informativniislamskičasopis

Hajrudin Tahir Ahmetović

2

Propisi ezana i ikameta

U jezičkom smislu, ezan znači obavijest, proglas o nečemu. Uzvišeni Allah kaže: “...i obavijest od Allaha i Njegovog Poslanika.” (Et-Tevba, 3)Šerijatsko, terminološko značenje ezana jeste… Čitajte dalje

8. Maj 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 66
1

Propis slušanja i učenja rukje sa CD-a

Fetva šejha Muhammeda b. Saliha el-UsejminaŠejhu Muhammedu b. Salihu el-Usejminu, rahimehullahu teala, postavljeno je sljedeće pitanje: “U Vjerovjesnikovom, sallallahu alejhi ve sellem, hadisu kaže se da šejtan… Čitajte dalje

8. Maj 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 66
0

Savjeti za bajram-namaz

Dragi brate, lijepo je da se okupaš na dan Bajrama i da obučeš najljepšu odjeću. Od sunneta je da, prije nego što kreneš na bajram-namaz, pojedeš nekoliko datula i da taj broj bude neparan. U hadisu Enesa, radijallahu anhu, kaže se:… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 67
0

Ramazanska škola

Mjesec ramazan je godišnja škola. Ovih dana otvorena su njena blagoslovljena vrata kako bi primila skupine postača sa svih krajeva svijeta. Ova ramazanska škola nije ni pretijesna ni premalena pa da pred nekim zatvara svoja… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 67
0

Allahovo lijepo ime El-Aziz

Allahovo lijepo ime El-Aziz spominje se u Kur’anu na 92 mjesta i uglavnom se navodi uz druga Allahova lijepa imena.Tako Uzvišeni Allah kaže: “Znaj da je Allah silan i mudar.” (El-Bekara, 260)“One… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 68
0

Omladina – dragulj islamskog društva

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, uvijek je bio pristupačan, u blizini omladine, slušao je njihove probleme, poznavao njihova stanja, uvijek se prema njima ophodio blago i lijepo, s ciljem da popravi situaciju ma kako ona teško i… Čitajte dalje

16. Septembar 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 68
0

Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti! Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka bude pažljiv prema svom… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 69
0

Allahovo lijepo ime El-Habir

Jedno od lijepih Allahovih imena jeste i ime El-Habir – Onaj koji je o svemu obaviješten, koje se u Kur’anu spominje četrdeset pet puta. Ponekada se spominje zajedno s imenom El-Alim, nekad uz ime El-Hakim, a ponekad uz ime El-Besir i… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 69
0

El-Kabid i El-Basit

Jezičko značenjeKabid dolazi od riječi kabd i glagola kabida – jakbidu. Riječ kabd u arapskom jeziku ima značenje uzimanja, sustezanja, oduzimanja, uzimanja i skupljanja,… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 70
0

Blagodati islama

Brate muslimanu i sestro muslimanko, zar ne znate da je jedino naša vjera islam, potpuna vjera: “Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan Sam da vam islam bude vjera.” (El-Maida,… Čitajte dalje

26. Januar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 70