informativniislamskičasopis

Sead Kumro

0

Bogobojaznost ispravnih prethodnika

●  Abdullah b. Mesud, radijallahu anhu, rekao je: ”Ko posije nešto dobro, požnjet će dobro, a ko posije nešto loše, požnjet će kajanje. Svako će požnjeti ono što je zasadio.”●  Kada je Ebu Hurejre, radijallahu… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | hfz. Sead Kumro | Da'va | 49
0

Pokuđenost isticanja

●  Habib b. Ebi Sabit prenosi da je Abdullah b. Mes’ud, radijallahu anhu, jednog dana izašao (iz kuće), a za njim su krenuli ljudi želeći da ga slijede, pa ih je Ibn Mes’ud upitao: ”Imate… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | hfz. Sead Kumro | Da'va | 50
0

Strah od samodopadljivosti

●  Prenosi Mamer od Ejjuba, a on od Nafia, da je neki čovjek rekao Abdullahu b. Omeru, radijallahu anhuma: ”Ti si najbolja osoba”, ili: ”Ti si sin najbolje osobe”, pa je Ibn Omer rekao: ”Nisam ja najbolja osoba,… Čitajte dalje

8. Novembar 2012 | hfz. Sead Kumro | Da'va | 51
0

Važnost spominjanja Allaha

Spominjanje Allaha predstavlja jedan od puteva i načina približavanja Allahu. To je jedno od dobrih djela čije je izvršavanje Allah spomenuo na mnogim mjestima u Svojoj plemenitoj Knjizi. Kaže Uzvišeni: „O vi koji vjerujete,… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | hfz. Sead Kumro | Akida | 52
0

Skromnost u životima ispravnih prethodnika

●  Prenosi Hišam b. Urve od svoga oca da je Omer, radijallahu anhu, došao u Šam gdje su ga dočekali uglednici i predvodnici koje je, nakon dočeka i dobrodošlice, upitao: “Gdje je moj brat Ebu Ubejde?” Oni mu rekoše: “Sad će… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | hfz. Sead Kumro | Ahlak | 52
0

Čuvanje jezika i lijepo ponašanje

●  Od Velida b. Jezida prenosi se da je čuo Evzaia, rahimehullah, kako kaže: “Doista vjernik puno radi, a malo priča, a licemjer puno priča, a malo radi.” (Sijer ealamin-nubela, 7/125)●  Rekao je Ibrahim: “Ponekad mi duša… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | hfz. Sead Kumro | Ahlak | 53
0

Načela islamskog bratstva

●  Ibn Mes‘ud, radijallahu anhu, rekao je: “Druži se sa onim koji će ti pomoći da spominješ Uzvišenog Allaha.” (Ebu Davud, Zuhd, str. 136)●  Rekao je Mudžahid: “Družio sam se sa Abdullahom b. Omerom želeći… Čitajte dalje

8. Maj 2013 | hfz. Sead Kumro | Da'va | 54
0

Dobročinstvo prema familiji

●  Ebu Hurejra, radijallahu anhu, ugledavši dvojicu ljudi, upita jednog od njih: “Ko ti je ovo?” Čovjek odgovori: “Otac.” Na to Ebu Hurejra reče: “Nemoj ga zvati imenom, ne hodaj ispred njega i nemoj sjedati prije njega.”… Čitajte dalje

5. Septembar 2013 | hfz. Sead Kumro | Ahlak | 56
0

Abdullah b. Mubarek

Rekao je Ebu Usame: “Ibn Mubarek je kod učenjaka hadisa kao vođa pravovjernih kod ljudi.” Evzai je upitao nekog čovjeka: “Da li si vidio Abdullaha b. Mubareka?, a on mu je odgovorio: “Nisam.” “Da si ga vidio, bio bi presretan”,… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | hfz. Sead Kumro | Velikani ummeta | 57
0

Ispravni prethodnici i izdavanje fetvi

Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, govorio je: “Znanje se nalazi u tri stvari: Kur’anu, sunnetu i reći ‘ne znam’.” (Džamiul-bejanil-ilm, 2/423) Ebu Menhel prenosi da je sjedio sa Zejdom b. Erkamom i El-Beraom b. Azibom i… Čitajte dalje

2. Januar 2014 | hfz. Sead Kumro | Da'va | 58