informativniislamskičasopis

Fahret Kadrić

0

Institucija mesdžida u islamu

Nigdje se kao u mesdžidu ne osjeti i ne ostvaruje stvarna i istinska međubratska muslimanska ljubav. Bratstvo kao pokretačka snaga jednog zdravog muslimanskog društva najzdravije proklija u mesdžidu. Mesdžid je mjesto susreta gdje brat… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | mr. Fahret Kadrić, prof. | 50
0

Institucija mesdžida u islamu (drugi dio)

Mesdžidi su kuće podignute na temeljima takvaluka (bogobojaznosti), u njima se Allah obožava i Njemu se iskazuje pokornost, u njih se spušta Njegova milost, smirenost, uputa i Njegovi časni i presvijetli meleki.… Čitajte dalje

8. Novembar 2012 | mr. Fahret Kadrić, prof. | 51
0

Skrivene šejtanove spletke

El-Muhasibi, Allah mu se smilovao, kazao je: „Ako Iblis spozna da si oprezan i da brineš o stanjima u kojima se nalaziš, on te neće nagovarati na gibet i na laž, jer zna da se ti takvih stvari kloniš. Međutim, on će pokušati da te spoji… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | mr. Fahret Kadrić, prof. | 52
0

Osjeti slast u namazu

Nisi li primijetio da su ljudi Allahu najbliži u mjesecu ramazanu, da su na noćnom namazu u tom mjesecu posebno skrušeni? Mnogi plaču dok imam uči kur’anske ajete ili pak dove. Ta skrušenost je plod osjećaja da se obraćaš nekome ko te… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | mr. Fahret Kadrić, prof. | 54
0

Nositelji istine najmilostiviji su prema drugima

Živimo u vremenu smutnje kad mnogi istinu vide kao neistinu, dok zabludu prihvataju kao apsolutnu istinu. Živimo u vremenu poremećenih vrijednosti u kojem su nosioci istine etiketirani kao zabluđivači, dok su bakljonoše laži i zablude… Čitajte dalje

15. Maj 2014 | mr. Fahret Kadrić, prof. | 60
0

O ihsanu u Kur’anu

Ihsan je najbolje definirao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: “Ihsan je da robuješ Allahu kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe zaista vidi.” (Buhari i Muslim) Robovanje Allahu na prethodno… Čitajte dalje

16. Januar 2015 | mr. Fahret Kadrić, prof. | 64
0

Praznovjerja prilikom sklapanja braka

Najstariji pisani tragovi koji govore o razmjeni vjereničkih prstena datiraju iz vremena starog Egipta. Kasnije su Rimljani preuzeli taj običaj da bi on na koncu našao utočište u kršćanstvu. Krug bez početka i kraja bio je simbol… Čitajte dalje

3. Mart 2015 | mr. Fahret Kadrić, prof. | 65
0

Ramazanske oaze spasa

Kaže Uzvišeni Gospodar: “Zovite Me (dovu Mi činite), Ja ću vam se odazvati! Uistinu, oni koji se budu oholili prema robovanju Meni, ući će u Džehennem poniženi.” (Gafir, 60) Onaj ko Allaha pozove i zamoli, zasigurno… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | mr. Fahret Kadrić, prof. | 67
0

U susret tuđim praznicima

Ovom prilikom neću pisati o tome da su naši učenjaci kroz vijekove, od doba velikih imama i mudžtehida pa do danas, smatrali da je čestitanje nevjernicima njihovih praznika zabranjeno djelo, nego ću radije iskoristiti priliku da… Čitajte dalje

9. Novembar 2015 | mr. Fahret Kadrić, prof. | 69