informativniislamskičasopis

87

0

Hadisi koji počinju sa “tri” (drugi dio)

U prošlom i ovom broju navodimo pedeset pet vjerodostojnih hadisa koji počinju sa brojem tri, a koji su preuzeti iz djela Sahihul-džami es-sagir ve zijadetuhu, šejha… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Halil Makić, prof. | 87
0

Islamski koncept “dobro se vraća dobrim, a zlo zlim”

Mnogi ljudi danas, pa čak i oni koji negiraju vjerovanje u Allaha, duboko su uvjereni da će im se dobro koje uradi vratiti dobrim u životu, ali i da će im se zlo koje nekome nanesu… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Adnan Nišić, prof. | 87
0

Zanimljivosti - broj 87

Psi i zarazne bolesti Imati psa kao kućnog ljubimca i nije tako bezopasno kako neki misle. Mnogim… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | 87
0

Uvjeti koji se moraju ispuniti da bi klanje životinja bilo u skladu sa islamskim normama

U prethodnom broju bilo je riječi o vrstama životinja čije je meso dozvoljeno konzumirati i životinjama čije je meso zabranjeno konzumirati, a u narednim redovima bit će riječi o načinu klanja životinja,… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | dr. Hakija Kanurić | 87
0

Tefsir zadnja dva ajeta sure El-Bekara

(285) “Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od Gospodara njegova, a i vjernici, svaki od njih vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove i poslanike… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 87
0

Svemu treba prilaziti kroz vrata koja vode do toga

Uzvišeni Allah kaže: “I nije dobročinstvo u tome da sa stražnje strane u kuće ulazite, nego je pravo dobročinstvo ono što čini onaj koji se Allaha boji. U kuće… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Senad Muhić, prof. | 87
0

Plodovi iskrene bogobojaznosti

Uzvišeni Allah naredio nam je da izvršavamo Njegove naredbe, tj. islamske propise poput namaza, posta, hadža i drugih ibadeta koji spadaju u vidljive ibadete, a dao je da stvarnost… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Abdullah ef. Tričić | 87
0

Muslimani u “zemlji poštenih ljudi”

Na zapadu Afrike postoji jedna zemlja koja se zove Burkina Faso. U ovom tekstu cijenjeni čitatelji mogu da pročitaju zanimljivosti o ovoj zemlji, njenoj povijesti i životu… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Hasan Stranjac, prof. | 87
0

Međusobna povezanost kur’anskih sura

Opće je poznato da postoje dva redoslijeda kur’anskih sura i ajeta: redoslijed prema objavljivanju ajeta Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i redoslijed sura i ajeta u Mushafi.… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Muaz Smajlović | 87
0

Kutak za mlade - broj 87

Razmisli dva puta! Čekajući poziv na ulazak u avion, jedna gospođa odluči da sebi prekrati… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | 87
0

Koloidno srebro, jedan od najjačih prirodnih antibiotika – istina ili mit?

U posljednjih nekoliko godina susrećemo se često sa terminom koloidno srebro, bilo putem reklama, komercijalnih letaka ili kao artikla u našim apotekama. Koloidno srebro nude nam kao… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Nurmina Strika | 87
0

Kojem vjetru da se prepustimo?

Hodeći pravim putem, naići ćeš na tri vrste ljudi koji su poput vjetra koji puše ili u leđa, ili u lice, ili te ljulja sa strana. Svaku od ovih skupina Allah je spomenuo u Svojoj… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Kenan ef. Ćosić | 87
0

Jesenje kiše

Dok je hladni vjetar nosio opalo lišće i nagomilavao sive oblake iznad grada, Abdullah je nepomično gledao u krupne kišne kapi koje su udarale u prozorsko staklo. Kiša pada već… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Edis Vejselović | 87
0

Alija Izetbegović i imanski odgoj

Čovjek, svjestan sebe u materijalnom smislu, vodi brigu o svom tijelu, o čistoći, hrani i odjeći. Ali, malo je onih koji vode brigu o svom srcu, njegovoj čistoći, hrani i odjeći.… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Mr. Edis Selmanović | 87
0

Emanet i muslimani

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je na pogubnost licemjerstva i ukazao na osobine i obilježja munafika – licemjera, rekavši: “Kada govori – laže,… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | mr. Osman Smajlović, prof. | 87
0

Haridžije nakon ubistva Alije

Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, koji je poslao Svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, s Uputom i vjerom istine da bi je uzdigao iznad svih vjera. A… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Adnan Fetić, prof. | 87
0

I u dobru se natječite!

Natjecanje u dobru i razvijanje takmičarskog duha vrlina je uspješnih pojedinaca, ali zajednica. Čovjeku je potrebna motivacija kako bi se lakše podstakao na činjenje dobra i kako… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Nevad Alijagić, prof. | 87
0

Zdravstveno-znanstveni razlozi zabrane jedenja svinjskog mesa

U prošlom članku opisali smo glavne odrednice komercijalnog klanja mesa i naveli svakodnevne zamke u koje upadamo prilikom konzumiranja mesa takve vrste. Ovaj članak predstavlja… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Vildana Semić-Isaković, mag. san. ing. | 87
0

Dešavanja u svijetu - broj 87

Kina započela borbu protiv halal-proizvoda U regiji Xinjiang u Kini, gdje su većinsko… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | 87
0

Allahovo lijepo ime El-Mutekebbir

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i lijepo ime El-Mutekebbir, koje se u Kur’anu spominje jedanput i to u riječima Uzvišenog Allaha: “On je Allah – nema… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 87
0

U šest bh. gradova održana promocija knjige Omer b. Hattab – život i djelo drugog pravednog halife

Mjesec muharrem ove godine bio je u duhu izbora i glasanja, ali je jedna ekipa ljudima nudila poseban izbor – izbor čitanja, i promovirala posebnog čovjeka –Omera, radijallahu… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | 87
0

Uspjeh nije vezan za rezultat

Na samu spomen riječi uspjeh, odmah formiramo sliku postignutog rezultata. Najčešće uspjehom smatramo neke veće korake koje načinimo. Da bismo uspjeli u nečemu, moramo uložiti… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Muhammed Ikanović, prof. | 87