informativniislamskičasopis

Akida

0

Vrijednost učenjaka

Njihova su sijela prepuna mudrosti. Njihovim djelima ukoreni su nemarni. Učenjaci su bolji od pobožnjaka i na većem su stepenu od njih. Oni su vođe mudžahida. Njihov život je sreća, a njihova smrt je nesreća. Oni opominju nemarnog… Čitajte dalje

18. Novembar 2010 | 39
0

Kratki prikaz propisa hadždža i 'umre

Hadždž je propisan devete godine po Hidžri. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedanput je obavio hadždž koji je poznat pod nazivom "Oprosni hadždž" (Hidždžetul-veda'). Obaviti hadždž i 'umru jednom u životu… Čitajte dalje

15. Novembar 2010 | 39
0

Fenomen kvaziučenjaka

Huzejfe, radijellahu anhu, rekao je: "Fetve ne izdaje izuzev jedan od trojice: onaj koji poznaje derogirane i derogirajuće ajete u Kur'anu, vladar koji nema drugog izlaza, i opterećeni budala." Nakon što je prenio ovu predaju, Ibn Sirin,… Čitajte dalje

15. Novembar 2010 | 39
0

Mudrosti i tajne postepenog objavljivanja Kur'ana

Prenosi se da su nevjernici iz reda židova i mušrika prigovarali Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga što mu se Kur’an objavljuje postepeno te mu sugerirali objavljivanje odjedanput. Kao odgovor na njihove prigovore,… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | 38
0

Mudrosti i tajne postepenog objavljivanja Kur'ana

Prenosi se da su nevjernici iz reda židova i mušrika prigovarali Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga što mu se Kur’an objavljuje postepeno te mu sugerirali objavljivanje odjedanput. Kao odgovor na njihove prigovore, Uzvišeni… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Halil Makić, prof. | 35
0

Komentar poslanice "Tri osnovna temelja" (šesti dio)

"Nećeš naći da ljudi koji u Allaha i onaj svijet vjeruju, budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | 38
0

Jesi li napisao svoj vasijjet

Vasijjet je propisan Kur'anom, sunnetom i idžmaom –  konsenzusom islamskih učenjaka. Uzvišeni Allah rekao je, u prijevodu značenja: "Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak, propisuje vam se, kao… Čitajte dalje

12. Septembar 2010 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 38
0

Džini u službi ljudima

Nikako se ne smije povjerovati džinu kada optuži određenu osobu da je napravila sihr ili učinila kakvo drugo zlo, jer šejtan želi da posije mržnju među ljudima. Njegovo svjedočenje se ne prihvata zbog toga što je griješnik,… Čitajte dalje

13. Juli 2010 | dr. Hakija Kanurić | 37
0

Istinski razlozi pobjede

Vjernik, koji je ubijeđen u ispunjavanje Allahovog obećanja, zna da kakva god bila materijalna spremnost i snaga da to nije ništa spram Allahove snage. On je uništio Ad, jedan od najmoćnijih naroda, koji su za sebe govorili: „Ima li nekoga… Čitajte dalje

13. Juli 2010 | 37
0

Komentar na poslanicu “tri osnovna temelja" (peti dio)

[Znaj] tj. razumi, shvati, i detaljno pazi ono što će biti spomenuto [Allah ti se smilovao] molim Allaha da na tebe spusti Svoju milost, oprosti ti grijehe, i dâ ti svaki hajr na dunjaluku i ahiretu [da je vadžib] tj. stroga obaveza [svakog… Čitajte dalje

13. Juli 2010 | 37