informativniislamskičasopis

Ahlak

0

Posljedice samodopadanja 

Zar nismo primjetili među nama one koji ističu sami sebe i nadmeno se ponašaju, upravo iz razloga što su sami sebe precijenili, a većinu ostalih muslimana smatraju griješnicima i slaboga ili ništavnog imana? Opet se vraćamo dokazima pa ih… Čitajte dalje

13. Juli 2010 | Ahmed Džinović, prof. | 37
0

Neizgrađenost islamske ličnosti 

Pitamo se čime se onda pravda „stroga i oštra da'va“  prema muslimanima, čime je to Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ukazao da se nastupa bahato, osorno, grubo, povišenim tonom i vikom, vrijeđanjem muslimana i njihovim… Čitajte dalje

6. Maj 2010 | Ahmed Džinović, prof. | 36
0

Kako da muslimani poprave međusobne odnose

Jedan od načina putem kojih šejtan djeluje na dobre ljude jeste da ih međusobno zavađa i nabacuje ružne misli jednim o drugima. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: "Zaista je Iblis izgubio nadu da će ga… Čitajte dalje

14. Mart 2010 | Ahmed Džinović, prof. | 35
0

Sura ahlaka i adaba (El-Hudžurat)

Među nama nije ostao Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, da razgovaramo s njim i da ga dozivamo pa da pri tome stišamo svoje glasove, kao što je naređeno u suri Hudžurat. Ali na nama je obaveza da kada se pred nama spomene Allahov… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | 33
0

Pokazatelji bolesnog i zdravog srca

Općenito, zdravo srce je ono srce čija je sva briga samo Allah, čija je sva ljubav posvećena samo Allahu, namjere usmjerene ka Njemu, tijelo, san i java, sva djela posvećena samo Allahu Uzvišenom. Govor o Allahu draži mu je od govora o… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | 30
0

Srce - Vladar tijela

Srce je vladar koji upravlja svim dijelovima tijela, koristi se njima, svi ga služe, okružuju, dok se ono nalazi u centru svih njih. On je najbitniji od svih dijelova tijela. U njemu je opstanak života. Izvor je ljudske snage. U sebi sakuplja… Čitajte dalje

5. Mart 2009 | 29
0

Samoobračun sa našom dušom

Ibnul-Kajjim, rahmetullahi 'alejh, kaže: „Obračun duše je spoznaja i razgraničenje koja prava ima čovjek ali i obaveze, pa ono što pripada njemu prihvatit će, ali i ispuniti ono što pripada drugima, jer se on nalazi na putovanju s… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Strah od Allaha

Od Ebu Zerra, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je proučio suru Ed-Dehr sve do njenoga kraja, a zatim je rekao: “Ja vidim ono što vi ne vidite i čujem ono što vi ne čujete!… Čitajte dalje

1. Maj 2008 | Ahmed Džinović, prof. | 24
0

Edebi međusobnog dijaloga

Važnost dijaloga se zapaža u dvjema stvarima. Prva je pozivanje ljudi islamu i sunnetu. Održavaju se međusobni dijalozi sa nemuslimanima, kako bi se ubijedili da je Allahova vjera istina. Ili sa onim koji su skrenili od sunneta da se vrate… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

One koji vele da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna

Islam je uspostavio bratske veze između njegovih pripadnika i to je njegova univerzalna vrijednost i poruka. Međutim, to je ostvarljivo onda kada se muslimani pridržavaju principa s kojima je došla ova uzvišena vjera a koji su sadržani u… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Ahmed Džinović, prof. | 19