informativniislamskičasopis

Senad Muhić

0

Ljudima lijepe riječi govorite!

Uzvišeni Allah kaže: “I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli da ćete se jedino Allahu klanjati, i roditeljima, i bližnjima, i siročadi, i siromasima dobročinstvo… Čitajte dalje

23. Maj 2018 | Senad Muhić, prof. | 84
0

Strpljivost u nedaćama

Uzvišeni Allah kaže: “Oni koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: Mi smo, doista, Allahovi i Njemu ćemo se, sigurno, vratiti. To su oni kojima pripadaju blagoslovi od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravom… Čitajte dalje

31. Juli 2018 | Senad Muhić, prof. | 85
0

Važnost konzumiranja lijepih jela

Allah Uzvišeni kaže: “O vi koji vjerujete, jedite dobra kojim smo vas opskrbili i Allahu zahvaljujte ako, doista, samo Njemu ibadet činite.” (El-Bekara, 172)… Čitajte dalje

19. Septembar 2018 | Senad Muhić, prof. | 86
0

Svemu treba prilaziti kroz vrata koja vode do toga

Uzvišeni Allah kaže: “I nije dobročinstvo u tome da sa stražnje strane u kuće ulazite, nego je pravo dobročinstvo ono što čini onaj koji se Allaha boji. U kuće… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Senad Muhić, prof. | 87
0

Iskušenja i blizina Allahove pomoći

Uzvišeni Allah kaže: “Zar mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji prije vas minuše?! Njih je pogađala neimaština i bolest, i… Čitajte dalje

5. Januar 2019 | Senad Muhić, prof. | 88