informativniislamskičasopis

Semir Vatrić

0

Spoznaja Allaha

Allah, subhanehu ve teala, objavu koju spušta Svome Poslaniku naziva dušom, jer je to jedini  istinski život. Također, naziva je svjetlošću, jer je to jedina prava uputa. Čovjek bez upute ne može ni živjeti ni imati svjetlost. Allah,… Čitajte dalje

12. August 2016 | Semir Vatrić, prof. | Akida | 73
0

Allahovo postojanje

Kada pogledamo u Allahova stvorenja, vidjet ćemo kako je Allah svakom stvorenju dao lik i oblikovao ga onako kako to njemu odgovara. Ribi je dao tijelo koje odgovara životu u vodi, ptici ono što odgovara životu u zraku, čovjeku oblik koji… Čitajte dalje

26. October 2016 | Semir Vatrić, prof. | Akida | 74
0

Istinsko ubjeđenje

Spoznaja da je Allah jedan, da su Džennet, vatra džehennemska, proživljenje, obračun i vaganje djela istina, sve to potpada pod znanje gajba, nepoznatog svijeta, koji vjernik treba spoznati. Kada se postigne ova spoznaja, ona se mora… Čitajte dalje

17. November 2016 | Semir Vatrić, prof. | Akida | 75
0

Koga uzeti za prijatelja

Islam veoma brižno i pažljivo gleda na biranje prisnog prijatelja zato što druženje ima veliki utjecaj na samog vjernika i njegovu vjeru. Nekada je taj utjecaj veoma koristan, a nekada veoma štetan. Zato nam Allah naređuje da budemo sa… Čitajte dalje

16. March 2017 | Semir Vatrić, prof. | Ahlak | 77
0

Ljubav, strah i nada – temelji istinskog vjerovanja

Istinski obožavati svoga Uzvišenog Gospodara, obaveza je svakog stvorenja, a to podrazumijeva ispoljavati ljubav prema Njemu, osjećati strah od Njegove kazne i nadati se Njegovoj milosti. Istinski Allahovi robovi žive u nadi da će se na… Čitajte dalje

22. September 2017 | Semir Vatrić, prof. | Akida | 80
0

Allahov kader i nevolje

Nevolje koje čovjeka pogađaju u životu predstavljaju izazov i ispit izdržljivosti i strpljenja, a još se teže podnose i prevazilaze  ako ih čovjek ne proživljava kroz vjeru, oslanjajući se na svoga Gospodara. Svaki sin Ademov mora biti… Čitajte dalje

26. November 2017 | Semir Vatrić, prof. | Akida | 81