informativniislamskičasopis

45

0

Allahova imena su najljepša

Riječ ''el-husna'' je množina od ''el-ahsen'' (najljepši), što ukazuje na to da su Allahova imena najljepša i da ne postoje ljepša imena od Allahovih. Njemu pripada najuzvišeniji primjer, kao što Allah, subhanehu ve teala, kaže:… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | 45
0

Zapreke na putu ka Allahu

Prepreka zvana mnogoboštvo uklanja se iskrenim monoteizmom (el-tevhid). Prepreka zvana novotarija uklanja se iskrenom i potpunom primjenom Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, prakse (sunneta), a prepreka zvana nepokornost Allahu Uzvišenom… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | 45
0

Zanimljivosti - broj 45

Farmacija, nauka koju su utemeljili muslimani  Farmacija je bila nauka koja je mnogo privlačila pažnju muslimana. Gustav Lubon kaže: “Nauku o farmaciji možemo bez imalo sustezanja pripisati muslimanima. I… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | 45
0

Učenje hadisa napamet

Ove godine učesnik u spomenutom programu hafiza hadisa u Mekki, u ogranku muttefekun alejhi, bio je mladi hafiz Abdullah Porča koji nas je prije dvije godine obradovao stjecanjem idžazetname i seneda u Kur'anu, o čemu smo svojevremeno pisali.… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | 45
0

Trudnoća i njeni propisi (drugi dio)

Islamski pravnici su jednoglasni u mišljenju da je trudnici i dojilji dozvoljeno da ne poste ukoliko strahuju od negativnih posljedica za svoje zdravlje ili zdravlje svoga djeteta (tj. fetusa). U tom slučaju obavezne su samo napostiti… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 45
0

Slučaj Ka'ba b. Ešrefa

Ovaj pjesnik je svojom poezijom i djelovanjem nanosio veliku štetu islamskoj državi čiji je građanin bio i pravo te države bilo je da ga kazni za kršenje njenih zakona i vrijeđanje njenih svetinja. Džabir b. Abdullah pripovijeda:… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Abdullah Nasup | 45
0

Savremena pitanja vezana za dženazu

Kada hanefijski učenjaci govore o ovom pitanju, oni mu prilaze kroz stanje kakvo je bilo u njihovom vremenu, a to je da se pošalje glasnik koji bi na skupovima podignutim glasom obavještavao o nečijoj smrti. Međutim, praksa koja se danas… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | dr. Hakija Kanurić | 45
0

Riječ istine

Ovo je važan članak učenjaka i muhaddisa šejha Ahmeda Muhammeda Šakira, Allah mu se smilovao, sa kojim je započeo serijal članaka u časopisu ''El-Hedjun-Nebevijj’' (Poslanička uputa), a u kojem pojašnjava propuste uleme u ukazivanju… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Hasan Stranjac, prof. | 45
0

Obaveznost življenja i djelovanja u okviru džemata

U džematu, zajednici muslimana, je milost dok je u odvajanju kazna i patnja. En-Nu'man b. Bešir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Sa džematom je milost, dok je u cijepanju kazna."… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | 45
0

Najvrednija djela u prvih deset dana zul-hidždžeta

Hadždž je jedan od pet temelja islama, kako nam je pojasnio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, obavljanju… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Ahmed Džinović, prof. | 45
0

Ledena suza jetima

Tišinu mrkle noći prekidalo je kuckanje kazaljki na satu i neki strašni zvuci koji su postajali sve jači. Lupanje vratima, vrisak i jasan plač djeteta probudiše Aminu. Na trenutak je ležala zbunjena i pokušavala da odgonetne odakle dopire… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | 45
0

Komentar sure Jasin (drugi dio)

Uzvišeni Allah u prvih jedanaest ajeta sure Jasin potvrđuje istinitost poslanice Svoga Poslanika, podstiče ga na ustrajnost u pozivu naroda kojem ranije poslanici nisu dolazili, naroda nad kojim se obistinila riječ da većina njih neće… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | 45
0

Komentar poslanice "Tri osnovna temelja" (jedanaesti dio)

Mnogi dokazi iz Kur'ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jasno i nedvosmisleno ukazuju da je Naš Gospodar, Allah, dželle šanuhu, daleko uzvišen iznad Svojih robova i općenito svih stvorenja. Uzvišeni, nakon što… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | 45
0

Biografija šejha Abdurrahmana el-Berraka

Na institutu i fakultetu učio je pred mnogim šejhovima, od koji su najpoznatiji: šejh Muhammed el-Emin eš-Šenkiti, rahimehullah, koji je bio njihov profesor tefsira i usuli-fikha; zatim šejh Abdurrezzak Afifi, rahimehullah, koji je bio… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Ersan Grahovac, prof. | 45
0

Istinski i prividni pripadnici ehli-sunneta

Primjerno ponašanje krasi samo istinske pripadnike ehli-sunneta. Oni su svjesni značenja Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ''Najbolji vjernici su oni koji su najprimjernijeg ponašanja“ (Ahmed 2/472, Ebu Davud, br.… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | 45
0

Hadiska nauka ''ilelul-hadis''

Najstarije pisano djelo iz oblasti ove nauke koje je stiglo do nas je Et-Tarihu vel-ilelu od velikana islamskih učenjaka i hafiza Jahje ibn Me'ina (158. h.g. – 233. h.g.), zatim Ilelul-hadisi od Ahmeda ibn Hanbela (164. h.g.… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Nermin Smajlović, prof. | 45
0

Gubitak trudnoće (treći dio)

Nastavljamo sa serijalom posvećenom ženskom zdravlju i temom o gubitku trudnoće. U prethodnim brojevima osvrnuli smo se na definiciju spontanog pobačaja kao i na osnovne uzroke koji dovode do njega. U ovom broju nastavit ćemo govoriti o… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Nurmina Strika | 45
0

Djela se vrednuju prema namjerama

Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Doista se djela vrednuju prema namjerama i doista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio. Pa ko učini hidžru radi Allaha… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | 45
0

Dešavanja u svijetu - broj 45

Zavjera s ciljem uklanjanja muslimana iz vlasti u LibijiAli es-Sallabi, jedan od vodećih muslimana i član Svjetskog udruženja islamskih učanjaka, u svojim medijskim izjavama razotkrio je pokušaj nekih sekularista da… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | 45
0

Nije isto čuti i vidjeti

Ponekad čovjek pročita ili čuje određeni kur'anski ajet ili hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i obuzme ga osjećaj da ga je prvi put pročitao ili čuo, iako ga je i prije toga pročitao ili čuo. Jedan od tih hadisa je:… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | mr. Osman Smajlović, prof. | 45
0

Ponašanje tokom hadždža

Nastoj da se u ovom svetom mjesecu, na ovom svetom najboljem mjestu što više približiš svome Gospodaru: zikrom, dovom, učenjem Kur'ana, mnogobrojnim dobrovoljnim namazima. Upamti dobro, time se nećeš umoriti! Naprotiv, time ćeš… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | 45
0

Ponos islamom

Jedan od izvora ponosa islamom je islamski odgoj, izgradnja ispravnog i čvrstog vjerovanja, vjerovanja ehli-sunneta vel-džemata. To je ono što je Arape, koji do jučer nisu znali ni za šta drugo osim za pustinju, deve i datule,… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | 45