informativniislamskičasopis

Ahlak

0

Srce - Vladar tijela

Srce je vladar koji upravlja svim dijelovima tijela, koristi se njima, svi ga služe, okružuju, dok se ono nalazi u centru svih njih. On je najbitniji od svih dijelova tijela. U njemu je opstanak života. Izvor je ljudske snage. U sebi sakuplja… Čitajte dalje

5. Mart 2009 | 29
0

Samoobračun sa našom dušom

Ibnul-Kajjim, rahmetullahi 'alejh, kaže: „Obračun duše je spoznaja i razgraničenje koja prava ima čovjek ali i obaveze, pa ono što pripada njemu prihvatit će, ali i ispuniti ono što pripada drugima, jer se on nalazi na putovanju s… Čitajte dalje

5. Januar 2009 | 28
0

Strah od Allaha

Od Ebu Zerra, radijallahu 'anhu, se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je proučio suru Ed-Dehr sve do njenoga kraja, a zatim je rekao: “Ja vidim ono što vi ne vidite i čujem ono što vi ne čujete!… Čitajte dalje

1. Maj 2008 | Ahmed Džinović, prof. | 24
0

One koji vele da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna

Islam je uspostavio bratske veze između njegovih pripadnika i to je njegova univerzalna vrijednost i poruka. Međutim, to je ostvarljivo onda kada se muslimani pridržavaju principa s kojima je došla ova uzvišena vjera a koji su sadržani u… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Ahmed Džinović, prof. | 19
0

Edebi međusobnog dijaloga

Važnost dijaloga se zapaža u dvjema stvarima. Prva je pozivanje ljudi islamu i sunnetu. Održavaju se međusobni dijalozi sa nemuslimanima, kako bi se ubijedili da je Allahova vjera istina. Ili sa onim koji su skrenili od sunneta da se vrate… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Važnost ispunjenja emaneta

Islamski učenjaci pod emanetom smatraju ispunjavanje obaveza, pokornost ili cjelokupnu vjeru. Tako Mudžahid, Hasan el-Basri i drugi kažu: "Emanet su obaveze." Drugi smatraju da je on pokornost, a neki kažu da je on vjera ili namaz. Ibn-Kesir… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | Ahmed Džinović, prof. | 18
0

Obaveza iskrenosti u djelu

Iskrenost (ihlas) je jedan od uslova da bi Allah, subhanehu ve te'ala, primio neko djelo. To znači da naš nijet bude ispravan i usmjeren samo Allahu, subhanehu ve te'ala, a naša želja nagrada na Ahiretu. Uzvišeni Allah kaže, kao što stoji… Čitajte dalje

1. Mart 2007 | Ahmed Džinović, prof. | 17
0

Čuvaj Allaha - čuvat ce te Allah

Kada jednom gradu ili mjestu prijeti opasnost od njihovog neprijatelja, sigurno da će se njegovi stanovnici osjećati bezbjednim ako se unutar tog područja nalaze hrabri vojnici koji će ih odbraniti od napada neprijatelja. Rekli smo da će se… Čitajte dalje

1. Novembar 2006 | 15
0

Srdžba i ljutnja

Sve pojave, predmeti, osobe i različite situacije izazivaju kod čovjeka pozitivne i negativne doživljaje, tako da on često zapadne u srdžbu i ljuti se zbog svoje slabosti. Nekada to čini opravdano, a veoma često se ljuti i zbog sitnice.… Čitajte dalje

1. Decembar 2003 | 1