istekli. Njeno sunce više ne prži, niti Mjesec svijetli. Sve nam to govori da ovaj svijet, dunjaluk, nije mjesto vječnog boravka. Shvatimo to i… Čitajte dalje

12. Januar 2012 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 46
0

Komentar sure Jasin (treći dio)

''Ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte mene!'', tj. poslušajte moje riječi, odazovite se i prihvatite moje savjete. Kaže se da ga je narod, nakon što je čuo njegove riječi, počeo kamenovati, pa je on požurio poslanicima… Čitajte dalje

12. Januar 2012 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 46
0

Zadovoljstvo (Er-rida)

O vrijednosti Allahovog zadovoljstva sa Svojim robom ne treba ni pitati jer Allahovo zadovoljstvo sa Svojim robom vrednije je od Dženneta i svega što je u njemu! Subhanallah!!! Da Uzvišeni Allah bude tobom zadovoljan, da ti podari Svoje… Čitajte dalje

1. Mart 2012 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 47
0

Ajeti Allahove svemoći i jednoće - komentar sure Jasin (peti dio)

Nema nijednog stvorenja, ničega što postoji a da nije u paru stvoreno, svejedno nalazilo se to u zemlji, iznicalo iz zemlje, ili se radilo o ljudima, životinjama, i svemu ostalom za što i ne znamo – sve je to u paru stvoreno, kako kaže… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 49
0

Ajeti o istinitosti ponovnog proživljenja - komentar sure Jasin (šesti dio)

Allahovu uputu treba cijeniti, vrednovati, ljubomorno je čuvati. Kolika je to Allahova, subhanehu ve te'ala, blagodat, saznat će svako od nas kada se prisjeti svoje prošlosti, svoga stanja prije upute, u kakvim je tminama živio. Neka takvo… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 50
0

Komentar sure Jasin (sedmi dio)

Svejedno rekao to Uzvišeni Allah, ili Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učeni ili neuki, ko god podstiče na bogobojaznost, taj savjet treba prihvatiti. Nevjernicima se kaže: “Bojte se, čuvajte se kazne koja je pred vama,… Čitajte dalje

8. Novembar 2012 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 51
0

Šta sam žrtvovao za Allahovu vjeru?

U životu svakog vjernika sigurno dođe trenutak kada ga iz kolotečine dunjalučke svakodnevnice prene i trgne pitanje: ''Šta sam uradio za Allahovu vjeru? Šta sam dao, žrtvovao za Allahovu vjeru?'' Duboko zavirimo u svoja srca i pronaći… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 52
0

Ko su učenjaci i kako se ophodi prema njima

Pošto su učenjaci nasljednici vjerovjesnika, oni su također naslijedili i određeni položaj i ugled u šerijatu, određena prava kod drugih ljudi vjernika. ugled i položaj, pravo i obaveze učenjaka dobro su poznavali naši ispravni… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 52
0

Pravila ophođenja sa učenima

Ljubav i mržnja, prijateljstvo i neprijateljstvo jedan su od temelja islama, neizostavnih zahtjeva riječi la ilahe illallah. Mnogobrojni su šerijatski tekstovi koji govore o ovome, tako da istaknuti učenjak Hamed b. Atik,… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 53
0

Organizacija džemata kroz primjer vjerovjesnika Sulejmana

Pred Sulejmanom, alejhis-selam, sakupile su se njegove vojske u četama, redovima postrojene. Svaka četa imala je svoga predvodnika, vođu, koji je vodio brigu o svojim vojnicima, kojima je bio zadužen. Postavljao bi ih na njihova mjesta i… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 53