informativniislamskičasopis

32

1

Bajram u društvu sa Poslanikom

Bajram u islamu nije posebno privatno slavlje, niti je potpun ako se pojedini raduju, a drugi ne. Bajram je radost i veselje cijelom islamskom ummetu, kao što je to potvrđeno u šerijatskim tekstovima, a prije svega bajramsko veselje… Čitajte dalje

17. Septembar 2009 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 32
0

Zanimiljivosti

MASLINOVO ULJERekao je Uzvišeni Allah: "Allah je izvor svjetlosti nebesa i Zemlje! Primjer svjetlosti Njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka, svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja se užiže… Čitajte dalje

17. Septembar 2009 | 32
0

Da li se prilikom odlaska na sedždu prvo spuštaju koljena ili ruke

Izabraće ono što mu je lakše. Ovaj stav zastupala je skupina islamskih učenjaka, od kojih su: Katade, Malik (u jednoj predaji od njega), Ahmed (u jednoj predaji od njega) Nevevi, Ibn Tejmijje i drugi. Od današnjih učenjaka: Ibn Baz (iako je… Čitajte dalje

17. Septembar 2009 | 32
0

Poezija kao sredstvo blaćenja islamskih vrijednosti

Čovjek po imenu Ibn Hatal prvo je primio islam, a nakon nekog vremena odmetnuo se te ubio jednog muslimana. Sve to mu nije bilo dovoljno već je svoje dvije robinje zadužio da uz svirku i ples pjevaju pogrdne pjesme o Poslaniku, sallallahu… Čitajte dalje

17. Septembar 2009 | Amir Durmić, prof. | 32
0

O ti koji želiš dobro, približi se Allahu!

Rekao je imam Begavi, rahimehullah, pojašnjavajući mudrost razilaženja u tačnom određivanju noći Lejletul-kadr: "Uopćeno, Allah je ostavio nejasnom ovu noć ovome ummetu, kako bi se potrudili u ibadetu u noćima ramazana, želeći je… Čitajte dalje

17. Septembar 2009 | 32
0

Asrovi biseri - br. 32

Iz nura Allahove KnjigeSvevišnji Allah rekao je: "A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
0

Namaz putnika

Ahmedovi majka i babo nalaze se u kući. Majka usisava kuću, dok se babo zanima drugim poslom. Neko kuca na vrata. Babo će majci: „Ummu Ahmed! Otvori vrata, sigurno je Ahmed. Dolazi nam sa školskim rezultatima!“ Majka otvara vrata i… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
0

Muhaddis Ibn Salah

Ibn Salah rođen je u zemlji u kojoj je zastava džihada bila uzdignuta radi povratka Kudsa. Tadašnja islamska vlast dala je ogroman doprinos u podsticanju na stjecanje znanja kroz osnivanje medresa. Ulema je u ovo doba bila posebno poštovana i… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
0

Malik Ibn Dinar

Ali, Malik je i dalje mnogo pio alkohol. Pio ga je i danju i noću. Godine su prolazile i njegova kćerkica je rasla. Bila je mnogo pametna i shvatila je, već kao dijete, vrlo dobro islam. Naročito je shvatila da ono što čini njen babo nije… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
0

Pogled na zvijezde

”…koje se skrivaju...”Kada koristimo najjače teleskope koji se nalaze u orbiti oko Zemlje, gdje se izbjegava smetnja atmosfere te se dobija čistija slika, nismo u stanju da bacimo pogled na sve zvijezde. Naime, u galaksijama… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
0

Propis klanjanja dobrovoljnog namaza nakon vitra

Neki klanjači, nakon što imam preda selam na vitru, ustanu i klanjaju još jedan rekat, budući da žele klanjati dodatni noćni namaz. Ovim postupkom može se izgubiti nagrada spomenuta u hadisu koji prenosi Ebu Zerr,… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
1

Propisi uljepšavanja kose

Upitan je šejh Usejmin, Allah mu se smilovao, o kraćenju kose u visini ramena, kao što je to danas rašireno među ženama i djevojkama, pa je odgovorio: “Ako žena krati kosu na način da nalikuje muškarcu, onda je to haram i veliki grijeh… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | dr. Hakija Kanurić | 32
0

Razlozi slabosti muslimana

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Sigurno ćete slijediti postupke onih koji su bili prije vas, pedalj po pedalj, lakat po lakat, pa, kada bi oni ušli u gušterovu jazbinu, i vi biste ih u tome slijedili!" Neko… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 32
0

Savjetovanje brata muslimana

Savjetovanje brata muslimana mora biti na lijep i blag način, tako da mu ne omrazi savjetovanje i ne udalji ga od njega, i kako ne bi shvatio da je to uzdizanje nad njim i spominjanje njegovih mahana. Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala, kako… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
1

Stav islama prema abortusu (treći dio)

Savremeno doba karakteristično je po raširenom zinaluku kako u zemljama kufra tako i u mnogim islamskim zemljama. Zbog toga su kafirske zemlje bile "prisiljene" dozvoliti abortus, i ne samo to, nego je abortus postao unosna trgovina u koju se… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
0

Vrijednosti učenja Kur'ana

Imam Šafija, rahimehullahu te'ala, svakog bi dana u ramazanu proučio Kur'an i svake bi noći proučio Kur'an, tako da bi u mjesecu ramazanu 60 puta proučio Kur'an. Imam Malik, rahimehullahu te'ala, zatvorio bi svoje hadiske knjige u mjesecu… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
0

Zablude šiija i ništavnost njihovog vjerovanja

Jedno od najvećih zala, najopasnijih po iman i vjeru, jeste smutnja šiija rafidija, čije pristalice na svakom mjestu ističu kako je njihovo ispovijedanje vjere istinski islam i kako nema velike razlike između njih i ehli-sunneta, a to u… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
0

Komentar na poslanicu tri osnovna temelja" (prvi dio)"

Kaže šejh Abdullah ibn Muhammed el-Gunejman: "Ova poslanica napisana je za šire mase muslimana, zato što sadrži ono što je obaveza svakom pojedincu da nauči, ali su ljudi zakazali po pitanju toga. Šejh, rahimehullah, ovu je poslanicu… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
0

Da li ste znali - broj 32

Da li ste znali da su neispravne riječi pojednih ljudi kod nekih šerijatskih pitanja: „Ovo je Allahov, subhanehu ve te'ala, propis!“Ove riječi su uobičajene prilikom davanja fetvi, odgovora. Naročito su prisutna u samim… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
0

Zalaganje prve generacije muslimana u očuvanju sunneta

Hutba na Arefatu, u danima hadždža, ostavila je neizbrisiv trag i bila je od ogromnog značaja u spoznaji šerijatskih propisa, koji su u to vrijeme preneseni na sve strane Arabijskog poluotoka. Ovaj sastanak omogućio je mnogim muslimanima… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | Nermin Smajlović, prof. | 32
0

Islamska porodica na putu do dženneta (drugi dio)

Od Ebul-Abbasa Sehla b Sa'da es-Sa'idijja, radijallahu anhu, prenosi se da je neki čovjek došao do Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga: "Allahov Poslaniče, ukaži mi na djelo, koje ako budem činio, Allah će me zavoljeti,… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32
0

Dovišta – (ču)dovišta

Na svim tim „svetištima“ pojavljuju se nekakvi „konjanici“, počev od Ajvatovice pa do ovog na „đogi“ u Banja Luki. Kada se treba „pokazivati“ i „puhati“ tu smo, a gdje su bili ti „konjanici“ 92' kada su pijani četnici… Čitajte dalje

21. Septembar 2009 | 32