informativniislamskičasopis

Akida

0

Komentar poslanice "Tri osnovna temelja" (deveti dio)

Pod širkom se misli na iskazivanje, upućivanje i pripisivanje onoga što je svojstveno samo Uzvišenom Allahu, dželle šanuhu, nekom drugom mimo Njega. Primjer toga je vjerovanje u nekog drugog mimo Allaha, smatranje da postoji neko drugi koji… Čitajte dalje

26. Maj 2011 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | 42
0

Zbog onoga što ljudi rade, pojavio se nered i na kopnu i na moru!

Danas, četrnaest stoljeća nakon vremena objave, čovječanstvo prolazi kroz etapu koja nije zabilježena u knjigama historije. Smutnje i razvrat nisu ostavile nijedan dom a da u njega nisu ušle. Kada je riječ o nevjernicima, danonoćno rade… Čitajte dalje

26. Maj 2011 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | 42
0

Putevi postizanja ihsana

U jezičkom smislu ihsan je antonim sintagme ''loše postupanje'', odnosno ''ihsan'' je infinitiv glagola ''ahsene'' i označava ''lijepo postupanje''. U terminološkom smislu ihsan znači ''lijepo činjenje onoga što šerijat nalaže''. Allahov… Čitajte dalje

18. Mart 2011 | 41
0

Najvjerodostojnija šiitska knjiga

Širenju šiizma u našoj domovini svakako je doprinijela i neobaviještenost muslimana o osnovama šiitskog vjerovanja i njihovim najvjerodostojnijim knjigama. Osam je glavnih knjiga na koje se šiije dvanaestoimamije oslanjaju kada su u pitanju… Čitajte dalje

18. Mart 2011 | 41
0

Komentar poslanice "tri osnovna temelja" (osmi dio)

Sve što je Uzvišeni Allah, dželle dželaluhu, stvorio, veliča Ga i slavi, osim nepokornika među ljudima i džinnima. Uzvišeni kaže: "Zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na Zemlji Allahu klanjaju, a i Sunce, i Mjesec, i zvijezde, i… Čitajte dalje

18. Mart 2011 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | 41
0

Šta se krije iza bioenergije (drugi dio)

Bioenergija se sa Istoka preselila na Zapad gdje se pokušava odjenuti odorom nauke kako bi je razum modernog čovjeka prihvatio. U tu svrhu nazvana je energijom i tumači se vibracijama, valovima, elektromagnetnim poljima i sl. Neophodno je… Čitajte dalje

18. Mart 2011 | dr. Hakija Kanurić | 41
0

Kome će se Allah smilovati

Abdullah b Amr b El-'As, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nije od nas onaj koji nije milostiv prema našim najmlađim niti onaj koji ne poznaje ugled naših… Čitajte dalje

21. Januar 2011 | 40
1

Šta se krije iza bioenergije

U posljednje vrijeme mnogim ljudima nametnulo se sasvim logično razmišljanje o opravdanosti postojanja zdravstvenog sektora u koji se slijevaju ogromna novčana sredstva i u kojem se nastoji ostvariti progres i građanima osigurati adekvatna… Čitajte dalje

21. Januar 2011 | dr. Hakija Kanurić | 40
0

Uzroci povećanja opskrbe

Neki čovjek se požalio Hasanu Basriju na sušu, a on mu je rekao: ''Traži oprosta od Allaha“, drugi mu se požalio na siromaštvo pa mu je rekao: ''Traži oprosta od Allaha“, sljedeći je zatražio od njega da moli Allaha da mu podari… Čitajte dalje

21. Januar 2011 | Ahmed Džinović, prof. | 40
0

Komentar poslanice "Tri osnovna temelja" (sedmi dio)

Šejh Abdul-Aziz ibn Baz, rahimehullah, kaže: "Islamski učenjaci su složni da onaj koji pomogne nevjernike: ehlul-kitabije i druge nevjernike, protiv muslimana, bilo kojom vrstom pomoći i na bilo koji način, da je postao nevjernik kao i… Čitajte dalje

21. Januar 2011 | 40