informativniislamskičasopis

Akida

0

Vrijednost posta

Post je uzda bogobojaznih, štit onih koji se bore, vrt dobrostivih i Allahu bliskih. Između svih ostalih dobrih djela, Allah je za post rekao da pripada Njemu. Postač ne čini ništa osim što kontrolira svoje strasti, te ostavlja prohtjeve,… Čitajte dalje

9. Maj 2017 | Amir Durmić, prof. | Akida | 78
0

Ibadet poslije ramazana

Brzina prolaska vremena podsjeća nas na brzi istek roka našeg boravka na ovom svijetu i na preseljenje u vječni, pa se za to treba pripremiti činjenjem dobrih djela. Pred nama je ramazan sa svojim dobrom i bereketima, a zatim će otići brzo… Čitajte dalje

9. Maj 2017 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | Akida | 78
0

Stanje bogobojaznih na Sudnjem danu

Oni koji su bili bogobojazni na dunjaluku, na Sudnjem danu uživat će u plodovima svoje bogobojaznosti i dobit će brojne počasti na koje se ukazuje u Kur’anu i sunnetu. Neće se ni bojati ni tugovati na Danu najvećeg… Čitajte dalje

9. Maj 2017 | Nazif Subašić | Akida | 78
0

Jutarnji i večernji zikr – dnevna doza sigurne zaštite od šejtana

Svaki musliman, bez obzira u kojem vremenu i mjestu živio, mora biti oprezan i spreman na napade svog najvećeg neprijatelja – šejtana. O tome da je šejtan najveći neprijatelj čovjeku potvrđuju nam mnogobrojni ajeti iz Kur’ana, a jedan… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | Adnan Nišić, prof. | Akida | 77
0

Allahova lijepa imena El-Kahir i El-Kahhar

Allahova lijepa imena jesu i imena El-Kahir i El-Kahhar. Allahovo lijepo ime El-Kahir spominje se na dva mjesta u Kur’anu: u suri El-En’am, u 18. ajetu: “i jedini On vlada robovima Svojim; On je Mudri i Sveznajući”… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Akida | 77
0

Allahu, očisti me od grijeha hladnom vodom, snijegom i ledom!

Rekao je Ibn Tejmijje: “Grijesi neminovno prouzrokuju srcu toplinu, prljavštinu i slabost. Srce omlitavi i u njemu se raspali vatra strasti i njegova prljavština. A doista su grijesi i pogreške spram srca poput drveća koje opskrbljuje vatru… Čitajte dalje

16. Mart 2017 | Halil Makić, prof. | Akida | 77
0

Pojava šiizma i prve šiije

Termin “šiija” koristi se za sljedbenike određenog čovjeka i njegove pomagače. Kaže se: “Taj i taj je njegov šiija – sljedbenik”, jer se povodi za njim, kao što kaže Zubejdi: “Svaka skupina koja se okupi i sastane radi neke… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | Enes Julardžija, prof. | Akida | 76
0

Grijesi

Nijedan čovjek nije pošteđen ovosvjetskih iskušenja, na ovaj ili na onaj način. Ali, vjernik je svjestan da se u svemu krije velika mudrost, pa čak i kada nas zadesi  ono što nam nije drago. On zna da iskušenja ne dolaze sama po sebi i… Čitajte dalje

24. Januar 2017 | hfz. mr. Muhammed Fadil Porča | Akida | 76
0

Ima li načina da se riješi problem tekfira...

Zahvala pripada Allahu, a salavati i selami neka su na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i plemenite ashabe. Još uvijek mnoge emocije i neobuzdane reakcije utječu na stavove i mišljenja velikog broja islamista i na njihov odnos… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | hfz. mr. Amir Smajić, prof. | Akida | 75
0

El-Evvel i El-Ahir

Allah je Prvi i Posljednji, od Njega sve potječe i Njemu se sve vraća, u Njegovim je rukama sve! Zato, traži od Allaha svako dobro dunjaluka i ahireta! Ne malaksavaj u svojim dovama! Pruži svoje ruke ka nebesima i ponizno se obrati svome… Čitajte dalje

17. Novembar 2016 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | Akida | 75