informativniislamskičasopis

Halil Makić

0

Mudrosti i tajne postepenog objavljivanja Kur'ana

Prenosi se da su nevjernici iz reda židova i mušrika prigovarali Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga što mu se Kur’an objavljuje postepeno te mu sugerirali objavljivanje odjedanput. Kao odgovor na njihove prigovore, Uzvišeni… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Halil Makić, prof. | 35
0

Mudrosti i tajne postepenog objavljivanja Kur’ana (drugi dio)

Svaki dio ove Knjige objavljen je sukladno novonastalim događajima i situacijama. Uz to, objavljivanje (Knjige) odvijalo se u dugom vremenskom periodu, u intervalu dužem od dvadeset godina. Nema sumnje da ova vremenska secesija i primjetna… Čitajte dalje

15. Novembar 2010 | Halil Makić, prof. | 39
0

Kako se zaštititi od šejtana (drugi dio)

Koliko je samo ratova pokrenula samo jedna riječ. Prenosi se da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Muazu, radijallahu anhu: “Pa strovaljuje li ljude naglavačke u Vatru išta drugo do plodovi njihovih jezika?”… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | Halil Makić, prof. | 49
0

Sabah-namaz

Sabah-namaz je dnevna vaga iskrenosti imana ili uvlačenja licemjerstva u srce muslimana. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema težeg namaza dvoličnjacima od sabaha i jacije,… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | Halil Makić, prof. | 50
0

Pokvarena “ulema” – veliko predahiretsko iskušenje

Ibn Mes'ud je rekao: ''Vi ste u zemanu u kojem je mnogo uleme, a malo govornika (hatiba), a doći će vrijeme u kojem će biti malo uleme, a mnogo govornika.'' Stoga, onome ko se u ovom vremenu bude odlikovao velikim i opsežnim znanjem… Čitajte dalje

8. Novembar 2012 | Halil Makić, prof. | 51
0

Poslanikovo ophođenje prema nemuslimanima

Njegovom milošću i uzvišenim ahlakom nisu počašćeni samo oni koji su ga slijedili, već i njegovi najljući neprijatelji. Onaj ko je pristao da bude sa njim, ko je povjerovao njegovoj poruci i uspio se družiti sa njim, postao je velik i… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Halil Makić, prof. | 52
0

Poslanikova “braća”

Tema ovog teksta su veoma interesantne predaje od Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima on govori o onim muslimanima koji će doći nakon odabranih generacija. Muslimani koji će biti dosta slabiji u vjerovanju od ovih prvih odabranih generacija, ali će svojom borbom, žrtvom i ponosom što su Muhammedovi, sallallahu alejhi ve sellem, sljedbenici doseći velike stepene i položaje koji će zadiviti i samog Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove časne ashabe, radijallahu anhum.… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Halil Makić, prof. | 53
0

Dova kao poslanička metoda zaštite od poroka i nesreća

Mnogo je sličnih dova koje je Poslanik učio, a čije su poruke svestrane i uzvišene, ali ovdje ćemo se zadržati na jednoj dovi koja je posebna tema ovog teksta i koja je sasvim dovoljna da opravda naslov ovog teksta. To je dova koju bilježi… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | Halil Makić, prof. | 54
0

Raznolikost ljudskih karaktera

Od Ebu Musaa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Primjer upute i znanja, s kojim me je Allah poslao, jeste kao primjer (obilne) kiše koja padne na zemlju (različite… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Halil Makić, prof. | 55
0

Molimo li za svoja srca?

Od Šedada b. Evsa prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada vidiš ljude da zarađuju zlato i srebro, ti se opskrbi ovim riječima: ‘Bože moj, ja Te molim za postojanost u vjeri i odlučnost na uputi. Ja te… Čitajte dalje

5. Septembar 2013 | Halil Makić, prof. | 56