informativniislamskičasopis

Akida

0

Tevhid – Allahova jednoća i svetinje u obredima hadždža

Znak hadždža je telbija kojom hadžija iskazuje da je Allah jedan jedini i negira Mu postojanje bilo kojeg sudruga. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, započinjao je svoj hadždž sa telbijom: “Lebbejk, Allahumme lebbejk, lebbejk la… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | mr. Osman Smajlović, prof. | 50
0

Sabah-namaz

Sabah-namaz je dnevna vaga iskrenosti imana ili uvlačenja licemjerstva u srce muslimana. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nema težeg namaza dvoličnjacima od sabaha i jacije,… Čitajte dalje

21. Septembar 2012 | Halil Makić, prof. | 50
0

Neka pogrešna shvatanja Allahovih imena i svojstava

Vješanje raznih talismana i hamajlija na kojima se nalaze Allahova imena, u autima ili u kućama, s namjerom da ih to štiti i čuva od uroka, zavisti i slično tome. Ovakav postupak svakako da je neispravan, jer u Kur' anu i sunnetu nije… Čitajte dalje

3. Juli 2012 | Tarik Beganović, prof. | 49
0

"Gdje je Allah" - Vehabijska zabluda ili vjerovanje pravih muslimana (Odgovor na laži i potvore Samija Džeke)

Zahvala pripada Uzvišenom Allahu onako kako Mu dolikuje da hvaljen bude, On je taj koji posjeduje najuzvišenija svojstva i najljepša imena i niko mu ravan nije. Salavat i Selam donosimo na Allahovog miljenika i odabranika Muhammeda, koji je… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
0

Allahova imena su neizbrojiva

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahmetullahi alejhi, rekao je: ''Ispravno je mišljenje koje zastupa većina islamskih učenjaka, da riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 'Uistinu Allah ima devedeset i devet imena, pa ko ih… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
0

Zahvalnost Allahu na Njegovim blagodatima

U ovome hadisu Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, pripovijeda nam o trojici Izraelćana koje je Uzvišeni Allah iskušao određenim bolestima: jedan je bio gubavac, drugi ćelavac, a treći slijepac. Nakon toga, Uzvišeni Allah htio je da… Čitajte dalje

25. Maj 2012 | 48
2

Kako se zaštititi od šejtana

Oko našeg srca vodi se velika borba između meleka i šejtana. Svakim dobrim djelom mi pomažemo vojske meleka, a slabimo vojske šejtana, i svakim hrđavim djelom i nepokornošću Allahu snažimo poziciju vojske šejtana, a slabimo poziciju… Čitajte dalje

1. Mart 2012 | 47
0

Komentar poslanice "tri osnovna temelja" (13 dio)

Zov u pomoć (ar. el-istigase) je traženje pomoći od onoga ko je to u stanju, da od čovjeka otkloni nedaću, poteškoću i iskušenje. Svaki čovjek je izložen iskušenjima i nedaćama, pa je iz tog razloga Allah, Uzvišeni, naredio Svojim… Čitajte dalje

1. Mart 2012 | 47
0

Pravac ehli-sunneta vel-džemata u pogledu Allahovih imena i svojstava

Menhedž (pravac) ehli-sunneta vel-džemata u pogledu Allahovih imena i svojstava zasnovan je na dva osnovna principa: potvrda bez poređenja i otklanjanje bez negiranja. Otuda ne porede Allahova svojstva sa svojstvima Njegovih stvorenja, kao ni… Čitajte dalje

1. Mart 2012 | 47
0

Stav osmanlijskih učenjaka prema obrednom zavjetovanju mrtvima

Turkijski narodi su već davno prije osnivanja Osmanlijske države prihvatili islam, ali u njihovoj vjerskoj tradiciji i dalje su ostali neki od oblika sinkretizma. Poznato je da su isti ti narodi, koji su živjeli na širokom području srednje… Čitajte dalje

1. Mart 2012 | 47