informativniislamskičasopis

19

0

Uzajamno pozajmljivanje pod nazivom Udruženje službenika""

Vrsta pozajmljivanja koja se proširila u ovom vremenu i o kojoj se često piča je tako zvano "udruženje službenika". Nazvana je tim imenom jer većina onih koji koriste tu vrstu pozamljivanja su službenici državnih institucija koji dobijaju… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Vladar pravovjernih - Abdulmelik B. Mervan

Njegovo puno ime je Abdulmelik b. Mervan b. Hakem b. Ebi As b. Umejje, Ebu-Velid. Rođen je 26. god. po Hidžri u Medini. Djetinjstvo i mladost proveo je u blagoslovljenom gradu odrastajući među ashabima i tabi'inima, vrijedno učeći i… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Edebi međusobnog dijaloga

Važnost dijaloga se zapaža u dvjema stvarima. Prva je pozivanje ljudi islamu i sunnetu. Održavaju se međusobni dijalozi sa nemuslimanima, kako bi se ubijedili da je Allahova vjera istina. Ili sa onim koji su skrenili od sunneta da se vrate… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Greške u braku

Na suprugu je obaveza da bude strpljiv ukoliko ga pogodi nešto od strane njegove supruge, kao što je takođe, to i obaveza supruge. Neophodno je da ne dozvole pristup srdžbi kao što je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, oporučio… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Naša dječica i ljubav prema Allahu

Neka je sva hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, na način kako samo Njemu dolikuje, Njegovoj veličini i moći. Nema istinskog boga osim Allaha, Sveznajućeg i Najmudrijeg. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Pouke i poruke iz sure Jusuf - (Deveti dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da ukratko spominjemo pouke i poruke iz sure Jusuf, moleći Uzvišenog da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje i najljepše. Uzvišeni Allah kaže, kao što… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Udjeljivanje u obilju i oskudici

Od osobina iskrenih vjernika jeste i udjeljivanje u izobilju i u oskudici. Allah, subhanehu ve te'ala, uz druge osobine spominje i ovu osobinu bogobojaznih, onih kojima je On Uzvišeni obećao Svoj oprost i Džennet, pa kaže:… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Upozorenje onima koji vrijeđaju i omalovažavaju učenjake

Bismillah, el-hamdulillahi Rabbil-'alemin! Ves-salatu ves-selamu 'ala Nebijjina Muhammed ve 'ala alihi ve sahbihi edžme'in! Vidljivo nam je da se ljudi na Dunjaluku razlikuju i vrijednuju jedni nad drugima po imetku, položaju, ugledu što je od… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Zastava pobjede i džihada

Zovem se zastava pobjede i džihada, a napravljena sam od komada platna. Ja sam zastava Islama, prave i nepromjenjive Allahove vjere. Poslušaj i moju priču. Prvi grad u kojem sam se zaviorila je Jestrib, sada poznat kao Medina al-Munevera. Grad… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Da li ste znali - Broj 19

Da li ste znali da nije dozvoljeno prisiljavanje druge strane na ljekarski pregled prije sklapanja braka, jer sam postupak predstavlja uvođenje i dodavanje novog uslova prilikom sklapanja braka za koji ne postoji dokaz. (Islamski… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
1

Ustrajnost na Allahovoj uputi

Koliko je Allahova milost i blagodat neizmjerna prema Njegovim robovima, koje je sa Svojom milošću i blagodati izbavio iz tame na svjetlo, spasio ih od ponora strasti, propasti i zla. Koliko je veličanstven taj čas kad se srca približe… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Samo oni koji budi strpljivi bit će bez računa nagrađeni

Za svaki belaj koji zadesi čovjeka Allah, dželle ša'nuhu, mu je dao i lijek, vrlo jednostavan i vrlo važan - SABUR - STRPLJIVOST. Saburom treba da se naoruža svaki vjernik, a posebno onaj koji želi da druge ljude poziva u Allahovu, dželle… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Postojanost akideta ispravnih predhodnika (Prvi dio)

Neka je sva hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, Gospodaru svih svjetova. Završnica pripada bogobojaznima. Neka je salavat i selam na imama poslanika, našeg Vjerovjesnika, Muhammeda i sve njegove ashabe. Islamskoj čistoj akidi, onoj čiji je… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

One koji vele da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna

Islam je uspostavio bratske veze između njegovih pripadnika i to je njegova univerzalna vrijednost i poruka. Međutim, to je ostvarljivo onda kada se muslimani pridržavaju principa s kojima je došla ova uzvišena vjera a koji su sadržani u… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Ahmed Džinović, prof. | 19
0

Kada ga vidite slijedite ga makar i pužući po snijegu

Ibnu Hadžer, po pitanju redosljeda velikih predznaka Posljednjeg dana, kaže: "Iz svih hadisa zajedno se može zaključiti da je prvi veliki znak koji će nastupiti, pojava Dedždžala, kojim će se nagovjestiti ogromna promjena u mnogim… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Ishak Ahmetović, prof. | 19
0

Fitna spava - neka je proklet ko je probudi (Drugi dio)

Kakav je trenutni trend u BIH i šire i što je tek početak,"vehabija" je negativac, uvjek krivac i za njega nema prava, pogotovo nije jednak nijednome s kim se spori počev od spora putem medija pa do suda. Zašto ne tražiti da se osude oni… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Čuvanje jezika kod selefa

Jedan od ispravnih prethodnika je rekao: "Družili smo se sa Rebi'om b. Husejmom, rahmetullahi 'alejh, dvadeset godina. Nije progovarao, osim riječi koje su ga uzvisivale kod Allaha, subhanehu ve te'ala." Drugi od ispravnih prethodnika je… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19