informativniislamskičasopis

Tarik Beganović

0

Neka pogrešna shvatanja Allahovih imena i svojstava

Vješanje raznih talismana i hamajlija na kojima se nalaze Allahova imena, u autima ili u kućama, s namjerom da ih to štiti i čuva od uroka, zavisti i slično tome. Ovakav postupak svakako da je neispravan, jer u Kur' anu i sunnetu nije… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | Tarik Beganović, prof. | 49
0

Allahovo najveličanstvenije ime

Ime Allah ukazuje na Njegovo Biće, Uzvišeni Allah zabranio je stvorenjima da se njim nazivaju, ili da neko drugo božanstvo tako nazovu.… Čitajte dalje

8. Novembar 2012 | Tarik Beganović, prof. | 51
0

Allah, El-Ilah

Ispravno je reći da su Milostivi, Svemilosni, Stvoritelj, Plemeniti, Mudri – Allahova imena, a ne da je Allah ime Milostivog, Svemilosnog ili ime Plemenitog i tome slično. Isto tako, od posebnosti ovog imena jeste i to da ono ukazuje na… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Tarik Beganović, prof. | 52
0

Allahovo uzvišeno ime Er-Rabb

Prvo u što čovjek čvrsto povjeruje jeste da je Allah sve stvorio i da svime upravlja, a potom se uzdiže na više stepene, shvatajući da je Allah jedini pravi Bog koji zaslužuje da se obožava. Kada shvati da je sve u Njegovoj ruci: šteta i… Čitajte dalje

7. Mart 2013 | Tarik Beganović, prof. | 53
0

Allahova uzvišena imena Er-Rahman i Er-Rahim

Ova dva Allahova lijepa imena su od posebnog značaja i važnosti. To su imena kojima je Uzvišeni Allah u Svojoj plemenitoj Knjizi otpočeo suru El-Fatiha i sve ostale sure u kojima je objavio uputu i jasne dokaze. S ovim imenima… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Tarik Beganović, prof. | 55
0

Allahova uzvišena imena El-Hajj i El-Kajjum

Allahovo, tebareke ve te‘ala, ime El-Hajj (Živi) ukazuje na svojstvo života. To je svojstvo života koji nije nastao, već postoji oduvijek, koji neće prestati, već će postojati zauvijek, koji je čist od svakog nedostatka,… Čitajte dalje

5. Septembar 2013 | Tarik Beganović, prof. | 56