informativniislamskičasopis

19

0

Uzajamno pozajmljivanje pod nazivom Udruženje službenika""

Vrsta pozajmljivanja koja se proširila u ovom vremenu i o kojoj se često piča je tako zvano “udruženje službenika”. Nazvana je tim imenom jer većina onih koji koriste tu vrstu pozamljivanja su službenici… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Fikh | 19
0

Vladar pravovjernih - Abdulmelik B. Mervan

Njegovo puno ime je Abdulmelik b. Mervan b. Hakem b. Ebi As b. Umejje, Ebu-Velid. Rođen je 26. god. po Hidžri u Medini. Djetinjstvo i mladost proveo je u blagoslovljenom gradu odrastajući među ashabima i tabi’inima,… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Velikani ummeta | 19
0

Edebi međusobnog dijaloga

Važnost dijaloga se zapaža u dvjema stvarima. Prva je pozivanje ljudi islamu i sunnetu. Održavaju se međusobni dijalozi sa nemuslimanima, kako bi se ubijedili da je Allahova vjera istina. Ili sa onim koji su skrenili od… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Ahlak | 19
0

Greške u braku

Na suprugu je obaveza da bude strpljiv ukoliko ga pogodi nešto od strane njegove supruge, kao što je takođe, to i obaveza supruge. Neophodno je da ne dozvole pristup srdžbi kao što je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem,… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Žena muslimanka | 19
0

Naša dječica i ljubav prema Allahu

Neka je sva hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, na način kako samo Njemu dolikuje, Njegovoj veličini i moći. Nema istinskog boga osim Allaha, Sveznajućeg i Najmudrijeg. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika,… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Žena muslimanka | 19
0

Pouke i poruke iz sure Jusuf - (Deveti dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da ukratko spominjemo pouke i poruke iz sure Jusuf, moleći Uzvišenog da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje i najljepše. Uzvišeni Allah kaže, kao što… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Kur'an | 19
0

Udjeljivanje u obilju i oskudici

Od osobina iskrenih vjernika jeste i udjeljivanje u izobilju i u oskudici. Allah, subhanehu ve te’ala, uz druge osobine spominje i ovu osobinu bogobojaznih, onih kojima je On Uzvišeni obećao Svoj oprost i Džennet, pa… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Osobine iskrenih vjernika | 19
0

Upozorenje onima koji vrijeđaju i omalovažavaju učenjake

Bismillah, el-hamdulillahi Rabbil-‘alemin! Ves-salatu ves-selamu ‘ala Nebijjina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in! Vidljivo nam je da se ljudi na Dunjaluku razlikuju i vrijednuju jedni nad drugima… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Akida | 19
0

Zastava pobjede i džihada

Zovem se zastava pobjede i džihada, a napravljena sam od komada platna. Ja sam zastava Islama, prave i nepromjenjive Allahove vjere. Poslušaj i moju priču. Prvi grad u kojem sam se zaviorila je Jestrib, sada poznat kao Medina… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Dječiji kutak | 19
0

Da li ste znali - Broj 19

Da li ste znali da nije dozvoljeno prisiljavanje druge strane na ljekarski pregled prije sklapanja braka, jer sam postupak predstavlja uvođenje i dodavanje novog uslova prilikom sklapanja braka za koji ne postoji… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Da li ste znali | 19
1

Ustrajnost na Allahovoj uputi

Koliko je Allahova milost i blagodat neizmjerna prema Njegovim robovima, koje je sa Svojom milošću i blagodati izbavio iz tame na svjetlo, spasio ih od ponora strasti, propasti i zla. Koliko je veličanstven taj čas kad se… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Da'va | 19
0

Samo oni koji budi strpljivi bit će bez računa nagrađeni

Za svaki belaj koji zadesi čovjeka Allah, dželle ša’nuhu, mu je dao i lijek, vrlo jednostavan i vrlo važan - SABUR - STRPLJIVOST. Saburom treba da se naoruža svaki vjernik, a posebno onaj koji želi da druge ljude… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Da'va | 19
0

Postojanost akideta ispravnih predhodnika (Prvi dio)

Neka je sva hvala Allahu, subhanehu ve te’ala, Gospodaru svih svjetova. Završnica pripada bogobojaznima. Neka je salavat i selam na imama poslanika, našeg Vjerovjesnika, Muhammeda i sve njegove ashabe. Islamskoj čistoj… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Akida | 19
0

One koji vele da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna

Islam je uspostavio bratske veze između njegovih pripadnika i to je njegova univerzalna vrijednost i poruka. Međutim, to je ostvarljivo onda kada se muslimani pridržavaju principa s kojima je došla ova uzvišena vjera a koji… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Ahmed Džinović, prof. | Ahlak | 19
0

Kada ga vidite slijedite ga makar i pužući po snijegu

Ibnu Hadžer, po pitanju redosljeda velikih predznaka Pos­ljednjeg dana, kaže: “Iz svih hadisa zajedno se može zaključiti da je prvi veliki znak koji će nastupiti, pojava Dedždžala, ko­jim će se nagovjestiti… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Ishak Ahmetović, prof. | Akida | 19
0

Fitna spava - neka je proklet ko je probudi (Drugi dio)

Kakav je trenutni trend u BIH i šire i što je tek početak,”vehabija” je negativac, uvjek krivac i za njega nema prava, pogotovo nije jednak nijednome s kim se spori počev od spora putem medija pa do suda. Zašto ne… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Ummet danas | 19
0

Čuvanje jezika kod selefa

Jedan od ispravnih prethodnika je rekao: “Družili smo se sa Rebi’om b. Husejmom, rahmetullahi ‘alejh, dvadeset godina. Nije progovarao, osim riječi koje su ga uzvisivale kod Allaha, subhanehu ve… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Ostale teme | 19