informativniislamskičasopis

Ishak Ahmetović

0

Znamo li gdje je uzvišeni Allah

Ovo pitanje bi trebao da se zapita svaki pripadnik vjere islama. Kako Kur'an, tako i hadisi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pojašnavaju nam odgovor na ovakvo pitanje. Stoga ćemo iznijeti dokaze iz Kur'ana i sunneta o mjestu… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Ishak Ahmetović, prof. | 15
0

Uzvišeni se nad aršom uzvisio

Kur'an Časni nam na više mjesta spominje i ukazuje na to, da je Allah, dželle še'nuhu, visoko uzdignut iznad svih nebesa i svih nebeskih prostranstava, te da je nepojmljivo shvatiti, da je Allah, dželle še'nuhu, na svakom mjestu, sa svim… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | Ishak Ahmetović, prof. | 16
0

Kada ga vidite slijedite ga makar i pužući po snijegu

Ibnu Hadžer, po pitanju redosljeda velikih predznaka Posljednjeg dana, kaže: "Iz svih hadisa zajedno se može zaključiti da je prvi veliki znak koji će nastupiti, pojava Dedždžala, kojim će se nagovjestiti ogromna promjena u mnogim… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Ishak Ahmetović, prof. | 19
3

Sudnji dan i njegovi predznaci

Iman - vjerovanje u Posljednji dan je peti temelj islamskog vjerovanja kojeg ne smije zanijekati niti jedan iskreni vjernik. Vjerovanje u Sudnji dan je, dakle, jedan od osnovnih temelja islamskog vjerovanja. Zbog toga je veoma bitno dobro… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | Ishak Ahmetović, prof. | 18