informativniislamskičasopis

Akida

0

Razilaženje u islamskom radu

Nije tajna i jasno je svakom muslimanu koji prati dešavanja i stanje našeg ummeta, da je zbog razilaženja i podijeljenosti, došlo do mržnje i raskola muđu muslimanima. Iz ovog je moguće izaći samo čvrstim držanjem za Allahovo, subhanehu ve… Čitajte dalje

1. February 2007 | Akida | 16
0

Znamo li gdje je uzvišeni Allah

Ovo pitanje bi trebao da se zapita svaki pripadnik vjere islama. Kako Kur’an, tako i hadisi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pojašnavaju nam odgovor na ovakvo pitanje. Stoga ćemo iznijeti dokaze iz Kur’ana i sunneta… Čitajte dalje

1. November 2006 | Ishak Ahmetović, prof. | Akida | 15
0

Pravo značenje pobjede

Možda ćemo se zapitati zar i pobjeda ima svoju pravu ili pogrešnu definiciju i zar je ova tema zaslužna da zauzme veliki prostor u životu jednog muslimana ili da’ije. Naravno da se može desiti krivo shvatanje pobjede i naravno da ona… Čitajte dalje

1. November 2006 | Akida | 15
0

Hadždž i njegove vrijednosti

Na naredbu hadždža, kao petog islamskog šarta, Uzvišeni Stvoritelj je ukazao slijedećim riječima: “…Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje - pa, zaista,… Čitajte dalje

1. November 2006 | Akida | 15
0

Nacionalizam, ta opaka bolest

Nacionalizam je bez sumnje jedna grozna bolest, koja se nažalost uvukla u mnoga muslimanska srca. To je bolest koja okreće muslimane jedne protiv drugih i koja cijepa ovaj ummet. Ta opaka bolest nagoni muslimane da se bore za svoju državu… Čitajte dalje

1. July 2004 | Abdul-Jabbar van de Ven | Akida | 2
0

Gdje je slast u našim ibadetima

Nema sumnje da ibadetu pripada i “okus”, jer kako da bude slast ako nema okusa. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Okusit će slast imana onaj ko bude zadovoljan Allahom  Gospodarom, islamom… Čitajte dalje

1. January 1970 | Akida | 26