informativniislamskičasopis

22

0

Poruka muslimanskim mladićima

Zaustavio sam pogled na mladiću kojem je bilo ime Abdullah. U njegovoj blizini čuo se ezan. Poziv na namaz. Međutim, kao da je bio upućen drugim ljudima a ne ovom mladiću, Abdullahu. Nastavio sam dalje i vidio mladića kojem je, takođe,… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | 22
0

Značaj Sunneta u šerijatu

Kada čovjek pogleda Poslanikove, sallallahu 'alejhi ve sellem, hadise, prouči ih i o njima razmisli, bit će ubjeđen u njihovu važnost i bitnost u islamu kao dijela neodvojive nauke od naše vjere i Šeri'ata. Svima nam je poznato kolike se… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | Nermin Smajlović, prof. | 22
0

Malaksalost i popuštanje u vjeri (Drugi dio)

U prošlom broju i prvom dijelu ove teme smo napomenuli da je danas u mnogim pogledima došlo do malaksavanja i popuštanja u vjeri, kako u sahvi (islamskom buđenju) i na polju da've, tako i kod samih pojedinaca. Cilj nam je ukazati i upozoriti… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | 22
0

Islamski odgoj puterm obrazovnog sistema na islamskim principima

Pune dvadeset i tri godine traje proces objave i odgoja prve generacije muslimana, „zlatne generacije", koja je riječima i djelom pokazala iskrenu pokornost i privrženost islamu. Svaka stvar u našoj, zlatnim slovima ispisanoj, istoriji prve… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | 22
0

Homoseksualizam, grijeh Lotova naroda

Neka je hvaljen Allah, subhanehu ve te'ala, Gospodar svih svjetova. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika, njegove ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do Sudnjeg dana. Draga braćo, cijenjene sestre, nastavljamo naš govor o… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | 22
0

Doista je širk najveća nepravda

Od Abdullaha b. Abbasa, se prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, kazao: ''Pravo Allaha kod njegovih robova jeste da Ga obožavaju i da mu ništa kao sudruga ne pripisuju.'' (Mutefekun alejhi) Pravo Uzvišenog… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | 22
1

Da nije smrti i ahireti, radovao bih se ja Dunjaluku

Od osobina istinskih i iskrenih vjernika jeste i ta da se stalno prisjećaju smrti i ahireta, da razmišljaju o tom velikom i teškom momentu kada duša bude napuštala tijelo i kada bude napuštao ovaj slatki dunjalučki život. Pravi vjernik… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | 22
0

Da li ste znali - Broj 22

Kako i koliko se klanja sunneta nakon džumanskog farda? Vjerodostojno se prenosi u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu 'anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Kada neko od vas klanja… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | 22
0

Brak misjar

Misjar je vrsta braka koja se pojavila u skorije vrijeme. Najprije u Saudijskoj Arabiji u oblasti Kasim, a zatim se raširila na druge zemlje arapskog zaljeva, a onda i u druge islamske zemlje. Riječ "misjar" u običnom,… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | 22
0

Posjeta bolesniku

Amina i Abdullah su pažljivo i radoznalo slušali svoga babu dok je on pričao sa mamom. Babo je pričao o njihovom amidži, koji već neko vreme leži na postelji kao hasta.-    Babo, a šta znači biti hasta, upita… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | 22
0

Vladar pravovjernih Omer b. Abdul-Aziz (Drugi dio)

Nastavljamo sa dozvolom Uzvišenog Allaha, da govorimo o halifi, vladaru pravovjernih, Omer ibn Abdul-Azizu, jednom od najvećih velikana i vladara ovog ummeta, koji posebno mjesto zauzima u istoriji islama, a i cijelog čovječanstva. Kad god da… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | 22
0

Uzimanje kredita sa kamatom za kupovinu stana ili kuće

Na opće zaprepaštenje učenjaka, da'ija, radnika na polju islamske da've i iole ljubomornog muslimana, Evropska komisija za istraživanje i fetve izdala je završno saopćenje na svojoj četvrtoj sjednici održanoj u Dablinu, država Irska, u… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | 22
0

Udaranje" kao odgojna metoda"

Hvala Uzvišenom Allahu Koji je spustio Kur'an i sačuvao ga od iskrivljenja i zaborava. U njemu je uputa i spas ljudima. Svojim propisima postavlja temelje izgradnje korisnog pojedinca i zdrave zajednice. Neka su sallavat i selam na Muhammeda,… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | dr. Hakija Kanurić | 22
1

Stid je ukras muslimanke

Stid je osobina na koju islam podstiče kako muškarce tako i žene, jer je to osobina koja sa sobom donosi svako dobro, s tim da je stid izraženiji kod žene shodno njenoj ženskoj prirodi i tjelesnoj građi: "Zar one koje u ukrasima rastu i… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | 22
0

Šta nam oporučuje selef

Ebu-Se'id el-Hudri, radijallahu 'anh, oporučio nam je rekavši: "Na tebi je: da se bojiš Allaha, subhanehu ve te'ala, jer je bogobojaznost glava svake stvari; da spominješ Allaha, subhanehu ve te'ala, i da učiš Kur'an, jer je u tome tvoj… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | 22
0

Pouke i poruke iz hidžre

Neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegove ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana.Allah, subhanehu ve te'ala, poslao je Vjerovjesnika,… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | 22