informativniislamskičasopis

Akida

0

Allahovo lijepo ime El-Muhejmin

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i ime El-Muhejmin. U Allahovoj knjizi, Kur’anu, Allahovo lijepo ime El-Muhejmin spominje se samo jedanput. Tako Uzvišeni Allah kaže:… Čitajte dalje

5. Januar 2019 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 88
0

Ljepota života ogleda se u spoznaji Allaha

Ljepota života ogleda se u spoznaji Uzvišenog Allaha. Pitanja koje se sama po sebi nameću jesu: Šta je to čovjek spoznao ako nije spoznao svoga Gospodara? Kakav je život živio?… Čitajte dalje

5. Januar 2019 | Semir Vatrić, prof. | 88
0

Podjele haridžija na različite pravce

U prošlom broju bilo je riječi o sekti haridžija nakon ubistva Alije, radijallahu anhu, koja se razvila u sektu sa određenim zabludjelim ubjeđenjima, metodama i praksama koje su uz… Čitajte dalje

5. Januar 2019 | Adnan Fetić, prof. | 88
0

Allahovo lijepo ime El-Mutekebbir

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i lijepo ime El-Mutekebbir, koje se u Kur’anu spominje jedanput i to u riječima Uzvišenog Allaha: “On je Allah – nema… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 87
0

Međusobna povezanost kur’anskih sura

Opće je poznato da postoje dva redoslijeda kur’anskih sura i ajeta: redoslijed prema objavljivanju ajeta Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i redoslijed sura i ajeta u Mushafi.… Čitajte dalje

16. Novembar 2018 | Muaz Smajlović | 87
0

Allahovo lijepo ime El-Džebbar

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i El Džebbar. Ovo Allahovo lijepo ime spominje se jedanput u Kur’anu, u suri El Hašr: “On je Allah – nema drugog boga osim Njega,… Čitajte dalje

19. Septembar 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 86
0

Djela čija nagrada dostiže nagradu hadža

Dani hadža su za nama. Onima koje je Uzvišeni Allah počastio da ove godine obave petu islamsku obavezu, ostaje da mole Uzvišenog da primi njihove ibadete i da se nadaju da je njihov… Čitajte dalje

19. Septembar 2018 | Adnan Nišić, prof. | 86
0

Ubistvo Alije, četvrtog pravednog halife

Svaka zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, Koji je poslao Poslanika Svoga, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, s Uputom i vjerom Istine da bi je uzdigao iznad svih vjera. A… Čitajte dalje

19. Septembar 2018 | Adnan Fetić, prof. | 86
0

Allahovo lijepo ime El-Hakk

Jedno od Allahovih lijepih imena jeste i El-Hakk. Ovo lijepo ime spominje se u Kur’ani-kerimu na deset mjesta. Uzvišeni Allah kaže: “Neka je uzvišen Allah, Vladar,… Čitajte dalje

31. Juli 2018 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 85
0

Zločini prvih haridžija

Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, koji je poslao Svoga poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, s Uputom i vjerom Istine da bi je uzdigao iznad svih vjera! Neka… Čitajte dalje

31. Juli 2018 | Adnan Fetić, prof. | 85