informativniislamskičasopis

Hajrudin Tahir Ahmetović

0

Komentar sure El-Bejjina

“Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, (od zablude) sve dok im nije došao dokaz jasni: od Allaha Poslanik koji čita listove čiste, u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data… Čitajte dalje

26. Oktobar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Kur'an | 74
0

Postupanje po sigurnom i ostavljanje sumnjivog

Ebu Muhammed Hasan b. Alija b. Ebu Talib, unuk Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kazuje: “Zapamtio sam od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Ostavi ono što ti je sumnjivo, a prihvati se onoga… Čitajte dalje

26. Oktobar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Hadis | 74
0

Allahovo lijepo ime Es-Sittir

Allah je Es-Sittir, Onaj koji prekriva Svoga roba dok rob griješi prema Njemu iako je u velikoj potrebi za Allahom, bez Njega ništa ne može, a On nema nikakve potrebe za njim i opet ga skriva. Čak Mu rob… Čitajte dalje

26. Oktobar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Akida | 74
0

Tefsir sure El-Felek

(1)  Reci: “Utječem se Gospodaru svitanja, (2)  od zla onoga što On stvara, (3)  i od zla mrkle noći kad razastre tmina, (4)  i od zla onih koje u uzlove… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Kur'an | 75
0

El-Evvel i El-Ahir

Allah je Prvi i Posljednji, od Njega sve potječe i Njemu se sve vraća, u Njegovim je rukama sve! Zato, traži od Allaha svako dobro dunjaluka i ahireta! Ne malaksavaj u svojim dovama! Pruži svoje ruke ka nebesima i ponizno se obrati svome… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Akida | 75
0

Ostavljanje onoga što nas se ne tiče

Ebu Hurejra, Allah bio zadovoljan njime, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od čovjekovog lijepog islama jeste da se kloni onoga što ga se ne tiče.” Pojašnjenje riječi u… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Hadis | 75
0

Tefsir sure En-Nas

(1)  Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi, (2)  Vladara ljudi, (3)  Boga ljudi, (4)  od zla šejtana – koji nanosi zle misli pa se… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Kur'an | 76
0

Od imana je voljeti drugima ono što volimo i sebi

Ebu Hamza Enes b. Malik, radijallahu anhu, sluga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Ahlak | 76
0

Vrijednost stida

Ebu Mesud Ukba b. Amr el-Ensari el-Bedri, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ono što su ljudi zatekli od prvog poslanstva jesu riječi: ‘Ako se ne stidiš, radi što hoćeš.’”… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Hadis | 77
0

Tefsir sure El-Mesed

(1) “Neka propadne Ebu Leheb, i propao je! (2) neće mu biti od koristi blago njegovo, a ni ono što je stekao, (3) ući će on sigurno u Vatru rasplamsalu,… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Kur'an | 77