informativniislamskičasopis

Akida

0

Pouke i poruke iz hidžre

Neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, njegove ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana.Allah, subhanehu ve te’ala, poslao je… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | Akida | 22
0

Doista je širk najveća nepravda

Od Abdullaha b. Abbasa, se prenosi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, kazao: ”Pravo Allaha kod njegovih robova jeste da Ga obožavaju i da mu ništa kao sudruga ne pripisuju.” (Mutefekun alejhi)… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | Akida | 22
0

Postojanost akideta ispravnih predhodnika (Drugi dio)

Neka je sva hvala Allahu, subhanehu ve te’ala, Gospodaru svih svjetova. Završnica pripada bogobojaznima. Neka je salavat i selam na imama poslanika, našeg Vjerovjesnika, Muhammeda i sve njegove ashabe. Mnogo je razloga… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | Akida | 20
0

Noć bolja od hiljadu mjeseci

Budući da se životni vijek ovoga ummeta, u odnosu na prethodne narode, smanjio tako da u prosjeku traje između šezdeset i sedamdeset godina - a malo je i onih koji dožive i te godine - Allah, subhanehu ve te’ala, je… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | Akida | 20
0

Upozorenje onima koji vrijeđaju i omalovažavaju učenjake

Bismillah, el-hamdulillahi Rabbil-‘alemin! Ves-salatu ves-selamu ‘ala Nebijjina Muhammed ve ‘ala alihi ve sahbihi edžme’in! Vidljivo nam je da se ljudi na Dunjaluku razlikuju i vrijednuju jedni nad drugima… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Akida | 19
0

Postojanost akideta ispravnih predhodnika (Prvi dio)

Neka je sva hvala Allahu, subhanehu ve te’ala, Gospodaru svih svjetova. Završnica pripada bogobojaznima. Neka je salavat i selam na imama poslanika, našeg Vjerovjesnika, Muhammeda i sve njegove ashabe. Islamskoj čistoj… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Akida | 19
0

Kada ga vidite slijedite ga makar i pužući po snijegu

Ibnu Hadžer, po pitanju redosljeda velikih predznaka Pos­ljednjeg dana, kaže: “Iz svih hadisa zajedno se može zaključiti da je prvi veliki znak koji će nastupiti, pojava Dedždžala, ko­jim će se nagovjestiti… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Ishak Ahmetović, prof. | Akida | 19
0

Ko me vidi u snu - zaista me je vidio

Može li za vjernikovo srce biti sretniji trenutak od onoga, kada čuje svoga brata gdje kaže: “Vidio sam sinoć u snu Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem!” Pa, ako dotični brat želi podijeliti… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | Akida | 18
0

Fitneti - smutnje i iskušenja

Elhamdulillah, ves-salatu, ves-selamu ‘ala Resulillah. O ljudi! Čuvajte se vidljivih i skrivenih iskušenja i pazite se svega što vas odvraća od vaše vjere, radilo se o imetku, porodici ili potomstvu. Uzvišeni kaže:… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | Akida | 18
0

Islamski kalendar i hidžretska godina

  Početak računanja islamskog kalendara je uzet po jednom od najvećih događaja vezanih za istoriju islama, a to je hidžra Allahovog poslanika, Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, iz Mekke u Medinu. Ovim… Čitajte dalje

1. Mart 2007 | Akida | 17