informativniislamskičasopis

Ahlak

0

Ljudima lijepe riječi govorite!

Uzvišeni Allah kaže: “I kada smo od sinova Israilovih zavjet uzeli da ćete se jedino Allahu klanjati, i roditeljima, i bližnjima, i siročadi, i siromasima dobročinstvo… Čitajte dalje

23. Maj 2018 | Senad Muhić, prof. | 84
0

Adabi savjetovanja

Da je savjetovanje davno izašlo iz okvira adaba i postizanja istinske želje i cilja samim savjetovanjem, najbolje nam pokazuje “savjetovanje” po društvenim mrežama, u vidu… Čitajte dalje

23. Maj 2018 | Nevad Alijagić, prof. | 84
1

Plodovi islamskog odgoja

Odgoj predstavlja društveni proces koji ima za cilj priviknuti i naučiti članove društvene zajednice određenom stepenu lijepog ponašanja i vladanja, kao i stjecanje određenih… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | dr. Hakija Kanurić | 83
0

Ophođenje prema roditeljima – traženje dozvole

Traženje dozvole jedno je od najljepših ponašanja, a istovremeno je indikator visokog nivoa pristojnosti i međusobnog uvažavanja u porodici. To je etika kojom se osoba vlada… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Merjem Kanurić | 83
1

Čovječe, zar si sebi najmanje bitan?

Hasan el-Basri rekao je: “Znak da je Allah napustio roba jeste da ga zaposli stvarima koje ga se ne tiču”, i rekao je: “Allah se smilovao čovjeku koji zna svoju vrijednost.” Doista je velika stvar kada čovjek zna svoje… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Nevad Alijagić, prof. | 82
0

Obećanje u životu prvih muslimana i u današnjem vremenu

Allahov poslanik Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada se izgubi povjerenje među ljudima, onda očekuj Sudnji dan.” (Buhari)Opisujući vrijeme kada se ljudi neće držati svojih obećanja, kada će zadata… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Adnan Nišić, prof. | 82
0

U bezdanu pohvala

Svakog vjernika koji radi djela u ime Allaha, On će nagraditi i na ovom i na onom svijetu. Obasut će ga Svojim zadovoljstvom, milošću, spustiti na njega smirenost, a onda narediti melekima i ostalim stanovnicima nebesa da ga zavole, spustit… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Halil Makić, prof. | 82
0

U potrazi za blagošću

Aiša, radijallahu anha, prenosi da su židovi došli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli: “Es-samu alejkum! – Smrt vama!”, pa je Aiša rekla: “Na vas! Allah vas prokleo i rasrdio se na vas!” Tada je Poslanik… Čitajte dalje

22. Septembar 2017 | Nevad Alijagić, prof. | 80
0

Ahlak Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu. Njega hvalimo, od Njega pomoć tražimo i za oprost grijeha Ga molimo. Utječemo se Allahu od zla naših duša i naših loših djela. Onaj koga Allah uputi, nema onog koji će ga u zabledu odvesti, a koga u… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | 79
0

Zaista su neka sumnjičenja grijeh

Čovjek je biće koje misli i razmišlja, što ga čini posebnim i drugačijim od ostalih Allahovih stvorenja. Zato musliman treba da se trudi da stalno misli i razmišlja pozitivno, da ima lijepo mišljenje o muslimanima, jer će i za to biti… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | Nevad Alijagić, prof. | 79