informativniislamskičasopis

Ahlak

0

Kako da muslimani poprave međusobne odnose

Jedan od načina putem kojih šejtan djeluje na dobre ljude jeste da ih međusobno zavađa i nabacuje ružne misli jednim o drugima. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: ”Zaista je Iblis izgubio nadu da će ga… Čitajte dalje

14. Mart 2010 | Ahmed Džinović, prof. | Ahlak | 35
0

Sura ahlaka i adaba (El-Hudžurat)

Među nama nije ostao Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, da razgovaramo s njim i da ga dozivamo pa da pri tome stišamo svoje glasove, kao što je naređeno u suri Hudžurat. Ali na nama je obaveza da kada se pred nama spomene… Čitajte dalje

9. Novembar 2009 | Ahlak | 33
0

Pokazatelji bolesnog i zdravog srca

Općenito, zdravo srce je ono srce čija je sva briga samo Allah, čija je sva ljubav posvećena samo Allahu, namjere usmjerene ka Njemu, tijelo, san i java, sva djela posvećena samo Allahu Uzvišenom. Govor o Allahu draži mu je od govora o… Čitajte dalje

11. Maj 2009 | Ahlak | 30
0

Srce - Vladar tijela

Srce je vladar koji upravlja svim dijelovima tijela, koristi se njima, svi ga služe, okružuju, dok se ono nalazi u centru svih njih. On je najbitniji od svih dijelova tijela. U njemu je opstanak života. Izvor je ljudske snage. U sebi sakuplja… Čitajte dalje

5. Mart 2009 | Ahlak | 29
0

Samoobračun sa našom dušom

Ibnul-Kajjim, rahmetullahi ‘alejh, kaže: „Obračun duše je spoznaja i razgraničenje koja prava ima čovjek ali i obaveze, pa ono što pripada njemu prihvatit će, ali i ispuniti ono što pripada drugima, jer se on nalazi na… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | Ahlak | 28
0

Tevadu'u - skromnost i blagost

U hadisu Ebu Hurejre, radijallahu ‘anh, Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: Nema nijednog čovjeka a da na svojoj glavi nema ‘hakemu’ (halka za koju se vežu uzde i njima upravlja)! Ta… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | Ahlak | 27
0

Strah od Allaha

Od Ebu Zerra, radijallahu ‘anhu, se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je proučio suru Ed-Dehr sve do njenoga kraja, a zatim je rekao: “Ja vidim ono što vi ne vidite i čujem ono što vi ne… Čitajte dalje

1. Maj 2008 | Ahmed Džinović, prof. | Ahlak | 24
0

Edebi međusobnog dijaloga

Važnost dijaloga se zapaža u dvjema stvarima. Prva je pozivanje ljudi islamu i sunnetu. Održavaju se međusobni dijalozi sa nemuslimanima, kako bi se ubijedili da je Allahova vjera istina. Ili sa onim koji su skrenili od… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Ahlak | 19
0

One koji vele da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna

Islam je uspostavio bratske veze između njegovih pripadnika i to je njegova univerzalna vrijednost i poruka. Međutim, to je ostvarljivo onda kada se muslimani pridržavaju principa s kojima je došla ova uzvišena vjera a koji… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Ahmed Džinović, prof. | Ahlak | 19
0

Važnost ispunjenja emaneta

Islamski učenjaci pod emanetom smatraju ispunjavanje obaveza, pokornost ili cjelokupnu vjeru. Tako Mudžahid, Hasan el-Basri i drugi kažu: “Emanet su obaveze.” Drugi smatraju da je on pokornost, a neki kažu da je on… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | Ahmed Džinović, prof. | Ahlak | 18