informativniislamskičasopis

57

0

Zaslijepljenost dunjalukom

Razmisli o času kada ti ponestane snage, kada jedan po jedan organ tvoga tijela bude otkazivao, kada budeš uvjeren da je dunjaluk za tobom, a ahiret pred tobom, kada se budeš rastajao od svojih najbližih, kada svoj imetak budeš ostavljao iza… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | 57
0

Zanimljivosti - broj 57

Pića koja sadrže velike količine kofeina zaustavljaju pravilan razvoj mozga kod djece; Ja sam dobar, ti nisi dobar: desni supramarginalni girus igra va‍žnu ulogu u empatiji; Koja je najotrovnija i najbrža ž‍ivotinja na svijetu?… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | 57
0

Tunis – bojazan od egipatskog scenarija

Opozicione političke stranke u Tunisu već dva mjeseca (tj. od jula ove godine, op. prevodioca) vode žestoku kampanju protiv vladajuće koalicije koju predvodi islamistički pokret En-Nehda, s ciljem rušenja mlade tuniske demokratije.… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Abdullah Nasup | 57
0

Skrušenost ashaba u namazu

Od Sa‘da b. Muaza, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Kada sam u namazu, ne mislim ni o čemu osim o onome što govorim.” (Vidjeti: Ibn Tejmijja, Medžmuul-fetava, 22/605, Ibn Abdul-Berr, El-Istiab, 1/182, El-Mizzi,… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Ersan Grahovac, prof. | 57
1

Šejtanove zamke u abdestu i namazu

“Iblis je obmanuo skupinu pobožnjaka koji klanjaju noćni namaz pa su preko dana počeli pričati ljudima o svom namazu koji obavljaju tokom noći. Neki od njih kažu: ‘Taj i taj uči sabahski ezan u to i to vrijeme’, kako bi ljudi znali… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Ersan Grahovac, prof. | 57
0

Principi traženja znanja kod prvih generacija

Imam Ibn Abdul-Berr el-Kurtubi (umro 463. h.g.) svojim senedom prenosi od Alije b. Hasana b. Šekika da je rekao: “Čuo sam Abdullaha ibn Mubareka (umro 181. h.g.) kako kaže: ‘Početak znanja je nijjet, zatim pomno slušanje, zatim… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Ersan Grahovac, prof. | 57
0

Poraz savezničkih snaga u Bitki na Hendeku

Kako se opsada odužila, ne polučivši nikakve rezultate, borbeni duh savezničkih boraca počeo je slabiti. Savez mušričkih plemena postajao je sve labaviji jer su njihovi ciljevi bili različiti. Dok su se Kurejšije vodile željom za… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Abdullah Nasup | 57
0

Opasnost ostavljanja Poslanikovog sunneta

Ehli-sunnetski učenjaci navode da iman – vjerovanje, podrazumijeva čvrsto ubjeđenje u srcu, verbalno potvrđivanje te praktično djelovanje koje izvršava svojim tjelesnim udovima. Shodno tome, i vanjština muslimana sastavni je dio i ulazi… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | mr. Osman Smajlović, prof. | 57
0

Odvajanje istine od laži kroz kur’anske primjere

Laž je potreba izazvana željom koju diktira duša, a dopunjuje je šejtan svojom vesvesom. Laž je nastala kako bi se istina mogla prepoznati i kako bi mogla preuzeti ulogu dobra i koristi. Najveća istina jeste da je samo Allah Bog. Međutim,… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Elvir Čamdžić, prof. | 57
0

Nedostatak samopouzdanja kod djece

Razlozi nedostatka samopouzdanja kod djece različiti su, a neki od njih jesu sljedeći: dječija tjelesna građa, jer možda je slabije tjelesne građe u odnosu na svoje prijatelje, zatim slab je učenik i dobiva manje ocjene u školi od svojih… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 57
0

Nagradne igre i pokloni u modernom marketingu (Savremena pitanja iz poglavlja o trgovini)

Ukoliko se pravo na učešće u nagradnoj igri stječe uplatom materijalne vrijednosti, takva se igra smatra kockom i stoga je zabranjena. Nagradne igre koje priređuju prodajni centri obično ne zahtijevaju posebnu uplatu, nego se pravo na… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | dr. Hakija Kanurić | 57
0

Majka

“Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’, i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Ummu Adila | 57
0

Islam je ženi ukazao najveću počast

Uzvišeni Allah stvorio je ženu i odredio joj vrlo značajnu ulogu kako u porodici tako i u društvu. Isto tako, Uzvišeni je ženu, to Svoje plemenito stvorenje, zadužio određenim obavezama, ali i podario joj prava koja mora uživati. Ovakav… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | mr. Osman Smajlović, prof. | 57
0

Bivši egipatski muftija Ali Džumua pozivao na ubijanje demonstranata

Egipatski aktivisti objavili su snimke govora koji je održao bivši egipatski muftija Ali Džumua u prisustvu ministra odbrane Abdul-Fettaha Sisija i ministra unutrašnjih poslova Muhammeda Ibrahima. U tom govoru pozivao je na otvaranje vatre na… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | 57
0

Čovjek koji nema srca

Druženje sa bogobojaznim i pronicljivim, privrženost onima koji razmišljaju i pobožnjacima, kao i privrženost ovoj kategoriji među bogobojaznima i čestitima čiji se razumi odlikuju mudrošću, njihova lica blješte nurom (svjetlošću), a… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Halil Makić, prof. | 57
0

Atopijski dermatitis

U ovom broju govorit ćemo o atopijskom dermatitisu ili atopijskom ekcemu. To je oboljenje koje spada u hronične dermatoze praćene suhoćom, svrbežom i upalnim promjenama na koži. Statistike rađene u zadnjem desetljeću ukazuju na izuzetan… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Nurmina Strika | 57
0

Abdullah b. Mubarek

Rekao je Ebu Usame: “Ibn Mubarek je kod učenjaka hadisa kao vođa pravovjernih kod ljudi.” Evzai je upitao nekog čovjeka: “Da li si vidio Abdullaha b. Mubareka?, a on mu je odgovorio: “Nisam.” “Da si ga vidio, bio bi presretan”,… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | hfz. Sead Kumro | 57
0

Vrijednost ranog odlaska u džamiju

Mesdžidi i džamije već se odavno žale na malobrojnost svojih posjetilaca koji u njima spominju Allahovo ime. Nestalo je ljudi koji u Allahovim kućama dočekuju novi dan i koje obavija tmina noći dok klanjaju posljednji namaz u tom danu,… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Nazif Subašić | 57
0

Ukradeno naučno blago islamske civilizacije

U vremenu kada su islam i muslimani izloženi ismijavanju i napadima sa svih strana, i kada se zaboravlja muslimanski doprinos globalnoj nauci i baštini, govor bivše izvršne direktorice kompanije Hewlett-Packard, Carly Fiorine, rijedak je… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | hfz. Nedim Botić, prof | 57
0

Stvaranje Iblisa i mudrosti koje su proizašle iz toga

Razmislimo o lijeku odvratnog okusa i ružnog mirisa. Ukoliko čovjek zna da će konzumiranjem ovog lijeka ozdraviti, on ga s jedne strane mrzi zbog toga što mu je odvratan i neugodan, ali mu je s druge strane itekako drag jer ga on, i pored… Čitajte dalje

8. Novembar 2013 | Amir Durmić, prof. | 57