informativniislamskičasopis

Refiz Duro

0

Novi svjetovi

Samim pogledom golim okom možemo primjetiti nekoliko stotina zvijezda na nebu. Ako se poslužimo teleskopom, uočićemo još više zvijezda. Ako odemo još dalje, pa recimo koristimo teleskope na Zemlji i teleskope u orbiti oko zemlje (kao što… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | Refiz Duro, prof | 33