informativniislamskičasopis

Akida

0

Namaz na kaburu ili u njegovom pravcu

Imam Malik nas je obavijestio da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Ubio Allah židove i kršćane jer su kabure svojih poslanika učinili bogomoljama', pa je rekao: ''Mrzim ovo radi hadisa i drugih predaja prenesenih od… Čitajte dalje

12. Januar 2012 | 46
0

Stepeni šejtanovog zavođenja

Dovoljno je njegovog zla to što se Allahom zakleo da će presretati čovjeka na njegovom Pravom putu. Zakleo se da će ljudima prilaziti sa svih strana: i sprijeda, i straga, i zdesna, i slijeva. Brutalnost svoga zla manifestirao je onda kada je… Čitajte dalje

12. Januar 2012 | 46
0

Istinski i prividni pripadnici ehli-sunneta

Primjerno ponašanje krasi samo istinske pripadnike ehli-sunneta. Oni su svjesni značenja Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: ''Najbolji vjernici su oni koji su najprimjernijeg ponašanja“ (Ahmed 2/472, Ebu Davud, br.… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | 45
0

Komentar poslanice "Tri osnovna temelja" (jedanaesti dio)

Mnogi dokazi iz Kur'ana i sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jasno i nedvosmisleno ukazuju da je Naš Gospodar, Allah, dželle šanuhu, daleko uzvišen iznad Svojih robova i općenito svih stvorenja. Uzvišeni, nakon što… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | 45
0

Najvrednija djela u prvih deset dana zul-hidždžeta

Hadždž je jedan od pet temelja islama, kako nam je pojasnio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Islam se temelji na pet stvari: svjedočenju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, obavljanju… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | Ahmed Džinović, prof. | 45
0

Allahova imena su najljepša

Riječ ''el-husna'' je množina od ''el-ahsen'' (najljepši), što ukazuje na to da su Allahova imena najljepša i da ne postoje ljepša imena od Allahovih. Njemu pripada najuzvišeniji primjer, kao što Allah, subhanehu ve teala, kaže:… Čitajte dalje

9. Novembar 2011 | 45
0

Srcem Allahu robovati

„Zaista je zarobljeništvo srca teže od zarobljeništva tijela. Onaj čije je srce slobodno i smireno ne mari mnogo ako mu tijelo i zarobe. No, ako srce koje je vladar potpadne u zarobljeništvo nekom drugom mimo Allaha, onda je to… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | 44
0

Komentar poslanice "Tri osnovna temelja" (deseti dio)

"A Allahov rob, nevjernik, kada napušta ovaj svijet i odlazi na budući, dođu mu s neba meleki, crnih lica i strašnog izgleda, sa sobom nose platno od kostrijeti. Približe mu se i sjednu na udaljenosti do koje dopire njegov vid. Nakon… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | 44
0

Tevekkul – istinski oslonac na Allaha

Imran b. Husajn el-Huzai, radijallahu anhu, je čuveni ashab koji je primio islam u godini Hajbera. U bitki za oslobođenje Mekke nosio je barjak plemena Huza'a. Bio je od uglednih pravnika iz reda ashaba. Omer, radijallahu anhu, poslao ga je u… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | 44
0

Voliš li Allahovog Poslanika?

Ako voliš Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, onda nastoj da budeš onakav kakav je bio i on: ●  On nikada ničemu nije našao mahanu.●  Nikada nije kudio hranu, ako je imao potrebu za njom, jeo bi, u… Čitajte dalje

20. Septembar 2011 | 44