informativniislamskičasopis

76

0

Čovjek koji je u ratu protiv Allaha i Njegovog Poslanika

Uzvišenog Allaha molim da nas poduči onome što nam koristi i da nam poveća znanje. Neka su salavat i selam na našeg voljenog poslanika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu sve dok se smjenjuju… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | dr. Hakija Kanurić | 76
0

Postupanje u skladu sa vjerodostojnim hadisima

● Zejd b. Eslema prenosi od svoga oca da je Omer b. Hattab, radijallahu anhu, rekao za Crni kamen: “Tako mi Allaha, ja znam da si ti kamen, ne donosiš korist niti otklanjaš štetu, i da nisam vidio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | hfz. Sead Kumro | 76
0

Zanimljivosti - broj 76

Sultan Nuruddin Zenki; Krov Kabe drži 49 stubova od tikovine; Pet srednjovjekovnih muslimanskih otkrića koja su promijenila svijet; Izgradnja džamije Kubbetus-sahra … Čitajte dalje

24. Januar 2017 | 76
0

Tefsir sure En-Nas

(1) Reci: “Tražim zaštitu Gospodara ljudi,(2) Vladara ljudi, (3) Boga ljudi,(4) od zla šejtana – koji nanosi zle misli pa se… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 76
0

Stav ehli-sunneta o novotarima (drugi dio)

U svom djelu Metnu durretil-bejan fi usulil-iman, egipatski učenjak dr. Muhammed Jusri na sažet i koncizan način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao je na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunnetske provenijencije,… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Amir Durmić, prof. | 76
0

Šerijatski aspekti upotrebe alkohola u proizvodnji lijekova, hrane i kozmetičkih preparata (treći dio)

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njegovu uputu. Nakon što smo, u prethodnom broju,… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | dr. Hakija Kanurić | 76
1

Povjerenje u učenjake u vremenu smutnje

U današnjem vremenu na svim stranama svijeta raširile su se brojne smutnje i neredi, ubistva, mučenja, uništavanje i razaranje, tako da je neophodno govoriti o ovoj temi, tražiti rješenja za izbavljenje iz ove situacije i nastojati… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | mr. Osman Smajlović, prof. | 76
0

Narušavanje tuđe privatnosti

Hafiz Ibn Redžeb, Allah mu se smilovao, u knjizi Džamiul-ulumi vel-hikem navodi da su učenjaci iz reda ispravnih prethodnika govorili da su osnove islamskog morala i ponašanja sadržane u četiri hadisa: ● “Ko vjeruje… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Adnan Nišić, prof. | 76
0

4. februar – Svjetski dan borbe protiv raka

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) pokrenula je kampanju skupa sa Međunarodnom unijom za borbu protiv raka sa ciljem da se preduzmu efikasnije mjere u borbi protiv raka, podizanjem svijesti o malignim oboljenjima, promocijama mogućih… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Nurmina Strika | 76
0

Najvažniji događaji između Bitke na Hunejnu i Pohoda na Tebuk

Organiziranje prikupljanja zekata Nakon povratka u Medinu, krajem mjeseca zul-ka’de, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pokrenuo je projekat izgradnje sistema uprave i naplate doprinosa. Nakon što je… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Abdullah Nasup | 76
0

Muslimani u Tadžikistanu i sovjetska tiranija u drugom ruhu

Tadžikistan je srednjoazijska zemlja u kojoj živi veliki broj muslimana. U ovom broju islamskog časopisa El-Asr donosimo tekst o ovoj državi i životu muslimana u njoj, a sve s ciljem boljeg razumijevanja povezanosti muslimana, ma… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Hasan Stranjac, prof. | 76
0

Kutak za mlade - broj 76

Ibn Akil i čovjek koji je imao nerazumne sumnje; Ti to možeš!; Tri načina da steknemo šefat Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; Gospodaru svome se mole strahujući i nadajući se; Gdje će biti djeca vjernika, a gdje djeca višebožaca ukoliko umru malena?… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | 76
0

Humanitarni kutak - broj 76

Vrijednost udjeljivanja; Humanitarna organizacija “Rahmet”; Udruženje “Serhat”;… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | 76
0

Grijesi

Nijedan čovjek nije pošteđen ovosvjetskih iskušenja, na ovaj ili na onaj način. Ali, vjernik je svjestan da se u svemu krije velika mudrost, pa čak i kada nas zadesi ono što nam nije drago. On zna da iskušenja ne dolaze sama po sebi i da… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | 76
0

Gibet i nemimet

Ovo je kraće djelo koje upozorava na ogovaranje – gibet i prenošenje tuđih riječi – nemimet, i pojašnjava razloge zabrane takvih postupaka, uz navođenje dokaza iz časnoga Kur’ana, sunneta i saglasnosti islamskih učenjaka –… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Munir Zahirović, prof. | 76
0

Dobro dijete je najbolje bogatstvo

Dobro dijete je najbolje bogatstvo koje musliman ostavlja iza sebe, ono koristi svojim roditeljima u životu, a i poslije smrti. Zbog toga je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada čovjek umre, prekinu se sva njegova… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Ummu Muaz Smajlović, prof. | 76
0

Dešavanja u svijetu - broj 76

Američka vojska u Iraku obučava šiijske milicije lojalne Iranu; Tel Aviv je zadovoljan što Rusija rukovodi ratnim operacijama u Siriji; Izrael se plaši novog rata sa Hamasom; Pregovori Rusije sa islamskim grupama u Siriji uznemirili Iran i Asada; Plemeniti Muhenned Musa… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | 76
0

Pojava šiizma i prve šiije

Termin “šiija” koristi se za sljedbenike određenog čovjeka i njegove pomagače. Kaže se: “Taj i taj je njegov šiija – sljedbenik”, jer se povodi za njim, kao što kaže Zubejdi: “Svaka skupina koja se okupi i sastane radi neke… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Enes Julardžija, prof. | 76
0

Od imana je voljeti drugima ono što volimo i sebi

Ebu Hamza Enes b. Malik, radijallahu anhu, sluga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Niko od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 76
1

Položaj žene kao majke u islamu

Nakon svih nedaća i nepravdi kojima je žena bila izložena u paganstvu, dolazak islama označio je nastupanje perioda slobode i pravednog odnosa prema ženi, u kojem su ženina prava upotpunjena i zagarantirana. Islam je u to vrijeme… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Dr. Safet Kuduzović | 76