informativniislamskičasopis

34

0

Zapisivanje hadisa

Rekao je Abdullah ibn Amr ibn el-As, radijallu anhuma: “Pisao sam sve što sam čuo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, želeći to sačuvati, pa su mi drugi to prigovorili i rekli su: ‘Pišeš sve što čuješ od Allahovog… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | Nermin Smajlović, prof. | 34
0

(Ne)vjerovanje šiija rafidija u Kur'an

El-Husejn b. Muhammed Tekijjun-nuri et-Tabrisi kaže u svojoj knjizi „Faslul-hitab fi isbati tahrifi kitabi Rabbil-erbab“ (32): „Prenosi se od davnih rafidijja da ovaj Kur'an koji se nalazi među nama nije Kur'an kojeg je Allah objavio… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | 34
0

Akidetske devijacije kod sufija

Vjeruju Sufije da su meleci stvoreni da bi služili tariku ili sljedbenike tarika, da ulaze kod njih kad su oni osamljeni ujutro i naveče, sjede sa njima i putuju sa njima, pokrivaju ih svojim krilima praveći im hladovinu, donose im hranu i… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | 34
0

Allahov mjesec muharrem i dan Ašure

Kada vjera dođe u pitanje, onda se ostavljaju i žrtvuju ovosvjetska dobra da bi se sačuvalo i zaštitilo ono što je vrednije. Poslanikovi ashabi, radijallahu anhum, na čelu sa svojim imamom i vjerovjesnikom Muhammedom, sallallahu alejhi ve… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | 34
0

Asrovi biseri - broj 34

Iz nura Allahove KnjigeSvevišnji Allah kaže: ''O ljudi, Allahova prijetnja je, zaista, istina, pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zaslijepi i neka vas šejtan u Allaha ne pokoleba. Šejtan je, uistinu, vaš… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | 34
0

Da li ste znali - broj 34

Haram časopisiPITANJE: Kakav je propis o radu za časopise u kojima preovladava haram i kakav je propis o kupovini istih?ODGOVOR: Rad u novinama i časopisima u kojima preovladava haram nije dozvoljen, kao što nije… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | 34
0

I ne govori o Allahu bez znanja

Opasnost pogrešnog govora, radnje i donošenja odluke je velika i pogubna u ličnom aspektu, ali je svakako veća i opasnija kada se odnosi na zajednicu muslimana, jer pogreške lične prirode su između "roba" i njegovog Gospodara gdje se svako… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | 34
0

Ko se boji gripe još?

Cijeli svijet je okupiran pričom o H1N1, te sebi možemo dati za pravo kazati da danas gotovo da nema osobe na svijetu koja nije barem malo uplašena mišlju: ''Što ako i ja obolim'', ili ''Da li da nabavim masku, trebam li se cijepiti'' i… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | Nurmina Strika | 34
0

Komentar na poslanicu tri osnovna temelja" (treći dio)"

Uzvišeni Allah zaklinje se u ovom plemenitom ajetu vremenom, a to je životni period, razmjena dana i noći, u kojem se vjernici natječu u činjenju dobročinstva i pokornosti kako bi postigli vječnu nagradu, a nevjernici u njemu, svojim… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | 34
0

Negativnosti prilikom da’ve

Samodopadljivost i oholost također, čine čovjeku pogled kraćim. Tako se onaj kod koga se pojave ovi opasni simptomi koji upućuju na bolesno srce uzdiže nad ostalim i osjeća previše važnim da primi od drugog savjet i da se okoristi od… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | Hasan Stranjac, prof. | 34
0

Propisi dojenja u islamu

Islam je dozvolio dojenje djeteta od strane druge žene mimo majke, jer ponekad postoji potreba za tim, poput smrti majke, ili majčine nemogućnosti da doji dijete zbog zaposlenosti ili jednostavno zbog nepostojanja mlijeka, ili iz drugih… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | 34
1

Propisi uljepšavanja (treći dio)

Ako se lakiranje noktiju čini klasičnim lakom koji nanošenjem na nokte formira sloj farbe i tako spriječava dolazak vode do samog nokta, onda to nije dozvoljeno jer onemogućava ispravno uzimanje abdesta i gusula. A ako bi se lakiranje pak… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | dr. Hakija Kanurić | 34
0

Prvi mujezin u islamu

Sakupiše se vjernici na veliki dan. Dan kada su Kuds preuzeli muslimani, istinski monoteisti koji svoju vjeru nisu opoganili primjesama kufra i širka. Okupiše se najplemenitiji i najodabraniji ashabi, učesnici Bedra kao i učesnici prisege na… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | 34
0

Razumijevanje pojma džema'at

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao Huzejfi: ''Obavezno se drži džema'ata muslimana i njihovog vladara!'' (Sahih Al-Buhari: 7084, i Sahih Muslim: 1847.) Također je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Slušanje i… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | mr. Nihad Ljakić | 34
0

Slobodno vrijeme u životu muslimanke

Ukoliko ne zaposlimo naše slobodno vrijeme činjenjem dobra i zastupanjem istine, ono će zaposliti nas lošim i neistinom. Rečeno je: "Ako svoju dušu ne zaposliš istinom, ona će tebe zaposliti neistinom. Vrijeme je kao sablja, ukoliko ga ne… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 34
0

Smrt pravnika i mufessira dr. Muhammeda b. Sulejmana El-Eškara

Dvadeset sedmog zul-ki'deta 1430. H.g. (14.11.2009. g.) preselio je jedan od velikih istaknutih učenjaka ovoga Ummeta: Muhammed b. Sulejman el-Eškar el-'Utejbi, rahimehullahu te'ala. Muhammed b. Sulejman el-Eškar stariji je brat šejha dr.… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | 34
0

Tejemmum

Iz obližnjeg mesdžida čuje se ezan: ''Es-salatu hajrun minen-nevm! Es-salatu hajrun minen-nevm! Allahu ekber! Allahu ekber! La ilahe illallah!'' Ahmedov babo Tarik otvara prozor. Sluša završetak ezana, a zatim uči dovu: ''Allahumme Rabbe… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | 34
0

Ubijaju se... zbog pretjerane ljubavi za dunjalukom

Ono što je potrebno posebno istaći jeste da psiholozi potvrđuju činjenicu da je slabost vjerske svijesti temeljni razlog nekih psiholoških i moralnih potresa, poput odavanja alkoholu i drogama, ali je to isto tako i temeljni razlog… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | 34
0

Zanimljivosti - broj 34

SAHIHUL-BUHARIImam Muhammed ibn Ismail, poznatiji kao imam Buharija (149. – 256. h.g.), Allah bio sa njim zadovoljan, napisao je svoju knjigu, kod većine muslimana poznatu kao "Sahihul-Buhari", koja je najvjerodostojnija knjiga poslije… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | 34
0

Kur`anska mudžiza (nadnaravnost) je neiscrpna

Ova konstatacija dokazana je na mnogim primjerima i na razne načine, kroz naučnu natprirodnost koja se svakodnevno otkriva i preko koje mnogi primaju islam u skupinama, preko zakonodavne koja pokazuje da je šerijat, Allahov zakon, savršen i… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | 34
1

Moždana smrt i skidanje aparata za oživljavanje

Od znakova moždane smrti su: potpuno gubljenje svijesti, nekretanje, prestanak disanja, nepostojanje nadražajnih refleksa, nepostojanje strujnog potencijala na snimku mozga na način poznat ljekarima. Kada se pojave ovi simptomi povređenu… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | 34
1

Moderni načini ispiranja mozgova

Danas je normalno postalo da se pod plaštom "širenja demokratije" i upotrebom izraza "nacionalne bezbjednosti" neviđenom silom i agresijom napadaju i zauzimaju čitave države i regioni, naravno, samo tamo gdje žive muslimani, a oni koji su… Čitajte dalje

9. Januar 2010 | 34