informativniislamskičasopis

16

0

Tajanstvena kamila

Ja nisam obična kamila. Ja sam, u stvari, sjenka jedne kamile. Neki me vide, a neki ne. Poslušajte moju priču... Sunce je jako pržilo, a vjetar polagano nosio pustinjski pijesak. Daleko u pustinji se nazirala silueta čovjeka, koji je bio… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | 16
0

Da li ste znali - Broj 16

Da li ste znali da je ukopavanje muslimana u kovčezima pokuđeno ukoliko za tim ne postoji potreba. Dok, ukoliko se time namjerava slijeđenje i oponašanje nevjernika, tada biva haram, strogo zabranjeno. (Islamski pravni kolegij u Mekki,… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Greške pojedinih muževa

U ovom našem članku ćemo pokušati da se usredsredimo na neke važnije greške u koje zapadaju pojedini muževi u svojoj bračnoj zajednici, sa pojašnjenjem Poslanikove, sallallahu 'alejhi ve sellem, prakse u svom ophođenju prema njegovim… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 16
0

Adabi vjernice van kuće

Neka je sva hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Koji nas uputi na Pravi put i poduči nas onome što nismo znali, a On je Sveznajući, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Najmilostiviji. Neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem,… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Nasilje nad evropskom ženom

Svakog dana, svake minute, u svim evropskim zemljama, žena je žrtva nasilja svog supruga ili partnera. Četvrtina svih žena pretrpjela je nasilje u nekom periodu svoga života. Jedna od njih deset doživjela je seksualno zlostavljanje. Neke ne… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Uzvišeni se nad aršom uzvisio

Kur'an Časni nam na više mjesta spominje i ukazuje na to, da je Allah, dželle še'nuhu, visoko uzdignut iznad svih nebesa i svih nebeskih prostranstava, te da je nepojmljivo shvatiti, da je Allah, dželle še'nuhu, na svakom mjestu, sa svim… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | Ishak Ahmetović, prof. | 16
0

Šta učenjaci kažu o šahu

Uzvišenom Allahu zahvaljujemo na svim blagodatima kojim nas je obdario, a posebno na blagodati Islama, jedine kod Allah prihvaćene vjere. Molimo Ga da nam osvjetli pravi put i da učvrsti naša srca. Neka je salat i selam na Allahovog… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | dr. Hakija Kanurić | 16
0

Islamska drzava za vrijeme Muavije (III Dio)

Muavija, radijallahu 'anhu, je za vrijeme svoje vladavine uložio mnogo truda na društvenom uređenju islamske države, kao i na teritorijalnom širenju granica islamskog hilafeta. Slijedeći stope svojih dobrih prethodnika, Muavija, radijallahu… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Pouke i poruke iz sure Jusuf - (Šesti Dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da ukratko spominjemo pouke i poruke iz sure Jusuf, moleći Uzvišenog da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje i najljepše. Uzvišeni Allah kaže, kao što stoji u prijevodu… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Razilaženje u islamskom radu

Nije tajna i jasno je svakom muslimanu koji prati dešavanja i stanje našeg ummeta, da je zbog razilaženja i podijeljenosti, došlo do mržnje i raskola muđu muslimanima. Iz ovog je moguće izaći samo čvrstim držanjem za Allahovo, subhanehu ve… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Suradnja da'ija i odraz istog po zajednicu - (Prvi dio)

Nema sumnje da je poziv Allahu, subhanehu ve te'ala, u Allahovoj vjeri na počasnom mjestu. Uzvišeni Allah u Svojoj Knjizi naređuje Svome vjerovjesniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, da dostavi ljudima posebnu naredbu: "Reci: 'Ovo je put… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Važnost i veličina namaza

Hvala Allahu i salavat i selam na Njegovog Poslanika, časnu mu porodicu i ashabe. Ovo je kratki osvrt na važnost i veličinu namaza sa objašnjenjem nekih njegovih karakteristika i odlika po kojima je jedinstven i iznad drugih ibadeta, što… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Allahov poslanik Salih

Jedan od naroda koji su nekada davno živili bio je i narod zvani Semud. Kao i mnogima prije njih, šejtan je lagao i nagovorao ih na zlo, te su sami sebi od kamenja i drveća pravili razne kipove, a zatim ih smatrali bogovima. Onda su od tih… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Gluhonijemi Mervan - Najrječitiji dječak

Ovo je priča jednog stanovnika Medine Munevvere. ''Imam trideset i sedam godina. Oženjen sam i imam djecu. Sve što je Uzvišeni Allah zabranio, ja sam činio. Što se tiče namaza nisam ga obavljao u džematu s drugima, osim u nekim posebnim… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Principi izvornog islamskog rada

Velika je potreba posebno u vremenu neznanja koje vlada među ljudima i mnogobrojnih iskušenja da se pojasne principi izvornog rada i djelovanja Ehlus-sunneta i džemaata, i to ne samo deklarativno, već da bi se po njima radilo u svakodnevnom… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Ispunjavanje emaneta i povjerenih stvari

Od osobina vjernika koji će, inšaAllah, naslijediti Džennet, jeste i ispunjavanje emaneta, vođenje brige o povjerenim im stvarima. Uzvišeni Allah kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "i koji o povjerenim im emanetima i… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16
0

Iskrenost u pozivanju ljudi u Islam

U Kur'anu se spominju mnoga svojstva kojim treba da se okiti svaki musliman, a posebno onaj koji poziva u Allahovu, dželle ša'nuhu, vjeru. Kao što znamo, svako zanimanje ili posao traže od onoga koji ih izvršava određene sposobnosti i… Čitajte dalje

1. Februar 2007 | 16