informativniislamskičasopis

28

0

Da li su eš'arije i maturidije ehlu sunne vel džema'a (drugi dio)

škola Kevseri - osnovana 1296. po Hidžri, koja se sada zove po maturidijskom i sufijskom šejhu Muhammedu Zahidu el-Kevseriju je svojstvena po žestokom degradiranju i proklinjanju imama ovog Ummeta, poput Darekutnija, Ibn Huzejme, Osmana… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Lijepi bijeli svijet

- “Amina”, dozivao je  Abdullah sav uzbuđen: - ”Vidi, vidi!”Amina je treptavim i uspavanim pogledom gledala u  Abdullaha:- ”Zašto vičeš? Zašto me budiš, a tako sam lijepo spavala?” Abdullah… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Opis Džehennema i njegove strahote

Abdullah b. Umejr, rahimehullahu te'ala, bi govorio: „Kada bi se stanovnici Džehennema izveli iz džehennemske vatre i uveli u dunjalučku vatru, mirno bi spavali.“ Stanovnici Džehennema će imati odjeću od vatre: „Onima koji… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Osobine istinske uleme

Naši ispravni prethodnici pozivali su dobru i čovjek samo što bi vidio njihovo ponašanje, blagost i dostojanstvo, odazivao bi se njima, a kamoli kada bi još čuo nešto iz njihovih riznica znanja. Islamska historija spominje da je skup imama… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Poslanikove metode u podučavanju ashaba

Kada bi htio da poduči ashabe nekoj stvari, nekom adabu, obratio bi im se blagim govorom i učinio bi slušaoca da zavoli taj govor. Od Aiše, radijallahu 'anha, se prenosi da je rekla: "Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ne bi… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Razlozi traženja poništenja braka od strane žene

Islamski pravnici su saglasni da žena nema pravo tražiti poništenje braka zbog nemogućnosti muža da isplati mehr muehhar (odgođeni) ako je pristala da ga odgodi. (Redul-muhtar, 3/143.) Međutim, razišli su se u slučaju ako je muž u… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

S njima lijepo živite !!!

Kako bi se spriječili bračni problemi, svaka djevojka bi prije same udaje trebala da nauči međusobna bračna prava. Kolika su suprugova prava i do kojih granica dosežu. Da je to ibadet za koji slijedi nagrada ukoliko ga se istinski… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Selef i udjeljivanje

Talha b. Ubejdillah prodao je zemlju Osmanu b. Affanu, radijallahu 'anhuma, za sedam stotina hiljada dirhema. Kada mu je Osman došao s tim novcem, rekao je: „Ovo zanoći kod čovjeka u njegovoj kući a sam on ne zna kakva ga Allahova… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Smjernice i uputstva na putu popravljanja stanja (drugi dio)

Islam pojašnjava ljudima da nema ničega opasnijeg za njih od klonulosti i gubljenja nade. Zato, neka se pesimisti boje svoga Gospodara i neka znaju da su muslimani najbliži od svih naroda istinskom uspjehu. Na suprotnoj strani… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Uzimanje posrednišva u približavanju Allahu (djela koja izvode iz islama) - treći dio

Približavaju se evlijama kako bi se oni zauzimali za njih kod Allaha ili kako bi prenijeli njihove potrebe Allahu. Tako oni smatraju, ali to je od uzimanja posrednika pored Allaha 'azze ve dželle. Prinose im žrtve, zavjetuju im se, traže od… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Poslanik u Tevratu i Indžilu

U evanđelju po Ivanu (14: 15) stoji da je Isa, 'alejhisselam, rekao havarijjinima: "Ja ću uistinu otići, a doće vam Paraklit, dah istine, neće govoriti od sebe nego će govoriti onako kako mu se kaže..." U ovom tekstu primjećujemo da… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Zašto ne sprovodimo u praksu ono što naučimo

Koliko hutbi smo poslušali? Koliko nasihata nam je upućeno? Koliko hatmi smo proučili? Koliko od toga smo sproveli u praksu? Zašto nam se čitaju ajeti, koji kad bi se objavili brdu vidio bih ga ponizna kako se od straha prema Allahu raspada,… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Za čim su plakali drugovi Allahovog Poslanika

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ispraćao Mu'aza b. Džebela, radijallahu 'anhu, za Jemen. Išao je pored njegove jahalice na kojoj je Mu'az jahao, te ga je savjetovao kako će postupiti kada dođe u Jemen. A potom mu je rekao:… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Samoobračun sa našom dušom

Ibnul-Kajjim, rahmetullahi 'alejh, kaže: „Obračun duše je spoznaja i razgraničenje koja prava ima čovjek ali i obaveze, pa ono što pripada njemu prihvatit će, ali i ispuniti ono što pripada drugima, jer se on nalazi na putovanju s… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Sjećanje na šejha Albanija

šejh Albani je bio nosioc zastave Tevhida i Sunneta u Siriji. Obišao je veliki broj učenjaka i sa njima vodio žučne rasprave u pitanjima vjere, pristrasnosti mezhebima, kao i raznim oblicima novotarija. Na tom putu je naišao na jak otpor od… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28