informativniislamskičasopis

23

0

„Ali onima koji se pokaju i dobra djela čine, Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.“

Jedan od šejhova iz Rijada je pričao:Otišao sam radi potrebe u jednu arapsku državu, i nakon što sam brzo završio svoju potrebu (ostao sam samo jedan dan) vratio sam se na aerodrom pripremajući se za povratak. Bio sam mnogo… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | 23
0

Brak radi sticanja papira

U posljednje vrijeme aktuelan je tzv. brak koji se sklapa radi sticanja papira (boravišne vize, državljanstva i slično) u nekoj od zapadnih zemalja. Tako čovjek, da bi mogao da boravi i radi u nekoj zemlji, a u nemogućnosti je da drugačije… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | 23
0

Čudno drvo

U davna vremena jedan čovjek je želio da posudi hiljadu dinara. Trebao mu je novac kako bi trgovao i tako zaradio nešto za svoju porodicu. Imao je namjeru da novac vrati nakon godinu dana. Vlasnik novca ga je pitao: "Ko mi garantuje da ćeš… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | 23
0

Da li je obavezno slijediti jedan od mezheba

Kaže Imam Ebu Hanife: "Nikom nije dozvoljeno da uzme naše mišljenje ako ne zna odakle smo ga mi uzeli", također kaže: "Haram je onome ko ne zna moj dokaz da daje fetvu po mom mišljenju". (Resmul-mufti, Ibn 'Abidin 1/4.) Kaže Imam Malik:… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | 23
0

Da li ste znali - Broj 23

Da li ste znali da su pogrdne riječi pojedinih ljudi koji, kada im bude učinjeno nasilje ili neko pogriješi prema njima, kažu: „Allah ti učinio nasilje kao što si i ti meni učinio nasilje" - ili - „Allaha molim da ti učini… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | 23
0

Genetski otisak – između medicine i šerijata

Nagli tehnički napredak i brojna znanstvena otkrića uzrokovali su pojavu novih pitanja na koja poznavaoci šerijata daju odgovore bazirajući se na temeljnim izvorima ove vjere, u kojima nalaze propise za svaku pojavu i inovaciju. Genetski… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | dr. Hakija Kanurić | 23
0

Znamenja u stvaranju

Jedno od znamenja Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje i živih bića koja je rasijao po njima..." (Prijevod značenja Eš-šura, 29). U kosmosu nalazimo velike znakove koji nas mogu navesti na veće razmišljanje o stvaranju. Naime, današnja… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | 23
0

Krik nesretnika u kaburu

Vjerovanje u Sudnji dan podrazumijeva vjerovanje u sve ono što je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, da se događa nakon smrti. Shodno tome, u vjerovanje u Sudnji dan ulazi i vjerovanje u kaburski ispit, kaznu i uživanje u kaburu.… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | 23
1

Hadis i hadiska nauka

U ovom dijelu ćemo sa dozvolom Uzvišenog Allaha da govorimo o hadisu i hadiskim naukama. Imamo tri termina koja se često mogu čuti ili pročitati kod izučavanja, slušanja, prenošenja i citiranja hadisa, a to su: hadis, haber i eser. Stoga… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | Nermin Smajlović, prof. | 23