informativniislamskičasopis

15

0

Allahu moj – priključi me karavani pokajnika

Sestra Nura bila je izrazito blijedog lica, mršava tijela. Mnogo je učila Kur'an. Tragala bih za njom i nalazila bih je u njenoj sobi na ruku'u ili sedždi. Nalazila bih je visoko podignutih ruku prema nebesima. Molila je svoga Uzvišenog… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | 15
0

Znamo li gdje je uzvišeni Allah

Ovo pitanje bi trebao da se zapita svaki pripadnik vjere islama. Kako Kur'an, tako i hadisi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pojašnavaju nam odgovor na ovakvo pitanje. Stoga ćemo iznijeti dokaze iz Kur'ana i sunneta o mjestu… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Ishak Ahmetović, prof. | 15
0

Važnost dogovaranja u Islamu

Kada pogledamo u stanje muslimana i pokušamo dosegnuti do razloga koji su doveli muslimane do ovoga na čemu jesu, zasigurno, u masi tih razloga naći ćemo zapostavljanje konsultovanja, savjetovanja u svakodnevnom životu muslimana. Muslimani… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Elvedin Pezić, prof. | 15
0

Pravo značenje pobjede

Možda ćemo se zapitati zar i pobjeda ima svoju pravu ili pogrešnu definiciju i zar je ova tema zaslužna da zauzme veliki prostor u životu jednog muslimana ili da'ije. Naravno da se može desiti krivo shvatanje pobjede i naravno da ona… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | mr. Osman Smajlović, prof. | 15
0

Muavija - Vladar pravovjernih (Drugi dio)

Muavija b. Ebi-Sufjan, radijallahu 'anhuma, nakon što je postao halifom, bio je svjestan da ga je Uzvišeni Allah zadužio istom onom zadaćom, kojom je zadužio prije njega Ebu-Bekra, Omera, Osmana, Aliju i Hasana, radijallahu 'anhum, a to je… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | 15
0

Hidžra iz nevjerničkih zemalja

Hidžra je preseljenje iz zemlje nevjerstva u zemlju islama. Uzvišeni Allah kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: 'Šta je bilo s vama?' –… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | 15
0

Da li ste znali - Broj 15

Da li ste znali da nije dozvoljeno pisati ajet ili više ajeta u liku ptice (i sličnoga) zbog izigravanja i omalovažavanja Allahovog govora. (Islamski pravni kolegij u Mekki, redžeb, 1410. H. g.) Da li ste znali da… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | 15
0

Čuvaj Allaha - čuvat ce te Allah

Kada jednom gradu ili mjestu prijeti opasnost od njihovog neprijatelja, sigurno da će se njegovi stanovnici osjećati bezbjednim ako se unutar tog područja nalaze hrabri vojnici koji će ih odbraniti od napada neprijatelja. Rekli smo da će se… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Semir Imamović | 15
0

Žene koje neće osjetiti miris dženneta

Neka je sva hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Koji nas uputi na Pravi put i poduči nas onome što nismo znali, a On je Sveznajući, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Najmilostiviji. Neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu alejhi ve… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Ummu Muhammed | 15
0

Čuvanje stidnih mjesta od bluda

Od osobina iskrenih vjernika jeste i čuvanje stidnih mjesta od bluda. Uzvišeni Allah obavještava nas u Svojoj knjizi da je čuvanje stidnih mjesta od osobina vjernika, onih koji će uspjeti na Sudnjem danu, koji će naslijediti džennet… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 15
0

Hadždž i njegove vrijednosti

Na naredbu hadždža, kao petog islamskog šarta, Uzvišeni Stvoritelj je ukazao slijedećim riječima: "...Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje - pa, zaista, Allah nije… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Saudin Cokoja, prof. | 15
0

Kako poslije Ramazana

Šta poslije Ramazana? U Ramazanu sam se približavao Allahu, subhanehu ve te'ala. Mnogo sam klanjao dobrovoljne namaze. U tome sam osjećao slast 'ibadeta. Mnogo sam učio Kur'an plemeniti. Namaz u džematu nisam izostavljao. Svoj pogled sam… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | 15
0

Pouke i poruke iz sure Jusuf - (Peti dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da ukratko spominjemo pouke i poruke iz sure Jusuf, moleći Uzvišenog da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje i najljepše. Uzvišeni Allah kaže, kao što… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 15
0

Suština da've

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanika, Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem. U šta pozivamo? Šta je tema da’ve i šta je njena suština, te koja je važnost pozivanja? Ovo su pitanja na… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Suad Drpljanin, prof. | 15
0

Usreći te kada je pogledaš

Ovo su savjeti za suprugu, vlasnicu kuće i majku koja želi da od njene kuće učini sigurno mjesto koje okružuje ljubav, milost i smiraj. Sestro mu'minko – uzmi ovih deset savjeta i sa njima ćeš zadovoljiti svoga Gospodara, te ćeš… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 15