informativniislamskičasopis

Ahlak

0

Ophođenje prema roditeljima – traženje dozvole

Traženje dozvole jedno je od najljepših ponašanja, a istovremeno je indikator visokog nivoa pristojnosti i međusobnog uvažavanja u porodici. To je etika kojom se osoba vlada… Čitajte dalje

19. Mart 2018 | Merjem Kanurić | 83
1

Čovječe, zar si sebi najmanje bitan?

Hasan el-Basri rekao je: “Znak da je Allah napustio roba jeste da ga zaposli stvarima koje ga se ne tiču”, i rekao je: “Allah se smilovao čovjeku koji zna svoju vrijednost.” Doista je velika stvar kada čovjek zna svoje… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Nevad Alijagić, prof. | 82
0

Obećanje u životu prvih muslimana i u današnjem vremenu

Allahov poslanik Mustafa, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada se izgubi povjerenje među ljudima, onda očekuj Sudnji dan.” (Buhari)Opisujući vrijeme kada se ljudi neće držati svojih obećanja, kada će zadata… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Adnan Nišić, prof. | 82
0

U bezdanu pohvala

Svakog vjernika koji radi djela u ime Allaha, On će nagraditi i na ovom i na onom svijetu. Obasut će ga Svojim zadovoljstvom, milošću, spustiti na njega smirenost, a onda narediti melekima i ostalim stanovnicima nebesa da ga zavole, spustit… Čitajte dalje

23. Januar 2018 | Halil Makić, prof. | 82
0

U potrazi za blagošću

Aiša, radijallahu anha, prenosi da su židovi došli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekli: “Es-samu alejkum! – Smrt vama!”, pa je Aiša rekla: “Na vas! Allah vas prokleo i rasrdio se na vas!” Tada je Poslanik… Čitajte dalje

22. Septembar 2017 | Nevad Alijagić, prof. | 80
0

Ahlak Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu. Njega hvalimo, od Njega pomoć tražimo i za oprost grijeha Ga molimo. Utječemo se Allahu od zla naših duša i naših loših djela. Onaj koga Allah uputi, nema onog koji će ga u zabledu odvesti, a koga u… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | 79
0

Zaista su neka sumnjičenja grijeh

Čovjek je biće koje misli i razmišlja, što ga čini posebnim i drugačijim od ostalih Allahovih stvorenja. Zato musliman treba da se trudi da stalno misli i razmišlja pozitivno, da ima lijepo mišljenje o muslimanima, jer će i za to biti… Čitajte dalje

15. Juli 2017 | Nevad Alijagić, prof. | 79
0

Post je škola bogobojaznosti

O Allahovi robovi, bojte se Allaha, dželle šanuhu, iskrenom bogobojaznošću, jer je to vasijjet i oporuka od Allaha, džellešanuhu, koja je upućena direktno nama, kao i generacijama prije nas, riječima: “Stavili smo u oporuku… Čitajte dalje

9. Maj 2017 | Sead Jasavić | 78
0

Zahvalnost Allahu kroz prizmu sure El-Adijat

Jedno od imena Uzvišenog Allaha jeste Eš-Šekur – Zahvalni, Onaj koji mnogo zahvaljuje. Zahvaljuje se Svojim robovima, i za malo, On nagrađuje mnogo. Za malo ibadeta i dobrih djela na ovom prolaznom svijetu koje vjernik čini, kao nagradu… Čitajte dalje

9. Maj 2017 | Nevad Alijagić, prof. | 78
0

Izmirivanje zavađenih, zapostavljeni ibadet

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom je prilikom upitao svoje ashabe: “Želite li da vas obavijestim o djelu za koje se dobija nagrada bolja od nagrade za post, namaz i udjeljivanje sadake?” “Da”, oni… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | Elvedin Pezić, prof. | 77