informativniislamskičasopis

55

0

Zanimljivosti - broj 55

Društvo mrava ima sličnosti sa ljudskim društvomNova istraživanja potvrđuju da su mravi poput ljudi: imaju svoj prometni sistem, prekrasnu geometriju i mogu da se brinu za male mrave i da ih brane. U stanju su čak i… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | 55
0

U susret plemenitom ramazanu

Glasnik poviče: 'O ti koji tragaš za dobrim djelima, pristupi ...'" U drugom predanju zabilježeno je: "I svako veče glasnik doziva: 'O ti koji tražiš dobro, požuri! O ti koji tražiš zlo, sustegni se!'" Svaki musliman… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 55
0

Podmukli ubica

Pa kako se ne zastidiškada svoje dijete vidišda cigaru u usta stavljai time se ono zabavlja. Pouči ga, dragi brate,da mu usne Kur’an zbore,a ne da mu mlada plućaod duhana tiho… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Nezir Hodžić | 55
0

Smiraj srca

Smiraj srca cilj je i težnja svakog čovjeka. Nema čovjeka koji ne želi da živi smireno i spokojno, sretno i uspješno. Većina ljudi griješi u odabiru puta do ovakvog stanja, griješe u načinima i razlozima smirenosti srca! Ulažu i troše… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 55
0

Raznolikost ljudskih karaktera

Od Ebu Musaa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Primjer upute i znanja, s kojim me je Allah poslao, jeste kao primjer (obilne) kiše koja padne na zemlju (različite… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Halil Makić, prof. | 55
0

Prvo sam to ismijavala, a kasnije najviše zavoljela

Ubrzo sam otišla na svoje prvo vjersko predavanje. Došla sam do prostorija u kojima se održavalo predavanje, ali od stida nisam mogla da uđem unutra, već sam sjela na stepenice. Naišla je jedna sestra i ja sam tada htjela da pobjegnem, jer… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Anonimna | 55
0

Pristojnost u ophođenju prema Allahu

Kada je riječ o načinu ponašanja i ophođenja prema Allahu, razmislimo malo o stanju Allahovih poslanika i vjerovjesnika, neka je na sve njih salavat i selam. Pogledajmo malo na koji su Mu se način oni obraćali i na koji su Mu način… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Amir Durmić, prof. | 55
0

Opća pravila islamskog poslovanja (Savremena pitanja iz poglavlja o trgovini)

Prodaja plodova prije nego što sazriju nije dozvoljena hadiskim tekstom, međutim, ukoliko se prodaje zemljište sa stablom na kojem su nezreli plodovi, prodaja je ispravna i dozvoljena, jer cilj ugovora je prodaja zemljišta i stabla, dok… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | dr. Hakija Kanurić | 55
0

Natjecanje u činjenju dobra

Povodeći se za kur’ansko-sunnetskim smjernicama, naši ispravni prethodnici kao jedno od prioritetnih pravila postavili su sebi – natjecanje u činjenju dobrih djela. Međutim, da li je to naše pravilo? Naše poimanje rada i zalaganja za… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | mr. Osman Smajlović, prof. | 55
0

Kvalitet pojedinca

Kvalitetnim odgojem i obrazovanjem dobijamo kvalitetne osobe, koje zatim kvalitetnim, organiziranim djelovanjem grade zdravo, moralno, kompaktno i uspješno društvo. Da bi se izgradilo takvo društvo, potrebno je aktivirati faktore uspjeha koji… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Elvir Čamdžić, prof. | 55
0

Kada ljubav prema stvorenju nadvlada ljubav prema Stvoritelju

Na ekranima i monitorima ljudi gledaju filmske zvijezde. O njima čitaju u magazinima. Dive se njihovim licima i izgledu. Ali, šta se dešava s njima nakon samo deset, dvadeset ili trideset godina? Njihova ljepota izblijedi, nekoć lijepa lica… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | hfz. Nedim Botić, prof | 55
0

Istinski post

Jedna od mudrosti propisavanja ramazanskog posta ogleda se u čovjekovoj spoznaji blagodati kojima ga je obasuo Uzvišeni Allah. Malo je onih koji su svjesni Allahovih blagodati. Mnogi spoznaju blagodati tek onda kad ih izgube. Vrijednost slatkog… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 55
0

Gojaznost i hormonska ravnoteža

U ovome broju osvrnut ćemo se na temu gojaznosti i hormonske (ne)ravnoteženosti. Kod gojaznih osoba primjećuje se čitav niz hormonalnih promjena koje su najčešće njezina uobičajena komplikacija, suprotno općepoznatom uvjerenju da su… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Nurmina Strika | 55
0

Dešavanja u svijetu - broj 55

El-Karadavi: “Šiiti su me prevarili..., a Hezbollah je velika laž” Predsjednik Svjetske unije muslimanskih učenjaka dr. Jusuf el-Karadavi rekao je: “Sirijska revolucija iznijela je na vidjelo i pokazala istinu o… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | 55
0

Dešavanja pred Bitku na Hendeku

Prema mišljenju većine islamskih učenjaka, ova bitka se odigrala pete godine po Hidžri, uz razilaženje među njima oko mjeseca i dana u kojem se desila. Imam El-Buhari u svom Sahihu bilježi da je Nafi’ rekao da ga je Abdullah ibn… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Abdullah Nasup | 55
0

Biografija šejha Ihsana Ilahija Zahira

Prijetnje su neprestano stizale i njegov život nalazio se u sve većoj opasnosti. Tako je bilo sve do 23. redžeba 1407. h.g. Tada je šejh prisustvovao simpoziju učenjaka koji je organizirala organizacija Ehlul-hadis. Na tom skupu… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Ersan Grahovac, prof. | 55
0

Život me naučio...

Život me je naučio da je uz mene jedino Allah. Kad posrnem, On me ispravi, a kad se razbolim, On me izliječi. Kad osiromašim, On me učini bogatim, a kad pogriješim, On mi oprosti. Ljudska solidarnost sa mnom prividna je i površna, pa se… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | hfz. Nedim Botić, prof | 55
0

Allahova uzvišena imena Er-Rahman i Er-Rahim

Ova dva Allahova lijepa imena su od posebnog značaja i važnosti. To su imena kojima je Uzvišeni Allah u Svojoj plemenitoj Knjizi otpočeo suru El-Fatiha i sve ostale sure u kojima je objavio uputu i jasne dokaze. S ovim imenima… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Tarik Beganović, prof. | 55
0

Ramazanski savjeti za muslimanke

El-hamdu lillahi Rabbil-alemin, ves-salatu ves-selamu ala ešrefi el-enbija vel-murselin, nebijjina Muhammed, ve ala alihi ve sahbihi edžmein. Ovih nekoliko riječi, skupocjenih savjeta, upućujemo ženi muslimanki, djevojci mu'minki, povodom… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Ummu Muhammed | 55
0

Da li će muslimani cijeloga svijeta zajedno zapostiti?

Abdullah b. Omer, radijallahu anhum, kaže: “Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Kada vidite mlađak, zapostite, a kada ga ponovo vidite, prekinite s postom.’” (Muttefekun alejhi)… Čitajte dalje

30. Juni 2013 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 55