informativniislamskičasopis

26

0

Stanje vjernika i moral čestitih u Ramazanu

Pravi vjernici nastoje da u Ramazanu učine što više dobrih djela, kao što je: dobročinstvo roditeljima, posjećivanje familije, činjenje dobra bližnjim. Isto tako svoju pažnju posvećuju odgoju porodice i djece na plemenitost,… Čitajte dalje

5. Septembar 2008 | 26
0

Ramazanski dar Ummetu - Najmlađi nosioc idžaze iz Bosne i Hercegovine

Dvanaestogodišnji mladi hafiz Abdullah Porča iz Sarajeva, rođen 1996-te godine u porodici koja slovi za kuću hafiza u Bosni i Hercegovini pored toga što je sa najboljom ocjenom odličan položio hifz pred komisijom vrsnih učača i hafiza… Čitajte dalje

5. Septembar 2008 | 26
0

Vrijednost mjeseca Ramazana i posta u njemu

Nastupanje mjeseca Ramazana je velika blagodat za onoga koji ga doživi i iskoristi na pravi način, vrati se Allahu, ostavi griješenje i vrati se pokornosti, ostavi nemar, zaborav i vrati se sjećanju i spomenu Svevišnjeg Allaha. Znajmo da se… Čitajte dalje

5. Septembar 2008 | 26
0

O Aiša

1184Aiša, radijallahu 'anha, primjetila je kako su pete Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, ispucale od dugog stajanja u namazu, pa mu je rekla: Allahov… Čitajte dalje

| 26
0

Allahovo pravo je da iskuša vjernike

Bilježi Buharija u svom Sahihu od Habbaba b. Eretta, radijallahu 'anhu, da je rekao: Požalili smo se Allahovom Poslaniku sallallahu 'alejhi ve… Čitajte dalje

| 26
0

Broj rekata teravije namaza

Oni koji napuštaju teraviju nakon osam ili deset kratkih rekata, želeći time da slijede Sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, u klanjanju samo 11 rekata, trebali bi da se zapitaju da li tim postupkom zaista slijede Sunnet… Čitajte dalje

| 26
0

Propisi i vrijednosti I'tikafa

I'tikaf je bio stalna praksa Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Bilježi Buharija od Aiše, radijallahu 'anha, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, i'tikafio za vrijeme zadnjih deset dana mjeseca Ramazana sve do svoje smrti, a… Čitajte dalje

5. Septembar 2008 | 26
0

Hadiska nauka u vrijeme Poslanika s.a.w.s

Pojasnio je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, značaj, mjesto, položaj i stepene učenih i učitelja pa je rekao: Učenjaci su nasljednici (Allahovih) poslanika."" (Ebu Davudibn… Čitajte dalje

5. Septembar 2008 | Nermin Smajlović, prof. | 26
0

Razlozi kada žena može zatražiti poništenje braka

Ako žena tvrdi da njen muž ne može polno općiti sa njom (da je 'innin), njemu se daje prilika u vremenu od godinu dana ili deset mjeseci, pa ako joj priđe u tom periodu makar jednom smatra se da nije 'innin, a ako joj ne priđe onda ona ima… Čitajte dalje

| 26
0

Selef u Ramazanu

Najbolji uzor, sallallahu 'alejhi ve sellemIbnul-Kajjim, rahmetullahi alejh, kaže: Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve… Čitajte dalje

| 26
0

Sjećanje na Šehide Bosne

šejh Enver ša'ban, rahimehullah, je rođen u Aleksandriji u Egiptu. Otac i majka su mu dali opširan i ispravan islamski odgoj. Tu je završio osnovnu i srednju školu i posle toga završio fakultet i postao inžinjer. Pored ove studije puno je… Čitajte dalje

| 26
0

Obračun i vaganje djela

Otpočinje obračun! Otpočinje nagrađivanje i kažnjavanje za počinjena djela. Počinje prozivanje: "Gdje je taj i taj, sin/kćerka tog i tog?"" Čekaš da te prozovu! Kosa ti polahko sijedi! Srce ti se pokreće iz grudi, odlazi prema grlu i… Čitajte dalje

5. Septembar 2008 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 26
0

Ramazan je mjesec Kur'ana

To je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine, lakrdija nikakva nije. Ko ga ostavi od silnika ponizit će ga Allah, a ko bude tražio uputu pored njega otići će u zabludu. On je čvrsto Allahovo uže, mudri zikr, i Pravi put. Ne mogu… Čitajte dalje

5. Septembar 2008 | 26
0

Zabranite pristup djeci nepoželjnim web-stranicama

Pomoću Content Advisor-a, koji je sastavni dio Internet Explorera, moguće je ograničiti prikaz određenom web sadržaju poput stranica na kojima se spominje seks, pornografija i vulgarne riječi, a također moguće je zabraniti pristup… Čitajte dalje

5. Septembar 2008 | 26
0

Gdje je slast u našim ibadetima

Nema sumnje da ibadetu pripada i "okus", jer kako da bude slast ako nema okusa. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Okusit će slast imana onaj ko bude zadovoljan Allahom  Gospodarom, islamom vjerom i Muhammedom… Čitajte dalje

| 26
0

Doček najdražeg gosta

Kuhinja je mjesto gdje svaka domaćica provede pola radnog dana. Nemojmo dozvoliti da naši Ramazanski dani prođu na taj način. Tačno je da moramo pripremati hranu i brinuti se o porodici. Ali u Ramazanu uradimo to na razuman i mudar način.… Čitajte dalje

5. Septembar 2008 | 26