informativniislamskičasopis

27

0

Selef u vrijeme hadždža

Neka dva čovjeka su došli Ibnu-Avnu da se poselame s njim i da im nešto oporuči, pa im je rekao: Na vama je da suzbijete svoju srdžbu i da udjeljujete svoju opskrbu.”” (Letaifu… Čitajte dalje

1. Januar 1970 | Ostale teme | 27
1

Širk u ibadetu - djela koja izvode iz islama (Drugi dio)

širk je najopasniji i najžešći grijeh. Iako je tako opasan i žestok grijeh, u njega su upali, nažalost, mnogi od onih koji se pripisuju islamu. Oni ta djela u koja su upali ne nazivaju širkom, oni to nazivaju ‘tevessulom’… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Akida | 27
0

Sjećanje na šejha Envera Ša'bana

Uzvišeni Allah je udovoljio i ispunio najveću želju šejha Envera ša’bana, rahimehullah. Ispunio mu je želju da bude ubijen na Njegovom, subhanehu ve te’ala, putu i da tako zadobije šehadet. šehadet šejha Envera je bio kruna… Čitajte dalje

1. Januar 1970 | Velikani ummeta | 27
0

Smjernice i uputstva na putu popravljanja stanja

Da’ija koji poziva dobru mora dobro poznavati ono čemu poziva, a tome će se podučiti pitajući učene, istražujući i tragajući za odgovorom na svoje nejasnoće. Time će njegov poziv biti sazdan na jasnom znanstvenom pristupu,… Čitajte dalje

1. Januar 1970 | Da'va | 27
0

Svetost Mekke i njena znamenja

Crni Kamen ili Hadžerul-Esved je jedan od najpoznatijih znamenja Ka’be, ali i Mekke. Nalazi se ugrađen u njenom južnom uglu na visini od 110 cm. širok je 17 cm, a dug 25 cm. Za njega je Allahov Poslanik, sallallahu… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Akida | 27
0

Tevadu'u - skromnost i blagost

U hadisu Ebu Hurejre, radijallahu ‘anh, Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: Nema nijednog čovjeka a da na svojoj glavi nema ‘hakemu’ (halka za koju se vežu uzde i njima upravlja)! Ta… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Ahlak | 27
0

Traženje poništenja braka zbog nemogućnosti izdržavanja

Pravo traženja žene za poništenjem braka ovisi o stanju i okolnostima u kojima se nalaze supružnici. Pa tako ima stanja u kojima žena ima pravo da traži poništenje braka, a to su dvije situacije: prva situacija je kada muškarac obavijesti… Čitajte dalje

1. Januar 1970 | Žena muslimanka | 27
0

Poziv od strane Kurejšija na novu rundu pregovora

Poruka tzv. “modernim muslimanima” ili “muslimanima u vremenu” je da pogledaju u sliku prvih muslimana; jesu li se oni prilagođavali vremenu i prostoru ili su se prilagođavali časnom Kur’anu. Svakom ko sebe naziva… Čitajte dalje

1. Januar 1970 | Sira | 27
0

Vrijednost prvih deset dana Zul-Hidždžeta

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je posvjedočio da su to najbolji ovodunjalučki dani kada je rekao u hadisu kojeg prenosi Ibn Abas, radijallahu ‘anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem,… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Nermin Smajlović, prof. | Da'va | 27
0

Blagodati Hadždža

‘Kada izađeš iz svoje kuće ciljajući Meku -sveti hram-, neće tvoja deva spustiti ili dignuti stopalo, a da ti Allah neće upisati dobro djelo i izbrisati loše. Tvoja dva rekata poslije tavafa su kao oslobađanje roba od sinova… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Da'va | 27
0

Da li ste znali - Broj 27

Otvaranje novih mjesta za klanjanjePitanje: Kakav je propis umnožavanja mjesta za klanjanje u jednom mjestu imajući u vidu da to državne vlasti ne zabranjuju? Kod nas u mjestu postoje dvije musalle gdje se obavlja namaz i dvije… Čitajte dalje

1. Januar 1970 | Da li ste znali | 27
0

Da li su Eš'arije i Maturidije Ehlu sunne vel džema'a

Kada je upitan Imam Ebu Hanife, rahmetullahi ‘alejh, o ‘Ilmul-kelamu odgovorio je: “To su govori filozofa. Drži se Sunneta i puta selefa, a čuvaj se svake novine jer je ona bidat (novotarija)”. A Imam šafija,… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Akida | 27
0

Dan najvećeg straha

Ruke će govoriti šta i koga je doticao u svome životu, svjedočit će kako je u noćima birao televizijske programe tražeći nemoralni sadržaj, puštao i pojačavao muziku, kupovao časopise sramnog sadržaja. Noge će svjedočiti kuda su… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Akida | 27
0

Greške i nepravilnosti prilikom obavljanja Hadždža

Pošto je hadždž jedan od pet islamskih ruknova -za onoga koji je u mogućnosti, Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, pojasnio ga je u potpunosti riječima, djelima i odobrenjem. Ashabi, radijallahu ‘anhum, pratili su ga… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Fikh | 27
0

Javno promovisan hafiz Abdullah Muhammed Fadil Porča

Po prvi put u istoriji Austrije u kongresnoj sali Austria Centra 25.-og oktobra 2008. godine u Beču svečano je uručena idžazetnama, profesorska diploma, dječaku od dvanaest godina iz Bosne i Hercegovine. Na turskom, arapskom, engleskom i… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Ummet danas | 27
0

Muslimanska porodica u vrijeme Hadždža

Sestro moja, neka tvoji hadždžijski ihrami budu ihrami bogobojaznosti i čednosti. Znaj da muslimanka nema određenog ihrama kao muškarac, iako mnogi imaju takvo ubjeđenje. Nastoj da tvoja odjeća i sama tvoja pojava bude što manji izvor… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Žena muslimanka | 27
0

Osobine zalutale uleme

Žure ka pitanjima zbog kojih bi Omer b. El-Hattab, radijallahu ‘anh, okupio sve učesnike Bedra da ga posavjetuju u tim pitanjima. Tako bi postupio Omer i tako bi postupio naš selef, dok ovi zabludjeli „učenjaci” svojim… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Akida | 27