informativniislamskičasopis

52

0

Zanimljivosti- broj 52

Mravi koji grade mostove: prelijep primjer požrtvovanja i saradnjeSvijet mravi je jedan čudan i poseban svijet. Naučnici uvijek otkrivaju nove stvari koje pokazuju veličinu ovog malog stvorenja koje stvarno jeste… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | 52
0

Vrijeme je, uistinu je vrijeme

Draga sestro, sjeti se Dana kada će protiv tebe biti mnogo svjedoka, kada će te udovi i koža osramotiti. Kuda misliš pobjeći i gdje ćeš utočište naći?! Svjedoci od tebe, a protiv tebe! Mjesto na kojem si grijeh počinila svjedočit će… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Ummu Muhammed | 52
0

Važnost spominjanja Allaha

Spominjanje Allaha predstavlja jedan od puteva i načina približavanja Allahu. To je jedno od dobrih djela čije je izvršavanje Allah spomenuo na mnogim mjestima u Svojoj plemenitoj Knjizi. Kaže Uzvišeni: „O vi koji vjerujete,… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | hfz. Sead Kumro | 52
0

Važni pohodi i šerijatski propisi nakon progona židova plemena Benu Nadir

Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Omer b. El-Hattab, radijallahu anhu, rekao: „Podudario sam se sa odlukom svoga Gospodara u tri slučaja. Rekao sam: ‘Allahov Poslaniče, kad bismo uzeli Mekami-Ibrahim kao mjesto za namaz’, i… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Abdullah Nasup | 52
0

Načini pridobijanja ljudskih srca

Srdačnost je bila poznata i u prijašnjim i kasnijim generacijama, kao što kaže Suhejl ibn Ebu Salih, rahimehullah: “Bio sam sa ocem na Arefatu, pa smo stali da vidimo Omera ibn Abdul-Aziza, a on je bio emir (zapovjednik) na hadždžu. Rekao… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Nazif Subašić | 52
0

Skromnost u životima ispravnih prethodnika

● Prenosi Hišam b. Urve od svoga oca da je Omer, radijallahu anhu, došao u Šam gdje su ga dočekali uglednici i predvodnici koje je, nakon dočeka i dobrodošlice, upitao: “Gdje je moj brat Ebu Ubejde?” Oni mu rekoše: “Sad će… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | hfz. Sead Kumro | 52
0

Skrivene šejtanove spletke

El-Muhasibi, Allah mu se smilovao, kazao je: „Ako Iblis spozna da si oprezan i da brineš o stanjima u kojima se nalaziš, on te neće nagovarati na gibet i na laž, jer zna da se ti takvih stvari kloniš. Međutim, on će pokušati da te spoji… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | mr. Fahret Kadrić, prof. | 52
0

Savremena pitanja iz poglavlja o zekatu (četvrti dio)

Bračnom vezom čuva se čast i osigurava se život, odnosno opstanak ljudske vrste novim potomstvom. Prema tome, osobi koja želi formirati porodicu stupanjem u brak, a ne posjeduje za to neophodna sredstva, niti ima staratelja, poput oca, djeda… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | dr. Hakija Kanurić | 52
0

Razvijanje samopouzdanja kod kćerke

Majka joj treba dodijeliti neke zadatke koje je u mogućnosti učiniti, a ako bi pogriješila, majka je treba pohvaliti za njenu inicijativu, a zatim joj reći kako je trebala uraditi. Ponekad treba samo da je pohvali za njen trud, a zatim da,… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Abdullah E. Mujić, prof. | 52
0

Poslanikovo ophođenje prema nemuslimanima

Njegovom milošću i uzvišenim ahlakom nisu počašćeni samo oni koji su ga slijedili, već i njegovi najljući neprijatelji. Onaj ko je pristao da bude sa njim, ko je povjerovao njegovoj poruci i uspio se družiti sa njim, postao je velik i… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Halil Makić, prof. | 52
0

Obogatimo svoje živote vjerovjesničkim odgojem

Kome se naša djeca obraćaju kada imaju probleme? Ocu ili majci? Ili im se nikako ne obraćaju, već rješenje traže na internetu, u lošem društvu ili negdje treće? Ko je našoj djeci uzor? Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, ili… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | hfz. Nedim Botić, prof | 52
0

Nove čizme

Bilo je to jednog školskog dana. Sva djeca su već sjedila u školskim klupama i vrijedno radila svoje zadatke. Abdullah je krišom pogledao vani i radovao se snijegu koji je lagano prekrivao zemlju. I ostala djeca su gledala kroz prozor,… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Ummu Adila | 52
0

Ne činite druge Allahu ravnim (šerijatski propis o zabranjenim zakletvama)

Abdullah b. Mes‘ud, radijallahu anhu, rekao je: “Da se lažno zakunem Allahom draže mi je nego da se zakunem drugim mimo Allaha iskreno!” U riječima Ibn Mes‘uda, radijalahu anhu, možemo uočiti razumijevanje ove plemenite vjere kojim… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | 52
0

Jekin – obilježje bogobojaznih

Ebu Bekr, Allah bio zadovoljan njime, dobio je nadimak Es-Sidik kada je njegovo ubjeđenje u obavijest Poslanika, sallallahu alejhi vesellem, došlo do izražaja i dostiglo svoj vrhunac. Mušrici Mekke došli su mu i podrugljivo rekli da ih je… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | mr. Osman Smajlović, prof. | 52
0

Dijabetes – šećerna bolest

Dijabetes (šećerna bolest) je poremećaj metabolizma karakteriziran hroničnom hiperglikemijom (povišenom razinom šećera u krvi) zbog poremećaja izlučivanja inzulina, djelovanja inzulina ili oboje. Što je inzulin i kako djeluje? Inzulin… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Nurmina Strika | 52
0

Dešavanja u svijetu - broj 52

Borci sirijske opozicije bilježe velike uspjehe; Povod izbijanja zadnjeg sukoba u Gazi… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | 52
0

Biografija šejha Muhammeda Halila Herrasa

Muhammed Halil Herras rođen je 1915. godine u gradu Šejn, u zapadnom dijelu Egipta. Godine 1926. upisao se na Al-Azhar, da bi 1940. godine, sa svojih 25 godina, diplomirao na Fakultetu za usulid-din. U tom periodu svog života bio je… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Ersan Grahovac, prof. | 52
0

Allah, El-Ilah

Ispravno je reći da su Milostivi, Svemilosni, Stvoritelj, Plemeniti, Mudri – Allahova imena, a ne da je Allah ime Milostivog, Svemilosnog ili ime Plemenitog i tome slično. Isto tako, od posebnosti ovog imena jeste i to da ono ukazuje na… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Tarik Beganović, prof. | 52
0

Šta sam žrtvovao za Allahovu vjeru?

U životu svakog vjernika sigurno dođe trenutak kada ga iz kolotečine dunjalučke svakodnevnice prene i trgne pitanje: ''Šta sam uradio za Allahovu vjeru? Šta sam dao, žrtvovao za Allahovu vjeru?'' Duboko zavirimo u svoja srca i pronaći… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 52
0

Ko su učenjaci i kako se ophodi prema njima

Pošto su učenjaci nasljednici vjerovjesnika, oni su također naslijedili i određeni položaj i ugled u šerijatu, određena prava kod drugih ljudi vjernika. ugled i položaj, pravo i obaveze učenjaka dobro su poznavali naši ispravni… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 52
0

Nestrpljivi za Džennetom

Uzeo sam komad svoje odjeće i počeo brisati njegovo lijepo lice. Kada je to osjetio, podigao je pogled prema meni i kazao: ‘Amidža, zar brišeš moju krv svojom odjećom? Briši krv mojom odjećom, o amidž‍a!’ Plakao sam toliko da nisam… Čitajte dalje

3. Januar 2013 | Haris Hećimović | 52