informativniislamskičasopis

33

0

Sufizam – rak rana ummeta

Sufije smatraju da nema nikakve razlike između Allaha i stvorenja, osim što je Allah sve, a stvorenja su dio, Allah se nalazi u svemu što postoji, čak u psu i svinji, sve je Njegov izgled, ne postoji ništa osim Allaha. Kaže Ibn Arebi: “On… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | 33
0

Sura ahlaka i adaba (El-Hudžurat)

Među nama nije ostao Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, da razgovaramo s njim i da ga dozivamo pa da pri tome stišamo svoje glasove, kao što je naređeno u suri Hudžurat. Ali na nama je obaveza da kada se pred nama spomene Allahov… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | 33
0

Uticaj ljubavi i samilosti na brak

Islam traži od supruge da bude smiraj za svoga supruga, da ga razveseli, u njegovo srce unese radost, pridobije njegovo srce svojim srcem i lijepim ponašanjem, da bude vrelo njegove sreće, lijepog života, rahatluka i smiraja. A ono što se… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | 33
0

Zanimljivosti - broj 33

SPOMINJANJE ZEJDA U KUR'ANUJedino lično muško ime, mimo imena od poslanika, koje je spomenuto u plemenitom Kur'anu je ime Zejd. Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala, kako stoji u prevedenom značenju ajeta: "A kad… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | 33
0

Abdullahov kurban

„Dragi gledaoci, prenosimo vam uživo završetak hadžskih obreda. Naše drage hadžije polahko se kreću od Arefata do Muzdelife. Želimo vam sretne predstojeće bajramske dane. Ves Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.“ Završava… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | 33
0

Da li ste znali - broj 33

Na koji se način otpadnik od islama ponovo vraća u islamPITANJE: Ukoliko čovjek otpadne od islama, a zatim odluči na kraju da se vrati u islam, na koji način da se vrati u islam i da li postoji određeno vrijeme u… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | 33
0

Vrijednost hadždža

"Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u njega treba da bude bezbjedan. Hodočastiti Hram dužan je,… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | 33
0

Hadis u vrijeme ashaba i tabi'ina

Ashabi su bili oprezni u prenošenju hadisa bojeći se pogreške u tome i kako ne bi došlo do izmjene nečega u Sunnetu, te nisu prenosili hadise osim ako ne bi uvidjeli za to potrebu. Neke od ashaba bi uzimala groznica, a koža bi mu se… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | Nermin Smajlović, prof. | 33
0

Komentar na poslanicu tri osnovna temelja" (drugi dio)"

Onaj koji primjeni Allahovu vjeru u praksi, a zatim poziva i druge tome je na uzvišenom mjestu kod Allaha, dželle še'nuh. Na sebe je stavio veliku odgovornost i prihvatio se obaveze koja nimalo nije lahka, zato što je ušao na polje borbe… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | 33
0

Ljepota kod djevojke

Pobožnost je put koji nam je Allah odabrao i ispoljava se u pridržavanju Njegovih naredbi i ostavljanju Njegovih zabrana. To je put koji vodi Džennetu. Pobožna i pokrivena djevojka je najljepša sa svojom vjerom i maramom, jer marama ukazuje… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 33
0

Međubratska solidarnost

Obavijestio nas je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, da će staratelj siročeta, svejedno da li je jetim od njegovih bližnjih ili ne, biti Poslanikov pratilac u Džennetu. Slikovito je pojasnio prethodno spomenutu činjenicu tako što je… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | 33
0

Novi svjetovi

Samim pogledom golim okom možemo primjetiti nekoliko stotina zvijezda na nebu. Ako se poslužimo teleskopom, uočićemo još više zvijezda. Ako odemo još dalje, pa recimo koristimo teleskope na Zemlji i teleskope u orbiti oko zemlje (kao što… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | Refiz Duro, prof | 33
0

Osiguranje i osiguravajuća društva

Prvi put se osiguranje pojavilo u sjevernom dijelu Italije u dvanaestom stoljeću kada su trgovci počeli osiguravati brodove u pomorskoj plovidbi zbog opasnosti kojima se izlažu na moru. Osiguranje su davali trgovci od kojih su većina bila… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | mr. Zijad Ljakić | 33
0

Povratak ponosa islamskom ummetu

Na svakom muslimanu je da radi na popravljanju samog sebe, svoje porodice, svojih komšija i prijatelja. Neka svaki musliman zna da je on jedan od stražara na bedemima tvrđave islama. Zato, neka pripazi da nevjerstvo i nevjernici ne naude… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | 33
0

Propisi uljepšavanja (depilacija)

Upitan je šejh Usejmin, rahimehullah, o stanjivanju obrva pa je rekao: “Ako se stanjivanje obrva ostvaruje čupanjem onda je to haram i jedan od velikih grijeha, jer je to nems čijeg počinitelja je Poslanik,… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | dr. Hakija Kanurić | 33
0

Šehid iz mihraba

Nakon teškog smrtnog ranjavanja Omer, radijallahu 'anhu, je naredio da mu se dovedu muslimanska djeca koja nakon što su ušla kod njega briznuše u plač. Omer je ljubio sve jedno po jedno i milovao ih po njihovim glavama. Tada je popio malo… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | 33
0

Šejtanski net

Dok je svoju priču Halid pričao na televiziji, kroz plač je govorio: "Promjenio sam društvo i udaljio sam se od staroga. Družio sam se sa dobrim ljudima kako je to od mene tražio da'ija. Promjenio sam broj mobitela kako bi zatvorio vrata… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | 33
0

Šiitska akida i vjerovanje u dvanaest imama

Dža'fer es-Sadik je rekao: „Mi smo čuvari Allahovog znanja! Mi smo tumači Allahovih propisa! Mi smo bezgriješni narod! Allah je naredio (drugim ljudima) pokornost nama i zabranio je neposlušnost nama. Mi smo Allahov dokaz protiv svih onih… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | 33