informativniislamskičasopis

Hajrudin Tahir Ahmetović

1

Novotarije (značenje, vrste, dokazi zabranjenosti)

Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu, jednog je dana razmišljao, pa je poslao po Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, da dođe do njega. Kada je došao, upitao ga je: „Kako će se ovaj ummet razići a jedan im je vjerovjesnik, jedna im je Knjiga i… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 54
0

Komentar sure Jasin (osmi dio)

“I puhnut će se u rog, pa će oni iz kabura prema Gospodaru svome pohrliti, govoreći: ‘Teško nama! Ko nas iz naših kabura oživi? Eto, ostvaruje se obećanje Svemilosnog, poslanici su istinu govorili!’ Bit će to samo jedan glas… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 54
0

U susret plemenitom ramazanu

Glasnik poviče: 'O ti koji tragaš za dobrim djelima, pristupi ...'" U drugom predanju zabilježeno je: "I svako veče glasnik doziva: 'O ti koji tražiš dobro, požuri! O ti koji tražiš zlo, sustegni se!'" Svaki musliman… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 55
0

Smiraj srca

Smiraj srca cilj je i težnja svakog čovjeka. Nema čovjeka koji ne želi da živi smireno i spokojno, sretno i uspješno. Većina ljudi griješi u odabiru puta do ovakvog stanja, griješe u načinima i razlozima smirenosti srca! Ulažu i troše… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 55
0

Da li će muslimani cijeloga svijeta zajedno zapostiti?

Abdullah b. Omer, radijallahu anhum, kaže: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Kada vidite mlađak, zapostite, a kada ga ponovo vidite, prekinite s postom.’” (Muttefekun alejhi)… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 55
0

Savjeti svakom iskušanom i nevoljnom

Uzvišeni Allah traži od nas da Mu robujemo u svakom vremenu, na svakom mjestu i u svakom stanju! Zato nas Uzvišeni Allah iskušava i blagodatima i nedaćama!… Čitajte dalje

5. Septembar 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 56
0

“...i svim ljudima govorite lijepe riječi!”

Allahove blagodati prema nama su brojne i kada bismo ih brojali, nikada ih ne bismo mogli pobrojati. Jedna od tih brojnih i ogromnih blagodati jeste blagodat govora, blagodat pojašnjenja onoga što čovjek misli i osjeća, blagodat komuniciranja… Čitajte dalje

5. Septembar 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 56
0

Savjeti Voljenog

Sva hvala pripada samo Allahu, Onome koji je Svome robu objavio Furkan da svim ljudima bude opomena! Svjedočim da nema istinskog boga dostojnog obožavanja osim Allaha, Jednog, Jedinog, koji nema sudruga, Onoga koji je smjenu noći i dana… Čitajte dalje

2. Januar 2014 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 58
0

Neka ti glavna briga bude Allahovo zadovoljstvo

Sva hvala pripada samo Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe!Dragi brate, život na dunjaluku nalik je nebu iznad nas: nekada je vedro, a nekada oblačno, međutim, znaj da… Čitajte dalje

6. Mart 2014 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 59
0

Tri temelja vjerovanja

Sva hvala pripada samo Allahu, Jedinom, koji nema sudruga, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do Sudnjega dana.Allahova velika blagodat koju nam je… Čitajte dalje

15. Maj 2014 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 60