informativniislamskičasopis

Selmir Hadžić

0

Komentar sure En-Nasr - istaknutog učenjaka Ibn Redžeba el-Hanbelija

Prijevod sure En-Nasr – Pomoć 1. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu,2. i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze3. ti veličaj Gospodara svoga… Čitajte dalje

8. Maj 2015 | Selmir Hadžić, prof. | 66
0

Komentar sure En-Nasr (drugi dio)

Ovo je drugi dio tefsira sure En-Nasr, uvaženog šejha Abdurrahmana b. Redžeba, Allah mu se smilovao i oprostio mu Svojom milošću i plemenitošću. U ovom dijelu bit će riječi o trećem, zadnjem ajetu, u kojem se govori o… Čitajte dalje

6. Juli 2015 | Selmir Hadžić, prof. | 67