informativniislamskičasopis

Akida

3

Sudnji dan i njegovi predznaci

Iman - vjerovanje u Posljednji dan je peti temelj islamskog vjerovanja kojeg ne smije zanijekati niti jedan iskreni vjernik. Vjerovanje u Sudnji dan je, dakle, jedan od osnovnih temelja islamskog vjerovanja. Zbog toga je veoma bitno dobro… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | Ishak Ahmetović, prof. | 18
0

Opšta pravila islamskog buđenja (Drugi dio)

Moramo se u našem buđenju-sahvi međusobno slagati i voljeti. Uzvišeni kaže: „Vjernici su samo braća ..." (Prijevod značenja Hudžurat, 10) Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao u dijelu… Čitajte dalje

3. Juni 2008 | 18
0

Pogubnost slijeđenja strasti u vjeri

Ibnu 'Abbas, radijallahu 'anhuma, je rekao: „Ne sjedi sa sljedbenicima strasti, jer sjedenje s njima umrtvljuje srce.“ („Ibana“, 367.) Hasan el-Basri, rahmetullahi 'alejh, je rekao: „Najgora bolest koja se može naći u srcu jeste… Čitajte dalje

30. April 2008 | 24
0

Boravak u kaburu

Muslim bilježi od Zejd b. Sabita, radijallahu 'anh, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je prolazio na svome magarcu pored jednog od židova plemena Nedžar. Mi smo bili s njim. Odjednom, magarac se počeo… Čitajte dalje

30. April 2008 | 24
0

Krik nesretnika u kaburu

Vjerovanje u Sudnji dan podrazumijeva vjerovanje u sve ono što je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, da se događa nakon smrti. Shodno tome, u vjerovanje u Sudnji dan ulazi i vjerovanje u kaburski ispit, kaznu i uživanje u kaburu.… Čitajte dalje

1. Mart 2008 | 23
0

Pouke i poruke iz hidžre

Neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova. Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegove ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega dana.Allah, subhanehu ve te'ala, poslao je Vjerovjesnika,… Čitajte dalje

19. Februar 2008 | 22
0

Doista je širk najveća nepravda

Od Abdullaha b. Abbasa, se prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, kazao: ''Pravo Allaha kod njegovih robova jeste da Ga obožavaju i da mu ništa kao sudruga ne pripisuju.'' (Mutefekun alejhi) Pravo Uzvišenog… Čitajte dalje

31. Januar 2008 | 22
0

Postojanost akideta ispravnih predhodnika (Drugi dio)

Neka je sva hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, Gospodaru svih svjetova. Završnica pripada bogobojaznima. Neka je salavat i selam na imama poslanika, našeg Vjerovjesnika, Muhammeda i sve njegove ashabe. Mnogo je razloga koji pomažu opstanak… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | 20
0

Noć bolja od hiljadu mjeseci

Budući da se životni vijek ovoga ummeta, u odnosu na prethodne narode, smanjio tako da u prosjeku traje između šezdeset i sedamdeset godina - a malo je i onih koji dožive i te godine - Allah, subhanehu ve te'ala, je ovome ummetu nadomjestio… Čitajte dalje

1. Septembar 2007 | 20
0

Upozorenje onima koji vrijeđaju i omalovažavaju učenjake

Bismillah, el-hamdulillahi Rabbil-'alemin! Ves-salatu ves-selamu 'ala Nebijjina Muhammed ve 'ala alihi ve sahbihi edžme'in! Vidljivo nam je da se ljudi na Dunjaluku razlikuju i vrijednuju jedni nad drugima po imetku, položaju, ugledu što je od… Čitajte dalje

1. Juli 2007 | 19