informativniislamskičasopis

Akida

0

Osobine zalutale uleme

Žure ka pitanjima zbog kojih bi Omer b. El-Hattab, radijallahu 'anh, okupio sve učesnike Bedra da ga posavjetuju u tim pitanjima. Tako bi postupio Omer i tako bi postupio naš selef, dok ovi zabludjeli „učenjaci" svojim postupcima… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | 27
0

Dan najvećeg straha

Ruke će govoriti šta i koga je doticao u svome životu, svjedočit će kako je u noćima birao televizijske programe tražeći nemoralni sadržaj, puštao i pojačavao muziku, kupovao časopise sramnog sadržaja. Noge će svjedočiti kuda su… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | 27
0

Da li su Eš'arije i Maturidije Ehlu sunne vel džema'a

Kada je upitan Imam Ebu Hanife, rahmetullahi 'alejh, o 'Ilmul-kelamu odgovorio je: "To su govori filozofa. Drži se Sunneta i puta selefa, a čuvaj se svake novine jer je ona bidat (novotarija)". A Imam šafija, rahmetullahi 'alejh, daje presudu… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | 27
0

Svetost Mekke i njena znamenja

Crni Kamen ili Hadžerul-Esved je jedan od najpoznatijih znamenja Ka'be, ali i Mekke. Nalazi se ugrađen u njenom južnom uglu na visini od 110 cm. širok je 17 cm, a dug 25 cm. Za njega je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao:… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | 27
3

Širk u ibadetu - djela koja izvode iz islama (Drugi dio)

širk je najopasniji i najžešći grijeh. Iako je tako opasan i žestok grijeh, u njega su upali, nažalost, mnogi od onih koji se pripisuju islamu. Oni ta djela u koja su upali ne nazivaju širkom, oni to nazivaju 'tevessulom' posredništvom,… Čitajte dalje

14. Novembar 2008 | 27
0

Obračun i vaganje djela

Otpočinje obračun! Otpočinje nagrađivanje i kažnjavanje za počinjena djela. Počinje prozivanje: "Gdje je taj i taj, sin/kćerka tog i tog?"" Čekaš da te prozovu! Kosa ti polahko sijedi! Srce ti se pokreće iz grudi, odlazi prema grlu i… Čitajte dalje

5. Septembar 2008 | Hajrudin Tahir Ahmetović, prof. | 26
0

Najveće oružje mu'mina

Neprijatelj je svakom belaju, otklanja ga i suzbija. Spriječava zlo da se desi, a kada se desi otklanja ga i umanjuje. Dova je oružje vjernika. Dova je najveći ibadet jer je to alamet poniznosti Allahu i potrebe za Njim. Znak je… Čitajte dalje

11. Juli 2008 | dr. Hakija Kanurić | 25
1

Djela koja izvorde iz Islama

Većina muslimana po pitanju ovih djela idu u dvije krajnosti: ili u pretjerivanje, pa u ova djela koja izvode iz vjere ubrajaju i druga koja nisu takva, ili u popuštanje gdje se ova djela smatraju samo zabranjenim,… Čitajte dalje

11. Juli 2008 | 25
0

Izlazak iz kaburova i skupljanje na mahšeru

„I puhnut će se u sur, pa će oni iz kaburova prema Gospodaru svome pohrliti!" (Prijevod značenja Jasin, 51.) Zamisli, Allahov robe, kako se otvara kabur nad tobom! Otresaš… Čitajte dalje

11. Juli 2008 | 25
0

Pogubnost slijeđenja strasti u vjeri (Drugi dio)

Istražuju greške i ispitivaju s ciljem saznavanja grešaka pojedinih učenjaka i da'ija kako bi se isti odbacili, kako bi se oni, sljedbenici strasti, izdigli preko tuđih leđa i ramena. Nije im cilj popravak stanja, već… Čitajte dalje

11. Juli 2008 | 25