informativniislamskičasopis

Nermin Smajlović

0

Uloga islamske države u zapisivanju hadisa 

Omer ibn Abdul-Aziz je živio u krugu uleme, u njihovom društvu i njihovoj blizini, nije bio daleko od njih iako je bio halifa (poglavar) čitavog islamskog ummeta. Sam je lično zapisivao hadise, a isto na to je podsticao ulemu i učene da to… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | Nermin Smajlović, prof. | 36
0

Osobine prenosioca hadisa

Većina učenjaka dozvoljava slušanje odnosno uzimanje hadisa od dječaka koji još  nije punoljetan (misli se šerijatsku punoljetnost), dok neki učenjaci to ne dozvoljavaju. Jače i ispravnije mišljenje jeste mišljenje većine uleme,… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Nermin Smajlović, prof. | 38
0

Metode i načini preuzimanja hadisa

Metoda slušanja preuzimanja hadisa je na najvišem stepenu, najboljem i najjačem nivou kod većine učenjaka. Međutim, nema sumnje ako bi se ''slušanju'' hadisa od šejha pridodalo ujedno i njegovo zapisivanje, onda bi to bilo na još većem… Čitajte dalje

15. Novembar 2010 | Nermin Smajlović, prof. | 39
0

Nauka o prenosiocima hadisa

Ova nauka nastala je zajedno sa naukom prenošenja, odnosno postavljanjem pravila prilikom prenošenja tuđih riječi ili nekih vijesti u islamu. Ulema i učeni posvetili su veliku pažnju ovoj nauci kako bi bili upoznati i spoznali ''ljude seneda''… Čitajte dalje

21. Januar 2011 | Nermin Smajlović, prof. | 40
0

''El-džerhu vet-ta'dilu'' – nauka o izučavanju prenosilaca hadisa

Nauka el-džerhu vet-ta'dilu je nauka koja se bavi izučavanjem prenosioca hadisa, odnosno njegovog stanja i njegovih osobina, a sve u svrhu  prihvatanja ili odbijanja hadisa koje on prenosi. Ovo je jedna od najbitnijih hadiskih nauka, jer… Čitajte dalje

18. Mart 2011 | Nermin Smajlović, prof. | 41
0

Metode učenjaka u pojašnjenju ''stanja'' prenosioca hadisa

Ako se prenosilac, čija je ispravnost prenošenja narušena zbog njegovog griješenja, pokaje i ostavi griješenje i popravi svoje stanje poslije pokajanja, onda se hadisi koje prenosi ''poslije pokajanja'' od njega prihvataju. Ovo je opće… Čitajte dalje

26. Maj 2011 | Nermin Smajlović, prof. | 42
0

Nauka o derogirajućim i derogiranim hadisima

Vrlo bitna stvar u ovoj hadiskoj nauci je spoznaja ''razloga i povoda'' spominjanja hadisa, s obzirom da neki hadisi imaju svoje ''povode'' zbog kojih je upravo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izgovorio ili naveo te hadise.… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | Nermin Smajlović, prof. | 44
0

Hadiska nauka ''ilelul-hadis''

Najstarije pisano djelo iz oblasti ove nauke koje je stiglo do nas je Et-Tarihu vel-ilelu od velikana islamskih učenjaka i hafiza Jahje ibn Me'ina (158. h.g. – 233. h.g.), zatim Ilelul-hadisi od Ahmeda ibn Hanbela (164. h.g.… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Nermin Smajlović, prof. | 45