informativniislamskičasopis

79

0

Zikr u životu ispravnih prethodnika

Muaz b. Džebel, radijallahu anhu, rekao je: “Najbolje djelo koje osobu može spasiti od Allahove kazne jeste spominjanje Allaha.” Zatim je upitan: “Ni borba na Allahovom putu?” “Ni borba na Allahovom putu. Zar nije Allah rekao:… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | hfz. Sead Kumro | 79
0

Vjerovanje ehli-sunneta u pogledu dužnosti i obaveza prema ehlul-bejtu i islamskim učenjacima

U svome djelu Metnu durretil-bejan fi usulil-iman, egipatski učenjak, dr. Muhammed Jusri, je na sažet i koncizan način, u vidu teza, natuknica i pravila, ukazao na osnovne postulate vjerovanja muslimana ehli-sunnetske provenijencije,… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | Amir Durmić, prof. | 79
0

Zanimljivosti - broj 79

​Dok su muslimani već nekoliko stoljeća imali bolnice za liječenje od lepre, u srednjovjekovnoj Evropi tu bolest smatrali su Božijim gnjevom; Šafran jača vid; Fascinantan imunološki sistem deva; Ko je uputio morske kornjače da pronađu svoj put do mjesta gdje su rođene… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | 79
0

Zaista su neka sumnjičenja grijeh

Čovjek je biće koje misli i razmišlja, što ga čini posebnim i drugačijim od ostalih Allahovih stvorenja. Zato musliman treba da se trudi da stalno misli i razmišlja pozitivno, da ima lijepo mišljenje o muslimanima, jer će i za to biti… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | Nevad Alijagić, prof. | 79
0

Važni događaji između Pohoda na Tebuk i Oproštajnog hadža

Smrt Abdullaha b. Ubejja b. Selula, vođe licemjeraVođa licemjera Abdullah b. Ubejj b. Selul razbolio se krajem mjeseca ševvala, a umro je u mjesecu zul-ka’de devete godine po Hidžri.Kada je umro, njegov sin… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | Abdullah Nasup | 79
0

Ustrajnost u vjeri

Prenosi se od Ebu Amra Sufjana b. Abdullaha, radijallahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslaniče, reci mi nešto o islamu, o čemu poslije tebe više nikoga neću morati pitati?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu:… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 79
0

Prepreke na putu jačanja imana

Ehli-sunnet vel-džemat smatra da se iman povećava i smanjuje. U komentaru hadisa broj 80 u Muslimovom Sahihu, imam Nevevi rekao je: “U ovom hadisu ukazuje se na to da se iman povećava i da se smanjuje.”Iman se povećava… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | Adnan Nišić, prof. | 79
0

Plemenita ensarijka Ummu Sulejm

Pitanja koja su plemenite ashabijke postavljale Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, predstavljaju jedno važno poglavlje islamskih znanosti. Iz tih pitanja može se uvidjeti vrlo važan položaj muslimanke u islamskom društvu i njen doprinos… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | mr. Osman Smajlović, prof. | 79
0

Muslimani u Poljskoj

U proteklom periodu bilo je moguće zapaziti izjave nekih neupućenih koji su izjavili da “nema problema tamo gdje nema muslimana, kao u Poljskoj”. Ove izjave sve češće dolaze u jeku medijske kampanje na islam i muslimane u kojoj se… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | Hasan Stranjac, prof. | 79
0

Ljetne vrućine i zdravlje

Ušli smo polahko u ljeto i, kako se čini, od samog početka temperature su ekstremno visoke, vlažnost zraka ne pogoduje većini stanovništva, hitne službe rade pojačanim naporima, sve je više toplotnih, ali i srčanih udara.Srednje… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | Nurmina Strika | 79
0

Ljetni raspust u hladu sadake

Kao i svake godine u ovo vrijeme, dugi ljetni dani najaviše školski raspust. Djeca ga s nestrpljenjem čekaju. Danas je bio posljednji školski dan i Abdullah je već s babom dogovorio da će odmah poslije nastave ići kod djeda i nene na… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | Edis Vejselović | 79
0

Kutak za mlade - broj 79

Kako će postupiti onaj ko zatekne imama na džuma-namazu na zadnjoj sedždi ili tešehudu?; U kojim je situacijama zabranjeno odgađati trudnoću?; Odabir lijepog imena; Dova prilikom ženidbe; Tjelesni i fizički odgoj; Upoznati supruga… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | 79
0

Dešavanja u svijetu - broj 79

Sve manji broj židovskih studenata u SAD-u podržava Izrael; U američkim zračnim udarima poginulo više od 400 civila; Organizacije za ljudska prava pozivaju da se zaustave iranski zločini nad manjinama u Iranu; Turska: Nećemo ostaviti Katar na cjedilu, a zahtjevi za zatvaranje turske vojne baze predstavljaju miješanje u bilateralne odnose Ankare i Dohe… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | 79
0

Hadž – naša duhovna obnova

Kao jedan od temelja islama, hadž pripada skupini naređenih propisa koji se izvršavaju i tijelom i imetkom. To je ibadet koji je Uzvišeni Allah naredio muslimanima da obave jednom u životu. Uzvišeni Allah kaže: “Hadž i umru radi… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | Halil Makić, prof. | 79
0

Grijesi – uzrok iskušenja i nedaća

Ebu Musa, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah daje roka zulumćaru sve dok ga ne kazni, onda mu on ne može umaći”, zatim je proučio: “Eto, tako Gospodar tvoj… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | 79
0

Allahovo lijepo ime El-Muhsin

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime El-Muhsin, ali se u Kur’anu ne spominje kao ime, nego kao uzvišena osobina Allaha, i to u riječima: “...i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio.” (El-Kasas,… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 79
0

Ahlak Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu. Njega hvalimo, od Njega pomoć tražimo i za oprost grijeha Ga molimo. Utječemo se Allahu od zla naših duša i naših loših djela. Onaj koga Allah uputi, nema onog koji će ga u zabledu odvesti, a koga u… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | 79
1

Bedel – zastupnik u obavljanju hadža

Bedel – zastupnik u obavljanju hadžaŠerijatski obaveznik koji nije u stanju obaviti hadž zbog validne zapreke, može opunomoćiti drugog muslimana da obavi hadž za njega. (Vidjeti: El-Mugni) Abdullah b.… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | Dr. Safet Kuduzović | 79
0

Internet – savremeni test imana

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavati i selami na Allahovog miljenika, odabranog roba i poslanika Muhammeda, njegovu porodicu, ashabe i sve koji slijede njegovu uputu.Svako vrijeme ima svoja prepoznatljiva… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | dr. Hakija Kanurić | 79