informativniislamskičasopis

48

3

Zekat na novac (Savremena pitanja iz poglavlja o zekatu)

Brojna su pitanja koja je otvorio savremeni stil života, a učenjaci ovog vremena su ih studiozno analizirali i pojasnili njihov propis sa šerijatskog aspekta, kao što ćemo, uz Allahovu dozvolu, u ovoj rubrici predstaviti.… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | dr. Hakija Kanurić | 48
0

Zanimljivosti - broj 48

Doprinos muslimana u fiziciKao što je slučaj sa svim naukama koje su napredovale i razvile se preko raznih naroda i civilizacija, muslimani su počeli razvoj prirodnih nauka oslanjajući se u tome na ono što su objavili… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
0

Zajedništvo muslimana je Allahova milost, a razjedinjenost je Njegova kazna

Prenosi se od Nu'mana ibn Bešira, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko nije zahvalan na nečemu malom, nije ni na velikom; ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Allahu. Spominjati i govoriti o… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
0

Zahvalnost Allahu na Njegovim blagodatima

U ovome hadisu Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pripovijeda nam o trojici Izraelćana koje je Uzvišeni Allah iskušao određenim bolestima: jedan je bio gubavac, drugi ćelavac, a treći slijepac. Nakon toga, Uzvišeni Allah htio je da… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
0

Allahova imena su neizbrojiva

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahmetullahi alejhi, rekao je: ''Ispravno je mišljenje koje zastupa većina islamskih učenjaka, da riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 'Uistinu Allah ima devedeset i devet imena, pa ko ih… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
0

Udaranje supruge

Svaki suprug kada digne ruku da bespravno udari suprugu treba da se sjeti hadisa koji prenosi Ebu Mes'ud Ensari Bedri koji je jednom prilikom bičem udarao svoga roba, pa je čuo iza sebe nekog da govori: ''Znaj, Ebu Mes'ude!'', ali… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | mr. Osman Smajlović, prof. | 48
0

Slijedi znakove koje ti je ostavio Allahov Poslanik

Od plemenitog ashaba Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od lijepog islama čovjeka je da ostavi ono što ga se ne tiče!” (Tirmizi, 2487, Ibn Madže, 4111, Muvetta,… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | Haris Hećimović | 48
0

Ponavljanje usvojenog znanja kod prvih generacija

Mnogi od nas klonu duhom kada krenu putem traženja znanja i ne nađu za kratko vrijeme ono što su zamišljali, misleći da oni ipak nisu za taj put. Međutim, ako pogledamo u životopise učenjaka prvih generacija, vidjet ćemo da je većina… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | Ersan Grahovac, prof. | 48
2

Obrezivanje – zastarjela praksa ili islamska obaveza i zdravstvena korist za sve ljude?

U današnjem vremenu plasiraju se tvrdnje u kojima se obrezivanje (cirkumzicija) predstavlja kao zastarjela beskorisna praksa, a ovakve tvrdnje pokušavaju se opravdati činjenicom da je higijena sada na većem nivou nego prije nekoliko stotina… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | Hasan Stranjac, prof. | 48
0

Nusajrije – vladajuća sekta u Siriji

Događaji u Siriji itekako se tiču nas muslimana Bošnjaka i to iz više razloga. Sirija, kao dio Šama, je zemlja koju je Allah blagoslovio te smo s te strane imanski vezani za nju i njene stanovnike vjernike, sljedbenike Muhammeda, sallallahu… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
0

Njega tijela tokom trudnoće

U ovome broju govorit ćemo o jednom od najljepših perioda u životu svake žene – trudnoći. U tom popularno nazvanom ''drugom stanju'', lice svake žene zrači pozitivnom energijom i isijava sreću i zadovoljstvo. Ali, ono na što želimo… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | Nurmina Strika | 48
0

Muslimanka čije je ime trajno zabilježeno na svijetlim stranicama historije

Kada je Hadždžadž ubio njenog sina, poslao je po Esmu, radijallahu anha, da dođe kod njega, pa je ona odbila. Ponovo je poslao svoje izaslanike poručujući joj: "Doći ćeš mi ili ću ti poslati onoga ko će te meni dovući za tvoju kosu."… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 48
0

Komentar sure Jasin (četvrti dio)

Dakle, onaj koji ismijava bilo koji segment vjere i nije zadovoljan nekim od vjerskih postulata, takav je nevjernik u Uzvišenog Allaha. Rekao je Allah, subhanehu ve te'ala: ''Zato što oni preziru ono što Allah objavljuje, On će djela njihova… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
0

Kako je Ebu Bekr izabran za halifu muslimana

Nakon Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, preseljenja na ahiret i njegovog ispraćaja od strane muslimana, ensarije su se okupile u plemenu Sekife Benu Sa’ide na dogovor, razmišljajući šta im je činiti u nastaloj situaciji. Ta vijest… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | Ahmed Džinović, prof. | 48
0

Iskrenost – zlatna osobina prvih generacija muslimana

●  Bekr b. Maiz rekao je: ''Rebi'a nije viđen da klanja dobrovoljni namaz u mesdžidu, osim jednom.''●  Prenosi se da bi Rebi'a, kada bi učio iz mushafa a neko bi mu došao, prestao sa učenjem i pokrio bi mushaf svojom… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
0

Isječak iz biografije šejha Abdurrahmana es-Sa’dija

Šejh Abdurrahman es-Sa’di u Unejzi je obnašao dužnost svestrane vjerske ličnosti: bio je učenjak, učitelj, imam, hatib, muftija, vaiz, kadija, i imao je vjersku medresu koju su organizirano pohađali učenici. Ljudima bi predvodio… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
0

Bitka na Uhudu

Ugledavši neke ashabe koji su odustali od borbe, Enes b. Nadr, radijallahu anhu, upitao je: ''Zašto ste stali?“, a oni su odgovorili: ''Ubijen je Allahov Poslanik!“ Na to im on reče: ''Šta će vam onda život kada njega nema? Ustanite i… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | Abdullah Nasup | 48
0

Događaj u šumi

Od ranog jutra grupe učenika su stajale u školskom dvorištu čekajući da autobus dođe i da krenu u pravu avanturu. Zejd reče: ''Jako sam sretan što ćemo svi zajedno ići u šumu. Nikad ranije nisam išao.'' ''I ja sam sretan. Nadam se da… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
0

Hidžabu moj...

Hidžabu moj... blagodati moja... sjećam se onog jela koje sam spremala, zagorjelo je, jer sam tada zaboravila u kojem prostoru i vremenu se nalazim. I sjećam se, mili moj plaštu istine, kada mi rekoše da će me smatrati zaostalom na… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
0

"Gdje je Allah" - Vehabijska zabluda ili vjerovanje pravih muslimana (Odgovor na laži i potvore Samija Džeke)

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu onako kako Mu dolikuje da hvaljen bude, On je taj koji posjeduje najuzvišenija svojstva i najljepša imena i niko mu ravan nije. Salavat i Selam donosimo na Allahovog miljenika i odabranika Muhammeda, koji je… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48