informativniislamskičasopis

18

0

Važnost ispunjenja emaneta

Islamski učenjaci pod emanetom smatraju ispunjavanje obaveza, pokornost ili cjelokupnu vjeru. Tako Mudžahid, Hasan el-Basri i drugi kažu: "Emanet su obaveze." Drugi smatraju da je on pokornost, a neki kažu da je on vjera ili namaz. Ibn-Kesir… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | Ahmed Džinović, prof. | 18
0

Strah od Allahove kazne

Uistinu, naš Uzvišeni Gospodar, Allah, subhanehu ve te'ala, kao što je Onaj Koji mnogo prašta i Koji je Samilostan, isto tako, On Uzvišeni je Onaj Koji žestoko kažnjava. Allah, 'azze ve dželle, je rekao: „Neka znate da Allah… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | 18
0

Pouke i poruke iz sure Jusuf - (Osmi dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da ukratko spominjemo pouke i poruke iz sure Jusuf, moleći Uzvišenog da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje i najljepše. Uzvišeni Allah kaže, kao što stoji u prijevodu… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | 18
0

Poslanik kao uzor i njegovo slijeđenje

Po svojoj prirodi ljudi imaju potrebu za uzorima. Uzimanje nekoga za uzor je stanje u kojem se čovjek nalazi kada slijedi drugog, bilo u dobru ili zlu. Uzvišeni Allah, dželle ša'nuhu, kao što stoji u prijevodu značenja, kaže: „Vi… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | 18
0

Ko me vidi u snu - zaista me je vidio

Može li za vjernikovo srce biti sretniji trenutak od onoga, kada čuje svoga brata gdje kaže: "Vidio sam sinoć u snu Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem!" Pa, ako dotični brat želi podijeliti sa tobom tu nesvakidašnju radost,… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | 18
0

Ja sam ponositi izvor Bedr

Ja sam izvor Bedr i ja ću vam, inšaAllah, ispričati svoju priču. Nalazim se između gradova Mekke i Medine. Mnogi putnici koji putuju između ova dva grada, svraćaju do mene da bi se napili i odmorili. Sedamnaestog dana ramazana, druge… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | 18
0

Fitneti - smutnje i iskušenja

Elhamdulillah, ves-salatu, ves-selamu 'ala Resulillah. O ljudi! Čuvajte se vidljivih i skrivenih iskušenja i pazite se svega što vas odvraća od vaše vjere, radilo se o imetku, porodici ili potomstvu. Uzvišeni kaže: „I znajte da… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | 18
0

Čija je džuma ispravna

U zadnje vrijeme sa fantomom „vehabizma" je pokrenuto i pitanje klanjanja džume-namaza bez odobrenja. Tako da su neki, za koje kažu da su učeni, davali fetve o neispravnosti džume bez dozvole IZ-a, dok su drugi stišavali situaciju… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | 18
3

Sudnji dan i njegovi predznaci

Iman - vjerovanje u Posljednji dan je peti temelj islamskog vjerovanja kojeg ne smije zanijekati niti jedan iskreni vjernik. Vjerovanje u Sudnji dan je, dakle, jedan od osnovnih temelja islamskog vjerovanja. Zbog toga je veoma bitno dobro… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | Ishak Ahmetović, prof. | 18
0

Fitna spava - neka je proklet ko je probudi

Već mjesecima usiljeno se vodi medijski rat protiv mladića i djevojaka koji su prihvatili Kitab i Sunnet kao dokaze u vjeri i vodilju u životu. Takve ne-popularno i jednoglasno svi odreda nazivaju: "Vehabijama". Taj naziv ne samo da… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | 18
0

Da li ste znali - Broj 18

Da li ste znali da je žena, ukoliko dobije hajz, nakon što nastupi neko od namaskih vremena i ona ne obavi namaz prije nego što dobije hajz, obavezna kada se očisti da naklanja dotični namaz. (Ibn Usejmin, Fetava el-mer'eti,… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | 18
0

Vojna osvajanja za vrijeme Muavije (Drugi dio)

Vladar pravovjernih, Muavija, radijallahu 'anhu, nakon detaljnih konsultacija sa vojnim zapovjednicima, odlučuje da vojno - da'vetske aktivnosti nastavi na području sjevernog dijela Afrike. Razlog slanja vojnih formacija u tom smjeru, jeste taj… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | 18
0

Prisjeti se, moja sestro!!!

Neka je sva hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Koji nas uputi na Pravi put i poduči nas onome što nismo znali, a On je Sveznajući, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Najmilostiviji. Neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | 18
1

Počasti žene u Islamu

Islam je počastio ženu veličanstvenim počastima i dao joj sva šerijatska prava i izjednačio je sa muškarcem u ibadetima, obavezama, nagradi i kazni. Osnova u dokazima šerijatskih obaveza je izjednačavanje između oba spola, osim u nekim… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | 18
0

Opšta pravila islamskog buđenja (Drugi dio)

Moramo se u našem buđenju-sahvi međusobno slagati i voljeti. Uzvišeni kaže: „Vjernici su samo braća ..." (Prijevod značenja Hudžurat, 10) Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao u dijelu… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | 18
0

Kažnjavana kao nekad muslimani Mekke

Tada sam imala dvanaest godina. Od Islama ništa nisam poznavala. Vježbala sam gimnastiku i ponekad učestvovala u gradskim takmičenjima. Sve sam imala i ništa mi nije nedostajalo. Međutim, i pored svega toga, osjećala sam nezadovoljstvo.… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | 18
0

Iskorištavanje vremena kod selefa

Omer b. Abdul-Aziz, rahmetullahi te'ala 'alejh, je rekao: "Doista, noć i dan rade na tebi, pa poradi i ti na njima!" Davud et-Taiji, rahmetullahi te'ala 'alejh, je rekao: "Doista su noći i dani samo stanice. Ljudi u njima prelaze stanicu… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | 18