informativniislamskičasopis

Akida

0

Boravak u kaburu

Muslim bilježi od Zejd b. Sabita, radijallahu 'anh, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je prolazio na svome magarcu pored jednog od židova plemena Nedžar. Mi smo bili s njim. Odjednom, magarac se počeo… Čitajte dalje

30. April 2008 | 24
0

Krik nesretnika u kaburu

Vjerovanje u Sudnji dan podrazumijeva vjerovanje u sve ono što je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, da se događa nakon smrti. Shodno tome, u vjerovanje u Sudnji dan ulazi i vjerovanje u kaburski ispit, kaznu i uživanje u kaburu.… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | 23
0

Pouke i poruke iz hidžre

Neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegove ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana.Allah, subhanehu ve te'ala, poslao je Vjerovjesnika,… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | 22
0

Doista je širk najveća nepravda

Od Abdullaha b. Abbasa, se prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, kazao: ''Pravo Allaha kod njegovih robova jeste da Ga obožavaju i da mu ništa kao sudruga ne pripisuju.'' (Mutefekun alejhi) Pravo Uzvišenog… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | 22
0

Postojanost akideta ispravnih predhodnika (Drugi dio)

Neka je sva hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, Gospodaru svih svjetova. Završnica pripada bogobojaznima. Neka je salavat i selam na imama poslanika, našeg Vjerovjesnika, Muhammeda i sve njegove ashabe. Mnogo je razloga koji pomažu opstanak… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | 20
0

Noć bolja od hiljadu mjeseci

Budući da se životni vijek ovoga ummeta, u odnosu na prethodne narode, smanjio tako da u prosjeku traje između šezdeset i sedamdeset godina - a malo je i onih koji dožive i te godine - Allah, subhanehu ve te'ala, je ovome ummetu nadomjestio… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | 20
0

Upozorenje onima koji vrijeđaju i omalovažavaju učenjake

Bismillah, el-hamdulillahi Rabbil-'alemin! Ves-salatu ves-selamu 'ala Nebijjina Muhammed ve 'ala alihi ve sahbihi edžme'in! Vidljivo nam je da se ljudi na Dunjaluku razlikuju i vrijednuju jedni nad drugima po imetku, položaju, ugledu što je od… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Postojanost akideta ispravnih predhodnika (Prvi dio)

Neka je sva hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, Gospodaru svih svjetova. Završnica pripada bogobojaznima. Neka je salavat i selam na imama poslanika, našeg Vjerovjesnika, Muhammeda i sve njegove ashabe. Islamskoj čistoj akidi, onoj čiji je… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19
0

Kada ga vidite slijedite ga makar i pužući po snijegu

Ibnu Hadžer, po pitanju redosljeda velikih predznaka Posljednjeg dana, kaže: "Iz svih hadisa zajedno se može zaključiti da je prvi veliki znak koji će nastupiti, pojava Dedždžala, kojim će se nagovjestiti ogromna promjena u mnogim… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | Ishak Ahmetović, prof. | 19
0

Fitneti - smutnje i iskušenja

Elhamdulillah, ves-salatu, ves-selamu 'ala Resulillah. O ljudi! Čuvajte se vidljivih i skrivenih iskušenja i pazite se svega što vas odvraća od vaše vjere, radilo se o imetku, porodici ili potomstvu. Uzvišeni kaže: „I znajte da… Čitajte dalje

1. Maj 2007 | 18