informativniislamskičasopis

36

0

Nikab na lomači demokratije 

Rekao je Mustafa el-Šek'a, profesor islamske filozofije i član akademije islamskih istraživanja u Egiptu: "Napad na hidžab i nikab primjer je "hladnog" rata na islam. On je neprestani i raznoliki kršćansko-cionostički rat. Nekada bude… Čitajte dalje

| 36
0

Zemlja osmijeha

Rad na jačanju zajednice i širenju vjere, cilj je velikog broja muslimana Tajlanda. Allahovom voljom poteškoće i iskušenja sa kojima se susreću ovi Allahovi robovi osnažile su ih i učvrstile. Širom zemlje danas ima više od 3000… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | Fatima Kajevič | 36
0

Asrovi biseri - broj 36

Iz nura Allahove Knjige Uzvišeni Allah je objavio: „Ne smatrajte Poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete; Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | 36
0

Heroj rata i mira

U bitki na Hendeku jedan od nevjerničkih prvaka po imenu Amr b. Vudd el-Amirijj izađe pred muslimane te ih izazva na dvoboj. ''Ko će sa mnom na dvoboj izaći?'', upita on, ali odmah nije dobio odgovora. ''Ko je smion da se pred svima sa mnom… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | Amir Durmić, prof. | 36
0

Komentar na poslanicu "tri osnovna temelja" (četvrti dio)

Svaki musliman i muslimanka su obavezni da spoznaju i izgovore ova dva šehadeta (la ilahe illellah - nema boga osim Allaha, i Muhammedu resulullah - da je Muhammed Njegov poslanik), a onaj ko ih srcem spozna, a jezikom ne izgovori… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | 36
0

Mineralne soli

Iako je količinski voda najvažniji sastojak organizma, destilirana voda je otrov za organizam. Dakle, za život osim vode neophodne su i druge supstance a među njima i mineralne soli. Što se nekih općih uloga mineralnih soli tiče, nabrojat… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | Nurmina Strika | 36
0

Najpoznatiji sufijski tarikati

Osnivač  Tidžanijskig tarikata Ahmed b. Muhammed Tidžani smatra da je sreo Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, u osjetilnom stanju i da ga je Poslanik odabrao za knjigu "Dževahirul meani" i da mu je rekao: "Ovo je moja knjiga i ja… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | 36
0

Neizgrađenost islamske ličnosti 

Pitamo se čime se onda pravda „stroga i oštra da'va“  prema muslimanima, čime je to Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ukazao da se nastupa bahato, osorno, grubo, povišenim tonom i vikom, vrijeđanjem muslimana i njihovim… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | Ahmed Džinović, prof. | 36
0

Ophođenje sa životinjama

Es-Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu, draga dječico! Ovog puta, kroz priču za vas, želim vas upozoriti na opasnost lošeg odgoja i iskvarenosti. Draga dječico, onaj ko je lošeg odgoja nigdje nije dospio, nije prispio nigdje drugo… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | 36
0

Pismo Abbada ibn Abbada al-Havvasa

Zar želite da govorite i da vam se to toleriše, a kad se vama uputi kritika (savjet), isto kao što ste i vi savjetovali, vi se onda rasrdite. Od stvari koje negirate ljudima nalazite i ono što sami radite, a ne želite da vam se na to ukaže.… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | 36
0

Propis dojenja odrasle osobe

Danas, svjedoci smo, mnogi muslimani ne poštuju propise islama. Mnogi od njih nisu ni svjesni da riječ „musliman“ znači pokoran i predan propisima islama. Većina muslimana pokoravaju se svojim strastima, predaju se i prepuštaju njima da… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | 36
0

Šerijatski stav prema poklonima poticanja u trgovini (drugi dio)

Poklon službenicima je zabranjen, onome koji to daje i onome koji to prima. Priča Ebu Humejd Sa'idii: Zaposlio je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ibn Al-Lubabe da sakuplja zekat. Kada se vratio sa zekatom rekao je: „Ovo je vaš zekat,… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | mr. Nihad Ljakić | 36
0

Ti pozivaj na put Gospodara svoga

Rasprava, pa čak ni ona na najljepši način, ne urađa plodom u svakoj situaciji. Sa nekim ljudima rasprava ne donosi nikakvu korist. Kako i može imati ako sebe neko stavi na poziciju da je sve najbolje razumio i da može da raspravlja sa… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | Hasan Stranjac, prof. | 36
0

Zanimljivosti - broj 36

Pokrijte sudove i zavežite mješinuAllahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Pokrijte sudove i zavežite mješine, zaista u godini ima noć u kojoj se spušta epidemija. I ne prođe pored suda,… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | 36
0

Tukija i redž'a - ništavna šitska ubjeđenja 

Mula Muhammed el-Bakir el-Medžlisi spominje u „Hakkul-jekin“  (360. str.) poduži govor u kojem između ostalog stoji: „Kada se pojavi Mehdi, 'alejhis-selam, pred sami Sudnji dan, porušit će zid oko kabura Allahovog… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | 36
0

Uloga islamske države u zapisivanju hadisa 

Omer ibn Abdul-Aziz je živio u krugu uleme, u njihovom društvu i njihovoj blizini, nije bio daleko od njih iako je bio halifa (poglavar) čitavog islamskog ummeta. Sam je lično zapisivao hadise, a isto na to je podsticao ulemu i učene da to… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | Nermin Smajlović, prof. | 36
0

Uspostavljanje islamske države u Medini

Mesdžidi i džamije moraju biti Allaha radi, te da se u njima vjera tumači i sve ono što je potrebno zajednici. Mesdžidi su glavne institucije kod muslimana jer se samo zbog namaza moraju u njima sastajati 5 puta dnevno, a šta je onda sa… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | 36
0

Vjerovjesnikov savjet

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kaže: „Tako mi Alaha, ne vjeruje! Tako mi Allaha, ne vjeruje! Tako mi Allaha, ne vjeruje!“ Rečeno je: „Ko, Allahov poslaniče?“ Rekao je: „Onaj od čijih uznemiravanja… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | 36
0

Vrijednost slobodnog vremena

Allah, subhanehu ve te'ala, je dao prednost određenim vremenima i mjestima u odnosu na druge. Poznavanje Allahove vjere učinit  će da muslimanka zna da određena vremena i mjesta imaju prednost u odnosu na druga i da je nagrada za… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 36
0

Izbor spola djeteta

Prenosi Sevban, radijallahu ´anhu, da je bio kod Allahovog Poslanika, sallallahu ´alejhi ve sellem, kada mu je došao židovski rabin i, između ostalog, pitao ga o djetetu. Pa je odgovorio: 'Tekućina (sjeme) muškaraca je bijela, a… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | mr. Zijad Ljakić | 36